Leikskólinn Hlíð - Skólaþróun

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Leikskólinn Hlíð - Skólaþróun Door Mind Map: Leikskólinn Hlíð - Skólaþróun

1. Aðgengilegt efni og rannsóknir

1.1. Efni og efnisveitur

1.1.1. Sveitarfélög

1.1.1.1. Reykjavíkurborg

1.1.1.1.1. Þróunarverkefni í leikskólum

1.1.1.1.2. Handbók um foreldrasamstarf unnið af Reykjavíkurborg 2009

1.1.1.2. Akureyri

1.1.1.2.1. Lengi býr að fyrstu gerð - Skýrsla fyrir unnin fyrir Akureyrarbæ 2006

1.1.1.3. Kópavogur

1.1.1.3.1. Námskrá 1 - 2 ára barna í leikskólum Kópavogs

1.1.1.4. Þjóðarsáttmáli um læsi

1.1.2. Háskólar

1.1.2.1. Hí

1.1.2.1.1. Netla - nettímarit HÍ

1.1.2.2. HA

1.1.2.2.1. Lífsleikni í leikskóla (2004)

1.1.2.3. Skemman

1.1.2.3.1. Leikur ungra barna

1.1.2.3.2. Lýðræði í leikskóla

1.1.2.4. Ýmislegt fleira sem tengist leikskólastarfi

1.1.2.4.1. Kennsla/Fræði

1.1.2.4.2. Starfsmenn/Starfsþróun

1.1.2.4.3. Foreldrasamsarf

1.1.2.4.4. Annað

1.1.2.4.5. Netsamfélagið.is

1.2. Heilsueflandi

2. Helstu lög og stefnur sem snerta leikskólastarf

2.1. Menntamálaráðaneyti

2.1.1. Aðalnámskrá leikskóla

2.1.2. Grunnþættir Menntunnar

2.1.2.1. Læsi

2.1.2.2. Lýðræði

2.1.2.3. Sköpun

2.1.2.4. Sjálfbærni

2.1.2.5. Heilbrigði og Velferð

2.1.2.6. Jafnrétti

2.2. Landlæknir

2.2.1. Heilsueflandi leikskóli

2.2.1.1. Yfirlit yfir verkefnið

2.2.1.1.1. Markmið

2.2.1.1.2. Tengsl við Grunnþáttinn Heilbrigði og velferð

2.2.1.1.3. Verklag og utanumhald

2.2.1.1.4. Áherslur

2.2.1.1.5. Framkvæmd

2.2.1.2. Þátttökuskilyrði/eyðublað

2.2.1.2.1. Þátttaka - stýrihópur

2.2.1.2.2. Skráning framvindu

2.2.1.2.3. Samsetning stýrihóps

2.2.1.3. Heilsueflandi leikskóli 8 þættir

2.2.1.3.1. Hreyfing

2.2.2. Útgefið efni

2.2.2.1. Góðvild - Veggspjöld unnin í tengslum við Alþjóða hamingjudaginn 2017

2.2.2.2. Vinir Zippies - Lífsleikni fyrir yngstu börnin, yfirlit

2.2.2.3. Almennt um heilsueflandi skólastarf

2.3. RVK

2.3.1. Heimurinn er hér : Stefna skóla og frístundarsviðs um fjölmenningarlegt skóla og frístundastarf

2.3.2. Læsisstefna Leikskóla/Lesið í leik

2.3.3. Niðurstöður um ytra mat á leikskólum Rvk 2013 - 2017

2.4. Lög

2.4.1. Barnaverndarlög

2.4.2. Lög um leikskóla frá 2008

2.4.3. Reglugerð um mat og eftirlit í leikskólum

2.5. Barnasáttmáli SÞ

2.5.1. Styttri útgáfa

2.5.1.1. Kennsluhugmyndir - yngri

3. Skólanámsskrá Hlíðar - Drög

3.1. Drög í vinnslu

3.1.1. Um okkur

3.1.1.1. Félagsleg hugsmíðahyggja

3.1.1.1.1. Dewey, Vygotsky

3.1.1.2. Námssvið leikskólans tengjast grunnþáttum menntunar og skiptast í eftirfarandi áhersluþætti:

3.1.1.2.1. Læsi og samskipti,

3.1.1.2.2. Heilbrigði og vellíðan,

3.1.1.2.3. Sjálfbærni og vísindi,

3.1.1.2.4. Sköpun og menningu.

3.1.1.3. Lína langsokkur

3.1.1.3.1. Ein af fyrirmyndum okkar er hin óaðfinnanlega Lína Langsokkur í bókum Astrid Lindgren þess vegna er við hæfi að lífsspeki okkar komi frá þeim stöllum. "Er nokkuð í fargmöldunartöflunni sem útilokar það?" Lína Langsokkur

3.1.2. Námssviðin

3.1.2.1. Félagsfærni

3.1.2.1.1. Við teljum að:

3.1.2.1.2. Við ætlum að:

3.1.2.1.3. Félagsfærni í myndum

3.1.2.1.4. Fróðleikur um félagsfærni

3.1.2.2. Umhverfisvitund/Umhverfismennt

3.1.2.2.1. Leiðir að umhverfismennt

3.1.2.3. Málþroski og bernskulæsi - ath, endurtekningar á síðu

3.1.2.3.1. Lögð er áhersla á fjölbreytta vinnu með alla þætti máls.

3.1.2.3.2. ​​Starfsmenn eru fyrirmyndir og setja orð á hluti og athafnir nemenda.

3.1.2.3.3. Starfsmenn temja sér fjölbreytt orðaval til að auka orðaforða nemenda og skilning. Mikill og góður orðaforði skiptir öllu máli í málþroska.

3.1.2.3.4. Við lesum sögur, ævintýri og þulur, Við segjum nemendum sögur frá eigin brjósti og syngjum með þeim söngva.

3.1.2.3.5. ​Við eflum hljóðkerfisvitund nemenda með ýmsum orðaleikjum.

3.1.2.3.6. Lögð er áhersla á fjölbreytta vinnu með alla þætti máls.

3.1.2.3.7. ​​Starfsmenn eru fyrirmyndir og setja orð á hluti og athafnir nemenda.

3.1.2.3.8. Starfsmenn temja sér fjölbreytt orðaval til að auka orðaforða nemenda og skilning. Mikill og góður orðaforði skiptir öllu máli í málþroska.

3.1.2.3.9. Við lesum sögur, ævintýri og þulur, Við segjum nemendum sögur frá eigin brjósti og syngjum með þeim söngva.

3.1.2.3.10. ​​

3.1.2.4. Heilbrigði og vellíðan

3.1.2.4.1. Við leggjum áherslu á að matmálstímar séu gæðastundir þar sem samræður eiga sér stað

3.1.2.4.2. Við nýtum okkur þær aðstæður sem húsnæði okkar og næsta nágrenni bjóða upp á til hreyfiiðkunnar.

3.1.2.4.3. Við lítum á leikinn sem mikilvægan þátt í hreyfiþroska nemenda okkar.

3.1.2.4.4. Við skipuleggjum hreyfistundir með nemendum innanhúss

3.1.2.4.5. Garðarnir bjóða upp á ýmsar tegundir hreyfileikja þar sem lögð er áhersla á góðan tíma til hreyfistunda.

3.1.2.4.6. Við hvetjum nemendur til sjálfshjálpar á jákvæðan hátt og hrósum fyrir alla viðleitni.

3.1.2.4.7. Útivera er mikilvægur þáttur skólastarfsins.

3.1.2.4.8. Við nýtum ríkulegt nærumhverfi til vettvangsferða t.d. Öskjuhlíðina, Klambratún

3.1.2.4.9. Elstu nemendur skólanns nýta þá aðstöðu sem býðst að Hlíðarenda hjá knattspyrnufélaginu Val.

3.1.2.5. Sköpun og menning

3.1.2.5.1. Boðið er upp á fjölbreyttan efnivið og áhöld til leiks og sköpunar, svo sem málningu, liti, kubba og ýmsan endurnýtanlegan efnivið.​

3.1.2.5.2. Í myndlist eru nemendur hvattir til að gera tilraunir, skoða möguleika efniviðar og skapa á eigin forsendum.

3.1.2.5.3. Nemendur leika hlutverkaleik og nota ímyndunaraflið

3.1.2.5.4. Náttúrulegur efniviður er notaður í útiveru; svo sem greinar, steinar, skeljar og lauf.

3.1.2.5.5. Við kynnum fyrir nemendum margskonar tónlist; íslenska og erlenda.

3.1.2.5.6. Nemendur fá að kynnast hljóðfærum og skapa tónlist.

3.1.2.5.7. Bækur eru aðgengilegar og sögur lesnar.

3.1.2.5.8. Unnið er með þulur, vísur, sögur og ævintýri.

3.1.2.5.9. Farið er í vettvangsferðir til að upplifa menningu og listir.

3.1.2.5.10. Hvers vegna leikur

3.1.2.6. Sjálfbærni og vísindi

3.1.2.6.1. Stuðlað er að virku námi nemenda; þeir fá að skoða náttúruna og gera tilraunir.

3.1.2.6.2. Hvatt er til góðrar umgengni og virðingu fyrir náttúrulegu og manngerðu umhverfi.

3.1.2.6.3. Unnið er með hringrás og ferli náttúrunnar; svo sem árstíðirnar, veður, ræktun og lífverur í náttúrunni.

3.1.2.6.4. Nemendur fá að taka þátt í endurvinnslu; skola mjólkurfernur og endurvinna pappír. Þeir eru hvattir til að spara handþurrkur, sápu, vatn og rafmagn.

3.1.2.6.5. Umbúðir eru endurnýttar og notaðar í leik og sköpun.

3.1.2.6.6. Unnið er með form, tölur, tákn og mynstur.

3.2. Gátlisti Ingvars Sigurgeirssonar um hvað þarf að koma fram í Skólanámsskrá

3.2.1. Almennar upplýsingar

3.2.1.1. 1. Ytra útlit námskrárinnar – framsetning og skipulag

3.2.1.1.1. Hvernig er frágangur námsskrárinnar?

3.2.1.1.2. Vantar - Ekki til staðar

3.2.1.2. 2. Upplýsingar um leikskólann

3.2.1.2.1. Koma fram upplýsingar um staðsetningu og umhverfi leikskólans

3.2.1.2.2. Vantar - ekki til staðar

3.2.2. Stefna, markmið og mat

3.2.2.1. 3. Stefna og sérstaða leikskólans

3.2.2.1.1. Er gerð grein fyrir sýn og stefnu leikskólanns um meginþætti starfsinns?

3.2.2.1.2. Vantar - ekki til staðar

3.2.2.2. 4. Markmið

3.2.2.2.1. Koma markmið aðalnámskrár leikskóla fram

3.2.2.2.2. Vantar - ekki til staðar

3.2.2.3. 5. Mat, skólaþróun og áætlanagerð

3.2.2.3.1. Kemur fyrirkomulag mats fram?

3.2.2.3.2. Vantar - Ekki til staðar

3.2.3. Skólastarf

3.2.3.1. 6. Daglegt líf

3.2.3.1.1. a)

3.2.3.1.2. b)

3.2.3.2. 7. Inntak (áhersluþættir - námssvið)

3.2.3.2.1. Er gerð grein fyrir inntaki eftir aldri og námssviðum?

3.2.3.2.2. Vantar - ekki til staðar

3.2.3.3. 8. Viðfangsefni

3.2.3.3.1. Er fjölbreyttum viðfangsefnum og leiðum lýst?

3.2.3.3.2. Vantar - ekki til staðar?

3.2.3.4. 9. Námsgögn

3.2.3.4.1. Eru notðu fjölbreytt námsgögn?

3.2.3.4.2. Vantar - ekki til staðar

3.2.3.5. 10. Mismunandi þarfir barna og sérkennsla

3.2.3.5.1. Er umfjöllun um sérþarfir barna?

3.2.3.5.2. Vantar - ekki til staðar

3.2.4. Stjórn, Skipulag og samstarf

3.2.4.1. 11. Stjórnun - verkskipting - skipulag

3.2.4.1.1. Eru upplýsingar um stjórnkerfi leikskólans?

3.2.4.1.2. Vantar - Ekki til staðar

3.2.4.2. 12. Samstarf heimila og skóla

3.2.4.2.1. Kemur fram hvað felst í samstarfi heimilis og leikskóla?

3.2.4.2.2. Vantar - Ekki til staðar

3.2.4.3. 13. Samstarf leikskóla við grunnskóla

3.2.4.3.1. Er fjallað um samstarf við grunnskóla?

3.2.4.3.2. Vantar - Ekki til staðar

3.2.5. Öryggismál, ofl

3.2.5.1. 14. Öryggismál

3.2.5.1.1. Er gerð grein fyrir öryggismálum

3.2.5.1.2. Vantar - Ekki til staðar

3.2.5.2. 15

3.2.5.2.1. Koma hagnýtar upplýsingar fram

3.2.5.2.2. Vantar - Ekki til staðar

4. Niðurstöður úr ytra mati - birt á vef RVK

4.1. Styrkleikar

4.1.1. Starfsfólk

4.1.1.1. Kennarar. Samstarf

4.1.1.1.1. Leikskólakennarar eru fyrirmyndir í viðmóti og samskiptum við börn.

4.1.1.1.2. Samstarf og samábyrgð starfsfólks innan deilda er sýnileg.

4.1.2. Aðbúnaður

4.1.2.1. Líðan barna. Hreyfiþörf. Sanngirni. Upphaf leikskólagöngu

4.1.2.1.1. Börnunum líður vel í leikskólanum og eru glöð og áhugasöm.

4.1.2.1.2. Svigrúm er til að mæta hreyfiþörf barna í leik og samskiptum.

4.1.2.1.3. Starfsfólk sýnir sanngirni þegar það aðstoðar börn við að leysa ágreining.

4.1.2.1.4. Áætlun um upphaf leikskólagöngu barna er til og unnið er samkvæmt henni.

4.1.3. Foreldrastarf

4.1.3.1. Þátttaka foreldra, foreldrasamtöl, túlkaþjónusta, Heimasíða, Foreldraráð, Foreldrafélag, Vellíðan barna, samskipti og viðmót. Upplýsingaflæði.

4.1.3.1.1. Foreldrar taka virkan þátt í viðburðum á vegum leikskólans.

4.1.3.1.2. Reglulega er boðið upp á foreldrasamtöl og er túlkaþjónusta notuð í foreldrasamtölum þegar við á.

4.1.3.1.3. Hagnýtar upplýsingar á erlendum tungumálum eru á heimasíðu leikskólans.

4.1.3.1.4. Fulltrúar í foreldraráði eru lýðræðislega valdir af sínum hópi.

4.1.3.1.5. Foreldrafélag er starfandi við leikskólann og er virkur samstarfsaðili leikskólans, styður við leikskólastarfið og skipuleggur viðburði.

4.1.3.1.6. Foreldrar telja að barninu þeirra líði vel í leikskólanum.

4.1.3.1.7. Foreldrar eru ánægðir með samskipti og viðmót starfsfólks.

4.1.3.1.8. Spurningum foreldra er svarað greiðlega af starfsfólki.

4.1.4. Starfsumgjörð

4.1.4.1. Samráð við Grunnskóla, Samstarf við Þjónustumiðstöð, Öryggis og rýmingaráætlun. Sérfræðiþjónusta. Sérstakur stuðningur. Þroskafrávik. Alvarleg frávik.

4.1.4.1.1. Samráð er milli leikskólans og grunnskóla í hverfinu um skipulagsdaga.

4.1.4.1.2. Leikskólinn nýtir sér ráðgjöf og stuðning frá skrifstofu SFS/þjónustumiðstöð.

4.1.4.1.3. Öryggis- og rýmingaráætlun liggur fyrir.

4.1.4.1.4. Rými er til að veita sérfræðiþjónustu.

4.1.4.1.5. Einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir börn sem þurfa sérstakan stuðning.

4.1.4.1.6. Starfsfólk sækir námskeið til að auka fagþekkingu sína á þroskafrávikum og sérúrræðum barna á leikskólanum.

4.1.4.1.7. Teymi er myndað um börn með alvarleg frávik.

4.2. Tækifæri til umbóta:

4.2.1. Skólanámsskrá og stefna

4.2.1.1. Skólanámsskrá. Einkunnarorð/gildi. Áherslur aðalnámsskrár. Stefna skólans

4.2.1.1.1. Gerð verði skólanámskrá með þátttöku starfsfólks og samráð verði haft við börn og foreldra.

4.2.1.1.2. Leikskólinn setji sér einkunnarorð/gildi í leikskólastarfinu og þau verði sýnileg í leikskólanum og í starfi hans.

4.2.1.1.3. Áherslur aðalnámskrár og Reykjavíkurborgar/rekstraraðila endurspeglist í stefnu leikskólans.

4.2.1.1.4. Stefna leikskólans og markmið endurspegli að áhersla sé lögð á alhliða nám, heilbrigði, velferð og vellíðan allra barna.

4.2.2. Stjórnun

4.2.2.1. Eftirfylgd. Endurgjöf. Lýðræði. Samskipti

4.2.2.1.1. Stjórnendateymi fylgist reglulega með hvernig gengur að vinna að stefnunni og meti framfarir.

4.2.2.1.2. Stjórnendateymi fylgist með námi og starfi í leikskólanum og veiti starfsfólki endurgjöf.

4.2.2.1.3. Að lýðræðisleg vinnubrögð einkenni samstarf starfsfólks í leikskólanum.

4.2.2.1.4. Sjá til þess að samstarf einkennist af uppbyggilegum samskiptum og gagnkvæmu trausti aðila.

4.2.3. Starfsumgjörð

4.2.3.1. Mótttaka starfsmanna. Undirbúningstími. Upplýsingamiðlun. Símenntunaráætlun

4.2.3.1.1. Unnið verði eftir Verklagsreglum um móttöku nýrra starfsmanna.

4.2.3.1.2. Starfsfólk fái samningsbundinn undirbúningstíma.

4.2.3.1.3. Nauðsynlegum upplýsingum verði miðlað til starfsfólks.

4.2.3.1.4. Að símenntunaráætlun endurspegli áherslur leikskólans sem eiga að birtast í skólanámskrá.

4.2.4. Menntun starfsfólks

4.2.4.1. Samræmi. Starfsþróun

4.2.4.1.1. Samræmi verði milli símenntunaráætlunar og umbótaáætlunar leikskólans.

4.2.4.1.2. Starfsfólk verði hvatt til að leita fjölbreyttra leiða til að efla sig í starfi.

4.2.5. Starfsáætlun

4.2.5.1. Upplýsingar. Uppfærsla. Aðgengi.

4.2.5.1.1. Í starfsáætlun verði birtar þær upplýsingar sem aðalnámskrá og stefnuskjöl skóla- og frístundasviðs tilgreina að þar skuli birtast.

4.2.5.1.2. Starfsáætlun verði unnin árlega með þátttöku aðila leikskólasamfélagsins.

4.2.5.1.3. Starfsáætlun verði birt á heimasíðu leikskólans og/eða á annan aðgengilegan hátt.

4.2.6. Nám og samskipti

4.2.6.1. Einstaklingsmiðun. Hlustun. Daglegar athafnir

4.2.6.1.1. Að skipulögð viðfangsefni og leikur taki mið af hæfileikum og námsþörfum barna.

4.2.6.1.2. Starfsfólk noti virka hlustun í samskiptum við börn og taki þátt í leik barna þegar það á við.

4.2.6.1.3. Starfsfólk nýti daglegar athafnir til náms og samskipta.

4.2.7. Lýðræði

4.2.7.1. Áhrif barna. Hugmyndir barna. Þátttaka í mati. Tungumál/virkni

4.2.7.1.1. Að börnum verði gefið tækifæri til að hafa raunveruleg áhrif á skipulag leikskólastarfsins og hafi áhrif á viðfangsefni skipulagðra stunda.

4.2.7.1.2. Leitað verði eftir hugmyndum barna og þau studd í að útfæra og framkvæma þær.

4.2.7.1.3. Að börn komi reglulega að mati á leikskólastarfi.

4.2.7.1.4. Leitað verði leiða til að fá fram raddir barna sem enn hafa ekki öðlast færni í tungumálinu.

4.2.8. Læsi og aðrir grunnþættir

4.2.8.1. Efling læsis. Efling annarra grunnþátta

4.2.8.1.1. Unnið verði markvisst að eflingu læsis í víðum skilningi og það endurspeglist bæði í námskrá, áætlun um læsi og í starfi deilda.

4.2.8.1.2. Unnið verði markvisst að því að efla samskipti barna, efla heilbrigði og vellíðan, uppeldi til sjálfbærni og vísinda og unnið markvisst að sköpun og menningu í leikskólanum og það endurspeglist bæði í námskrá og starfi.

4.2.9. Námsmat og skráningar

4.2.9.1. Áætlun nám og velferð. Skráningar. Fjölþætt mat. Samvinna leikskóla og foreldra. Þátttaka í námsmati og markmiðssetning. Skráningar/styrkleikar

4.2.9.1.1. Áætlun verði gerð á mati á námi og velferð barna.

4.2.9.1.2. Reglulegar skráningar verði gerðar á framförum allra barna.

4.2.9.1.3. Að mat á hæfni, námi og velferð barna taki til margra þátta.

4.2.9.1.4. Að mat á námi og stöðu barna byggist á samvinnu leikskóla og foreldra.

4.2.9.1.5. Börn taki þátt í að meta nám sitt, fái tækifæri til að setja sér markmið og fái tækifæri til að koma með tillögur að leiðum í eigin námi.

4.2.9.1.6. Skráningar verði nýttar til að gera styrkleika, áhuga og getu barnanna sýnilega og skipuleggja næstu skref með þeim.

4.2.10. Faglegt starf

4.2.10.1. Fagleg forysta. Samstarf milli deilda. Deildarfundir, nám barna og fagleg skoðanaskipti

4.2.10.1.1. Leikskólakennarar/deildarstjórar skipuleggi og leiði starf á deildum og veiti faglega forystu og leiðsögn.

4.2.10.1.2. Farvegur verði fyrir samstarf barna og starfsfólks milli deilda.

4.2.10.1.3. Deildarfundir verði haldnir reglulega og viðfangsefni þeirra verði börnin, nám þeirra og staða.

4.2.10.1.4. Deildarfundir verði vettvangur faglegra skoðanaskipta og upplýsingamiðlunar.

4.2.11. Samræmi

4.2.11.1. Áherslur og gildi. Samræmdar reglur og þátttaka. Hvatning og hrós. Heimasíða.

4.2.11.1.1. Að áherslur og gildi sem leikskólinn stendur fyrir endurspeglist í verkum og viðhorfum starfsfólks.

4.2.11.1.2. Samræma reglur og sjá til þess að börnin verði þátttakendur í að búa þær til.

4.2.11.1.3. Sjá til þess að börn fá hvatningu og hrós sem er ígrundað.

4.2.11.1.4. Heimasíða leikskólans verði virk og innihaldi hagnýtar upplýsingar.

4.2.12. Foreldraráð

4.2.12.1. Fundir, vinnureglur, starfsáætlun. Boðun funda. Umsagnir foreldraráðs.

4.2.12.1.1. Foreldraráð fundi reglulega, setji sér vinnureglur og starfsáætlun.

4.2.12.1.2. Fundir foreldraráðs verði boðaðir með dagskrá og fundargerðir verði aðgengilegar á heimasíðu leikskólans.

4.2.12.1.3. Allar helstu ákvarðanir er varða stefnu, leikskólahald og leikskólaþróun verði lagðar fyrir foreldraráð til umsagnar.

4.2.13. Mat

4.2.13.1. Skólanámsskrá/innra mat. Áætlun um innra mat. Ígrundun í daglegu starfi.Umbótaáætlun.

4.2.13.1.1. Í skólanámskrá verði fjallað um helstu leiðir sem leikskólinn fer við að meta innra starf og hvernig markmið leikskólans verði metin markvisst og reglubundið.

4.2.13.1.2. Setja fram áætlun um innra mat nokkur ár fram í tímann.

4.2.13.1.3. Stjórnendateymi sjái til þess að mat á starfsháttum fari fram reglulega og að mat og ígrundun á eigin starfsháttum verði liður í daglegu starfi.

4.2.13.1.4. Í greinargerð/umbótaáætlun þarf að fjalla um að hve miklu leyti markmið hafa náðst.

4.2.14. Innra mat í kjölfar ytra mats

4.2.14.1. Gagnaöflun. Tengsl ytra og innra mats. Þátttaka starfsfólks og foreldraráðs

4.2.14.1.1. Fjölbreyttar aðferðir verði notaðar við gagnaöflun og gagna verði aflað með aðferðum sem hæfa viðfangsefninu.

4.2.14.1.2. Sjá til þess að niðurstöður út ytra mati verði nýttar í innra mat.

4.2.14.1.3. Starfsfólk leikskólans og foreldraráð taki þátt í að ákveða áherslur og forgangsröðun í innra mati.

4.2.15. Starfsáætlun um innra mat

4.2.15.1. Birting. Styrkleikar og tækifæri. Árangursmat og tímasetningar. Eftirfylgd.

4.2.15.1.1. Greinargerð/starfsáætlun um innra mat verði birt á heimasíðu leikskólans þar sem koma fram helstu upplýsingar um framkvæmd og niðurstöður.

4.2.15.1.2. Í greinargerð/starfsáætlun um innra mat verði greining á styrkleikum og tækifærum til umbóta.

4.2.15.1.3. Tilgreinar þarf í umbótaáætlun hvenær og hvernig á að meta árangur aðgerða.

4.2.15.1.4. Umbótum verði kerfisbundið fylgt eftir.