Migratie in NL

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Migratie in NL Door Mind Map: Migratie in NL

1. 2e Wereldoorlog

1.1. Bevrijding

1.2. Babyboom

2. Urbanisatie / verstedelijking

2.1. Ontvolking platteland

2.1.1. 1950-1965

2.1.2. Eind 19e eeuw

2.2. Industrialisatie

2.3. Eerste Nota Ruimtelijke Ordening 1960

2.3.1. Spreidingsbeleid

2.3.2. Randstad

2.3.3. Groene Hart

3. Sub-urbanisatie eind jaren '60

3.1. Automobiliteit

3.2. Forensen

3.3. Cityvorming

3.3.1. Woonruimte wordt werkruimte

3.4. File- en financiële problemen

3.4.1. Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

3.4.1.1. Vinexwijken

4. Bevolkingsexplosie 1875

4.1. Gelijk geboortecijfer

4.1.1. Invloed kerk/samenleving

4.1.2. Geen voorbehoedsmiddelen

4.1.3. Kinderen zijn oudedagvoorziening

4.2. Dalend sterftecijfer

4.2.1. Woningwet 1901

4.2.2. Betere hygiëne

4.2.3. Uitvinding medicijnen

5. Vergrijzing vanaf 1970

5.1. Daling geboortecijfer

5.1.1. Individualisering

5.1.2. Voorbehoedsmiddelen (pil)

5.1.3. Vrouwenemancipatie

5.1.3.1. Studeren

5.1.3.2. Krijgen later kinderen

5.2. Daling sterftecijfer

5.2.1. Betere gezondheidszorg

5.2.2. Betere arbeidsomstandigheden

5.2.3. Gevarieerde voeding

6. Immigratie

6.1. Immigratie uit oude koloniën

6.2. Gastarbeiders

6.2.1. Marokkanen

6.2.2. Turken

6.3. Vluchtelingen / asielzoekers

6.4. Integratie

6.5. Multi-culturele samenleving

7. Re-urbanisatie

7.1. Spontane terugkeer naar de stad

7.2. Jongeren studeren en blijven