geneeskundige verzorging en ziekte-uitkering

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
geneeskundige verzorging en ziekte-uitkering Door Mind Map: geneeskundige verzorging en ziekte-uitkering

1. rechthebbenden

1.1. verplicht gezondheidsverzekering

1.1.1. werknemers

1.1.2. zelfstandigen

1.1.3. werklozen

1.1.4. ...

1.2. toegang tot medische verzorging

1.3. voorwaarden

1.3.1. aansluiten bij ziekenfonds of HZIV

1.3.2. bijdragen Sociale Zekerheid betalen en het vereiste minimum bereiken

1.3.3. geen zes maanden wachten op terugbetaling

2. geneeskundige verstrekkingen

2.1. preventieve als curatieve verzorging

2.1.1. behoud en herstel van gezondheid

2.2. verschillende categorieën

2.2.1. gewone geneeskundige hulp

2.2.2. tandheelkundige verzorging

2.2.3. geneesmiddelen

2.2.3.1. farmaceutische specialiteiten

2.2.3.2. magistrale bereidingen

2.2.3.3. generische geneesmiddelen

2.2.4. ziekenhuisverpleging

2.2.5. verzorging die nodig is voor revalidatie

2.3. nomenclatuur of niet in nomenclatuur

2.4. terugbetalingstarieven

2.4.1. geneeskunde

2.4.1.1. dokter: doktersattest

2.4.1.2. ziekenfonds: betaalt deel terug

2.4.1.3. verhoogde terugbetaling

2.4.1.3.1. manier 1: automatisch (voordeel of situatie)

2.4.1.3.2. manier 2: na inkomensonderzoek (door verzekeringsinstelling)

2.4.1.3.3. wie?

2.4.2. apotheek

2.4.2.1. voorschrift dokter voor meeste geneesmiddelen

2.4.2.2. voorschrift + eID of ISI+-kaart

2.4.2.3. 7 terugbetalingscategorieën

2.4.3. ziekenhuis

2.4.3.1. meerpersoonskamer

2.4.3.2. tweepersoonskamer

2.4.3.3. eenpersoonskamer

3. maximumfactuur

3.1. kosten grotendeels terugbetaald door ziekenfondsen

3.2. niet meer betalen dan vastgesteld bedrag (plafondbedrag)

3.3. ziektekosten

3.3.1. remgeld voor verstrekkingen van artsen, tandartsen,...

3.3.2. remgeld voor technische prestaties

3.3.3. ...

3.4. verschillende soorten

3.4.1. sociale maximumfactuur

3.4.2. maximumfactuur op grond van individuele titel

3.4.3. maximumfactureninkomens