Propedeusemap

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Propedeusemap Door Mind Map: Propedeusemap

1. CoVa

1.1. Opleidingsdoelen, competenties, leerdoelen, beroepstaken en of producten

1.2. studiebelasting

1.3. voorkennis en ingangseisen

1.4. vrijstellingsmogelijkheden

1.5. materiaal en literatuur

1.6. werkvormen, begeleiding en programma

1.7. toetsing en beoordeling

2. Kwalitatief & haalbaarheidsrapport

2.1. opleidingsdoelen, competenties, leerdoelen, beroepstaken en of producten

2.2. studiebelasting

2.3. voorkennis en ingangseisen

2.4. vrijstellingsmogelijkheden

2.5. materiaal en literatuur

2.5.1. materiaal en literatuur

2.6. werkvormen, begeleiding en programma

2.7. toetsing en beoordeling

3. Praktische zaken

3.1. examenprogramma

3.2. Studieadvies

3.3. Honours

3.4. Communicatiekanalen

3.5. begeleiding

3.6. Literatuur, bronnen en plagiaat

3.7. kosten

3.8. evaluatie en feedback

4. Propeduese in Hoofdlijnen en leeswijzer

4.1. Studieonderdelen

4.2. Ondernemerschap

4.3. Studieprogramma

5. Innovatief Ondernemend samenwerken - Student Company

5.1. Doelen, taken en/of producten

5.2. studiebelasting

5.3. voorkennis

5.4. vrijstelling

5.5. materiaal en literatuur

5.6. werkvormen, begeleiding en programma

5.7. toetsing en beoordeling

6. Themasessie informatievoorziening en financiële administratie

6.1. studiebelasting

6.2. opleidingsdoelen, competenties, leerdoelen, beroepstaken en of producten

6.3. voorkennis en inganseisen

6.4. vrijstellingsmogelijkheden

6.5. materiaal en literatuur

6.6. toetsing en beoordeling

7. Marketingplan

7.1. opleidingsdoelen, competenties, leerdoelen, beroepstaken en of producten

7.2. studiebelasting

7.3. vrijstellingsmogelijkheden

7.4. materiaal en literatuur

7.5. werkvormen, begeleiding en programma

7.6. toetsing en beoordeling

8. Internationaal marketingplan of exportplan

8.1. Introduction

8.2. SBRM goals, competences, learning objectives and day-to-day practice

8.3. Study Burden

8.4. pre-requisites

8.5. exemption possibilities

8.6. course material and literature

8.7. didactic forms

8.8. examination

9. Studienemerschap en profilering

9.1. opleidingsdoelen, competenties, leerdoelen, beroepstaken en of producten

9.2. studiebelasting

9.3. voorkennis en ingangseisen

9.4. vrijstellingsmogelijkheden

9.5. materiaal en literatuur

9.6. werkvormen, begeleiding en programma

9.7. toetsing en beoordeling

10. Ondernemende prestaties

10.1. opleidingsdoelen, competenties, leerdoelen, beroepstaken en of producten

10.2. studiebelasting

10.3. voorkennis en ingangseisen

10.4. vrijstellingsmogelijkheden

10.5. materiaal en literatuur

10.6. werkvormen, begeleiding en programma

10.7. toetsing en beoordeling