Schoollunches

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Schoollunches Door Mind Map: Schoollunches

1. Voordelen

2. Kinderen moeten tegenwoordig optimaal presteren. Hierbij is het binnenkrijgen van voldoende voedingsstoffen essentieel. Als een kind deze niet vanuit huis binnenkrijgt, kan een schoollunch het verschil maken, zeker voor kinderen die uit gezinnen met lagere inkomens komen.

3. Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben met verschillende partners onderzoek gedaan naar de schoollunch op de basisschool. Kinderen op drie basisscholen kregen zes maanden lang een gezonde lunch aangeboden. In vergelijking met de lunch van thuis werd er tijdens de schoollunch door veel meer kinderen groente gegeten (50% bij de schoollunch ten opzichte van 7% bij de lunch van thuis). Ook aten meer kinderen volkorenbrood en bruin brood (85% in plaats van 52%), dronken meer kinderen water of melk (75% in plaats van 44%) en dronken minder kinderen suikerhoudende dranken (4% in plaats van 28%). Een ruime meerderheid van de leerlingen gaf aan de schoollunch voor altijd te willen. Als positieve punten werden genoemd dat ieder kind bij de schoollunch hetzelfde kreeg, kinderen nieuwe producten leerden eten en gezellig samen aten met hun klasgenoten.

4. Een schoollunch is niet alleen een lunch: het creëert ook van jongs af aan al een gevoel van gelijkheid en saamhorigheid. Iedereen eet hetzelfde, wat hun achtergrond ook is.

5. Nadelen

6. Tijdrovender voor leerkrachten.

7. Extra kosten.