Training sustained shared thinking

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Training sustained shared thinking Door Mind Map: Training sustained shared thinking

1. Begeleid spel

1.1. Typen spel

1.1.1. Manipulatief spel

1.1.2. Constructief spel

1.1.2.1. Bouwen

1.1.2.2. Rollenspel

1.2. Vrijheid

1.2.1. Indeling van de ruimte

1.2.1.1. duidelijke structuur hoeken

1.2.1.2. Drukkere hoeken naast elkaar plaatsen

1.2.2. Materialen

1.2.2.1. Doorzichtige dozen

1.2.2.2. Markeren van dozen met foto's

1.3. Vaste plekken voor materialen

1.4. Inspiratie

1.4.1. Verbreden van spel

1.4.1.1. Aanbieden mondelinge spelsuggesties

1.4.1.2. Aanbieden materialen

1.4.1.2.1. Passen bij de actualiteit

1.4.1.2.2. Passend bij de belevingswereld

1.4.1.2.3. Materialen van buiten de groep meenemen

1.4.1.2.4. Materialen op de groep gebruiken

1.4.1.2.5. Cultureel diverse materialen

1.4.1.2.6. Authentieke materialen

1.4.2. Verdiepen van het spel

1.4.2.1. Vragen naar spel

1.4.2.2. Gesprek voeren met kinderen

2. Ontdekactiviteiten

2.1. Materialen

2.2. Jonge kinderen

2.2.1. Begeleiding

2.2.1.1. Mogelijkheden materiaal laten zien

2.2.1.2. Kind zelf laten ontdekken

2.2.1.3. Geen foute antwoorden

2.2.2. Taal

2.2.2.1. Benoemen van materialen

2.2.2.2. Benoemen van handelingen

2.3. Ontdekopdracht

2.4. Oudere kinderen

2.4.1. Begeleiding

2.4.1.1. Kind zelf laten ontdekken

2.4.1.2. Ontdekvragen stellen

2.4.1.2.1. observeren

2.4.1.2.2. afvragen

2.4.1.2.3. plannen

2.4.1.2.4. voorspellen

2.4.1.2.5. controleren

2.4.1.2.6. verklaren

2.4.1.2.7. tegenstelling opwerpen

2.4.1.2.8. alternatieven bedenken

2.4.1.2.9. concluderen

2.4.1.2.10. reflecteren

2.4.1.3. Overige vragen stellen

3. Gesprekken voeren met kinderen

3.1. Vragen stellen

3.1.1. Open vragen

3.1.2. WH-vragen

3.1.2.1. WIe

3.1.2.2. Wat

3.1.2.3. Waar

3.1.2.4. Wanneer

3.1.2.5. Waarom

3.1.2.6. Hoe