Informatiesystemen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Informatiesystemen Door Mind Map: Informatiesystemen

1. 2.3 Informatiebehoeften

1.1. proces van informatieverschaffing

1.1.1. 1. informatie aanleveren

1.1.1.1. 2. bij de juiste mensen terechtkomen

1.1.1.1.1. 3. zo goed mogelijk mee kunnen werken

1.2. eisen aan de informatie

1.2.1. juiste informatie

1.2.2. zo snel mogelijk

1.2.3. begrijpbaar

1.2.4. eisen stellen

1.3. systeemontwikkeling

2. 2.1 Inleiding informatiesystemen

2.1. 2.1.1 Wat is een informatiesysteem?

2.1.1. systeemontwikkeling

2.2. 2.1.2 Soorten informatiesystemen

2.2.1. een agenda

2.2.2. een adresboekje

2.2.3. een website

2.2.4. een online telefoonboek

2.2.5. een online enceclopedie

3. 2.2 Systeemfuncties en processen

3.1. 2.2 Wat zijn systeemfuncties en processen?

3.1.1. systeem

3.1.2. systeemfunctie

3.1.2.1. invoer

3.1.2.2. verwerking

3.1.2.3. uitvoer

3.1.3. processen

3.1.3.1. invoeren

3.1.3.2. verwerken

3.1.3.3. uitvoeren

3.1.3.4. bestuurd worden

4. 2.4 Eisen aan informatie en informatiesystemen

4.1. 2.4.1 Eisen aan informatie

4.1.1. 4 productiefactoren

4.1.1.1. arbeid

4.1.1.2. grondstoffen

4.1.1.3. kapitaal

4.1.1.4. informatie

4.1.2. 8 Eisen die gesteld mogen worden bij informatie.

4.1.2.1. volledigheid

4.1.2.2. relevantie

4.1.2.3. actualiteit

4.1.2.4. juistheid

4.1.2.5. nauwkeurigheid

4.1.2.6. controleerbaarheid

4.1.2.7. overzichtelijkheid

4.1.2.8. tijdigheid

4.2. 2.4.2 Eisen aan informatiesystemen

4.2.1. 4 Eisen die bij informatiesystemen gesteld mogen worden.

4.2.1.1. betrouwbaarheid

4.2.1.2. continuïteit

4.2.1.3. effectiviteit

4.2.1.4. efficiëntie

5. 2.5 de opbouw van een informatiesysteem

5.1. systeemfuncties

5.1.1. invoer

5.1.2. uitvoer

5.1.3. verwerking

5.2. bronnen

5.2.1. Hardware

5.2.1.1. betrekking op apparatuur en materiaal

5.2.1.1.1. computers

5.2.1.1.2. netwerkapparatuur

5.2.1.1.3. telefoon

5.2.1.1.4. papieren formulieren

5.2.2. Software

5.2.2.1. alle programma's die computers aansturen

5.2.3. Gegevensbestanden

5.2.4. procedures

5.2.4.1. regels voor correctie van fouten

5.2.4.2. voorschriften voor het gebruik van apparatuur

5.2.5. mensen

5.2.5.1. informatiesystemen laten functioneren

5.2.5.2. gebruikers

5.2.5.3. informatici die betrokken zijn bij de ontwikkeling

5.2.5.4. informatici die betrokken zijn bij het beheer van een systeem

5.2.5.5. informatici die betrokken zijn bij de bouw

6. 2.6 Bedrijfsinformatiesystemen

6.1. 2.6.1 Inleiding bedrijfsinformatiesystemen

6.1.1. ondersteuning bieden aan bedrijven

6.1.1.1. bij de uitvoering van werk

6.1.1.2. voor het nemen van beslissingen door de leiding

6.1.1.3. voor het verkrijgen van strategische voordeel

6.2. 2.6.2 Ondersteuning van bedrijfsinformatiesystemen

6.2.1. Ondersteuning voor de uitvoering van het werk

6.2.1.1. het vastleggen van gegevens over door klanten gekochte artikelen

6.2.1.2. het bijhouden van voorraden

6.2.1.2.1. uitvoerende taken (operationele taken)

6.2.1.3. het registreren van salarisbetalingen

6.2.2. Ondersteuning bij het nemen van beslissingen door de leiding

6.2.2.1. kostenreductie

6.2.2.2. efficiëntere productiemethoden

6.2.2.2.1. Deze taken worden uitgevoerd door managementinformatiesystemen.

6.2.2.3. aanpassingen aan bestaande producten

6.2.3. Ondersteuning voor het verkrijgen van strategisch voordeel

6.2.3.1. nieuwe producten en diensten

6.2.3.2. nieuwe werkwijze

6.2.3.2.1. Deze taken worden ook uitgevoerd door managementinformatiesystemen.

6.2.3.3. samenwerking met partners

6.3. 2.6.3 Operationele informatiesystemen

6.3.1. kantoorautomatiseringssysteem

6.3.1.1. tekstverwerking

6.3.1.2. e-mail

6.3.1.3. boekhoudprogramma's

6.3.2. informatierapportagesysteem

6.3.2.1. produceert rapporten en overzichten

6.3.2.1.1. examencijfers

6.3.2.1.2. vakkenpakketkeuzes

6.3.3. transactieverwerkingssysteem

6.3.3.1. verwerkt zakelijke transacties

6.3.3.1.1. internetbankieren

6.3.4. procesbesturingssysteem

6.3.4.1. processen in fabriek

6.3.4.1.1. chemische processen

6.3.4.1.2. kunststoffabricage

6.4. 2.6.4 Managementinformatiesystemen

6.4.1. beslissingsondersteunend systeem

6.4.1.1. verbeteren van verkeerssituaties

6.4.2. beleidsinformatiesysteem

6.4.2.1. ontwikkelingen van het marktaandeel van het bedrijf en zijn concurrenten

6.4.2.2. informatie over marktsegmenten die nog betreden kunnen worden