ANTROPOLOGIE H2

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
ANTROPOLOGIE H2 Door Mind Map: ANTROPOLOGIE H2

1. 1. VOORLOPERS ANTROPOLOGIE

1.1. PREHISTORIE EN OUDHEID

1.2. KLASSIEKE OUDHEID

1.2.1. paradox van universalisme vs particularisme

1.3. MIDDELEEUWEN

1.3.1. Thomas van Aquino

1.3.2. Ibn Sina en Maiminodes

1.3.3. menselijke rede is gift van god

2. 2. ANTROPOLGIE ALS KIND VERLICHTING

2.1. 1. STRUCTUUR VS AGENCY

2.1.1. STRUCTUUR= relatie sociale orde

2.1.2. AGENCY= individuele autonomie

2.1.3. Thomas Hobbs (individu < structuur)

2.1.3.1. HOMO HOMINI IUPUS EST= mens is wolf voor medemens

2.1.4. Adam Smith (structuur < individu)

2.1.4.1. eigen belang (individuele vrijheid) nastreven berieken collectief belang= INVISiBLE HAND

2.2. 2. MENSELIJKE RATIONALITEIT

2.2.1. rationaliteit als kern mens-zijn

2.2.2. Jean-Jacques Rousseau

2.2.2.1. primitieve mentaliteit 'redelijk' en 'goed' (cultuurrelativisme

2.2.2.2. sociaal contract principe sociale orde

2.3. 3. STRUCTUREN EN CULTUREN

2.3.1. CULTUREN= ideeën

2.3.2. STRUCTUREN = materiële condities

2.3.3. Johan Gottfried Herder

2.3.3.1. romantische humanisme

2.3.3.2. culturele volksraad

2.3.4. George W.F. Hengel

2.3.4.1. wat is 'moto' of 'einddoel van geschiedenis?

2.3.4.2. dialectisch denkne

2.3.5. Karl Marx

2.3.5.1. dialectisch materialisme

2.3.5.2. productieverhoudingen o evolutie samenleving en sociale verhoudingen te begrijpen

2.3.5.3. = motor klassenstrijd tussen 2 groepen

3. 4. VICTORIAANSE ANTROPOLOGIE

3.1. PERIODE VAN:

3.1.1. graduele expansie door kolonialisme

3.1.2. ontdekking culturele varieteiten

3.1.3. industriële revolutie

3.1.4. sterke bevolkingsgroei

3.1.5. sociale onrust

3.2. OORSPRONG VAN DE MENS?

3.2.1. wetenschappelijke vraag naar oorsprong van de mens

3.3. MONOGENESE VS POLYGENESE

3.3.1. MONOGENESE= gedeelde afkomst

3.3.2. POLYGENESE= mensheid heeft geen gedeelde afkomst

3.4. EVOLUTIELEER EN ANTROPOLGOIE

3.4.1. mens gedeelde oorsprong= monogenese

3.4.2. evolutie contextuele factoren

3.5. ANTROPOLOGIE EN ETNOLOGIE

3.5.1. stelt zich doel menselijke variëteit te documenteren

3.5.2. Edward Burnett Tylor

3.5.2.1. gemeenschappelijke gedeeld onder mensheid

3.5.2.2. evolutionair denken/perspectief: hogere en lager culturen

3.5.2.2.1. ANIMISME: meest elementaire geloofsuiting (geesten

3.5.3. James George Frazer

3.5.3.1. werkt definitie religie en magie uit

3.5.3.2. principe causaliteit in definitie

3.5.3.3. religie & geloof als primitieve vormen van kennis

3.5.3.4. MAGIE= primitieve vorm van wetenschap

3.6. VICTORIAANSE ANTROPOLOGIE

3.6.1. begrippen antropologie: cultuur, religie, magie, wetenschap, animisme etc

3.6.2. gedeelde menselijke conditie onderstrepen

3.6.3. valse rationaliteit

4. 3. KOLONIALISME ALS HISTORISCHE CONTEXT

4.1. KOLONIISATIE

4.2. DISPUUT VAN VALLADOLID

4.2.1. Juan Jines De Sepulveda

4.2.2. Bartolome De Las Casas

4.3. TRANSATLANTISCHE SLAVERNIJ