07 Drogredenen, verkeerde of bedrieglijke argumenten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
07 Drogredenen, verkeerde of bedrieglijke argumenten Door Mind Map: 07 Drogredenen, verkeerde of bedrieglijke argumenten

1. icons by icon8

2. De verdraaiing van de strijdvraag

2.1. ignorantia elenchi (onkunde van de strijdvraag)

2.1.1. onbewuste denkfout

2.1.2. afleidingsmaneuver

2.2. Hoe?

2.2.1. een onbelangrijk punt van de tegenstander nemen en weerleggen

2.2.1.1. bewezen is dat de tegenstander alleen maar onzin verteld heeft

2.2.2. het standpunt of de argumenten van de tegenpartij verdraaien

2.2.3. uit hun context halen

2.2.4. simplifiëren

2.2.5. veralgemenen

2.3. vb. "Denk je nu echt dat de wereld weer een paradijs wordt, als we onze auto voor de deur laten staan?

2.3.1. repliceren "Nu leg je jouw woorden in mijn mond"

3. Het ontwijken van het geschilpunt

3.1. Men beantwoordt de vraag dan naast de kwestie

3.2. kan echter gerechtvaardigd zijn - bv. informatie uit de privésfeer

3.3. bedrieglijke manier van argumenteren, hangt dus af van situatie tot situatie

4. De petitio principi (cirkelredenering)

4.1. Om te bewijzen dat God bestaat, wordt verwezen naar de bijbel. En om de betrouwbaarheid van de bijbel te garanderen, wijst men er op dat deze Gods Woord is.

4.2. om een mening te staven, gebruik van die (nog te bewijzen) mening zelf

4.3. opzettelijk een petitio principi aanwenden om hun gesprekspartner te misleiden

4.4. ietwat andere verwoording zijn van de mening

4.4.1. deze fiets behoort mij toe, want ik ben er de rechtmatige eigenaar van

4.5. cirkelredenering echter minder doorzichtig als elementen uit de cirkel niet geëxpliciteerd zijn

5. Het argumentum ad hominem

5.1. (op de persoon spelen)

5.2. regulier - argumentatie aanpast aan het standpunt en de denkwijze van de tegenstander

5.3. de tegenstander zelf aangevallen

5.3.1. niet in op de mening maar op de persoon zelf

5.3.2. "abusive-variant"

5.3.2.1. rechtstreekse (beledigende) aanval op de persoon

5.3.2.2. kennis van zaken, zijn intelligentie, zijn karakter of zijn goede trouw in twijfel wordt getrokken

5.3.2.3. "Kan u ook inhoudelijk op mijn argumenten ingaan?"

5.3.3. "circumstancial-variant"

5.3.3.1. indirecte persoonlijke aanval

5.3.3.2. motieven van de tegenpartij voor zijn standpunt verdacht worden gemaakt

5.3.3.3. "Natuurlijk pleit hij voor de eerste oplossing. Daar verdient hij zelf het meeste aan"

5.3.3.4. kan zijn, maar dat dat betekent niet automatisch dat die oplossing geen voordelen heeft

5.3.4. "tu quoque-variant"

5.3.4.1. onverenigbaarheid in de ideeën

5.3.4.2. inconsequentie beschuldigt

5.3.4.3. "jij ook"

5.3.4.4. "Dat uitgerekend jij me de les moet lezen omdat ik te laat kom. Je komt zelf toch ook vaak te laat!"

5.3.4.5. Mogelijke reactie: "Dat geeft jou nog geen vrijbrief om ook te laat te komen"

5.3.5. aanval op de persoon wél gerechtvaardigd

5.3.5.1. zichzelf opwerpt als deskundige

5.3.5.2. een getuigenverklaring

6. Het argumentum ad baculum

6.1. "stok" - dreigementen

6.2. tegenpartij onder druk te zetten

6.3. bijzondere vorm van het pragmatisch argument

6.4. Bv. “Als de directie niet met extra geld over de brug komt straken we”

6.5. reacties

6.5.1. "Is dat een dreigement?"

6.5.2. "Ik zie niet in wat ... te maken heeft met met mening over ..."

6.5.3. "Dus heb ik volgens u niet het recht mijn mening te geven over..."

7. De ambiguïteitsdrogreden

7.1. dubbelzinnigheid van sommige woorden of uitdrukkingen

7.2. Hoe kunt u beweren dat de uitbreiding van de luchthaven een kwestie van gezond verstand is? Vindt u het echt zo gezond dat nóg meer mensen de dupe worden van luchtvervuiling en geluidsoverlast?

7.3. iets anders bedoeld met "gezond"