02 hedendaagse psychologische stromingen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
02 hedendaagse psychologische stromingen Door Mind Map: 02 hedendaagse psychologische stromingen

1. icons by icon8

2. De biologische stroming

2.1. bestudeert de biologische basis van het gedrag en de mentale processen van mensen

2.1.1. hersenactiviteit, genen, cardiovasculaire activiteit)

2.1.2. stress, probleemgedrag, nicotine en alcohol verslaving, cognitieve vaardigheden, etc.

2.2. onder andere: gedragsgenetica, neurospychologie, epigenetica…

2.2.1. --> verantwoordelijkheed!

2.3. Oliver Sacks, de romantische neuroloog

2.3.1. Film: Awakenings

2.4. Klinische testen

2.4.1. experimentele conditie - placebo conditie

2.4.2. Dubbelblind (zelf de toediner weet niet in welke groep wie zit), gerandomisseerd, placebogecontroleerd

2.4.3. therapie-effect-grootte: uitgedrukt in 'plus'

2.4.3.1. +0,5 therapie

2.4.3.2. +1,0 werkende therapie

2.4.3.3. +1,6 goed werkende therapie (antidepressiva)

2.4.4. Antidepressiva: heel grootte placebo-effect - conditionering!

2.4.5. ik kreeg en pil, dus wordt ik beter - stoffen worden vrij gemaakt in de lichaam die de werking van antidepressiva steunen

2.4.6. Patiënt moet gemotiveerd zijn om te verbeteren

2.4.7. De hersenprocessen op gang gebracht door het placebo-effect interageren met het geneesmiddel en versterken het effect ervan.

3. De behavioristische stroming

3.1. De Hond van Pavlov

3.1.1. klassieke conditionering

3.1.2. voedsel (OS) --> speekselafscheiding: natuurlijke respons (OR)

3.1.3. (geluid (bel) (NS) + voedsel (OS)) --> speekselafscheiding (na enkele keer herhalen) (OR)

3.1.4. geluid (GS) --> speekselafscheiding (het leren begint) (GR)

3.2. observeerbare stimuli en responsen

3.3. conditionering en bekrachtiging

4. De cognitieve stroming

4.1. De cognitieve psycholgie is betrokken op mentale processen als waarnemen, herinneren, redeneren, beslissen en het oplossen van problemen.

4.2. complexe menselijke activiteiten

4.3. o.a. informatieverwerkingstheorie

4.4. Cognitieve therapie

4.4.1. psychische stoornissen als disfunctionele schema's

5. De psychoanalytische stroming

5.1. Die Traumdeutung

5.1.1. Wensvervulling en dagresten

5.1.2. Manifeste en latente droom

5.1.3. "Traumarbeit"

5.1.4. Censuur, onbewuste

6. De subjectivistische stroming

6.1. Menselijk gedrag is functie van de wereld zoals mensen hem waarnemen, niet van een objectieve wereld.

6.2. Geen introspectie (naïef realisme)

6.3. Een systematische observatie van gedrag en oordeel

6.4. Bruner and Goodman (1947)

6.4.1. mensen overschatten de fysieke grootte van waardevolle munten - tendens nog sterker bij arme kinderen

7. besluit

7.1. een fenomeen kan veruit verschillende prespectieven worden benaderd - vullen enkaar aan en zijn nodig!