Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Media Door Mind Map: Media

1. Opdracht 'Instellingen en educatie, websites'

1.1. 1. Is er de mogelijkheid om een keer als uitje met de klas naar de oba te gaan?

1.2. 2. Zijn er aanvullende lessen die te maken kunnen hebben met dit uitje?

1.3. 3. Zou er misschien de mogelijkheid zijn om een klassenlidmaatschap te nemen, zodat het lezen in de klas meer gestimuleerd kan worden?

2. Soorten media

2.1. Germanistische bandering van media (=betekenisoverdragers)

2.1.1. 1. Lichaam 2. Voorwerpen 3. Taal 4. Grafische tekens

2.2. Angelsaksische benadering van media (=informatieoverbrengers)

2.2.1. 1. Klassieke media 2. Moderne media

3. Media-onderwijs en mediawijsheid

3.1. Mediawijsheid

3.1.1. Definitie: "Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarbij burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld (2005)"

3.2. Media-onderwijs

3.2.1. Kunstonderwijs; kunstzinnige en creative vermogens; kennis, inzicht, middelen om (reflectief) deel te nemen aan het (culturele) leven

3.2.2. Media-onderwijs; (angelsaksische benadering; kundig en kritisch omgaan met (massa)media (klassieken en nieuwe media); leidt tot mediawijsheid

3.2.3. Erfgoedonderwijs; versterkt binding met het verleden en verschaft inzicht in historisch besef en van daar naar de toekomst

3.3. Nederlandse VS Buitenlandse dimensie; De Raad neemt afstand van de gangbare defensieve benadering (bescherming tegen negatieve invloeden van media) en sluit zich aan bij een internationale tendens. Hierbij staat mediawijsheid voor een actievere aanpak waarbij productie van media-inhouden en expressie centraal staan.

3.4. Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties

3.4.1. B1: Bewust zijn van de medialisering van de samenleving

3.4.1.1. Niveau 3

3.4.2. B2: Begrijpen hoe media gemaakt worden

3.4.2.1. Niveau 1

3.4.3. B3: Zien hoe de media de werkelijkheid kleuren

3.4.3.1. Niveau 1

3.4.4. G1: Apparaten, softwaren en toepassingen gebruiken

3.4.4.1. Niveau 3

3.4.5. G2: Oriënteren binnen media-omgevingen

3.4.5.1. Niveau 2

3.4.6. C1: Informatie vinden en verwerken

3.4.6.1. Niveau 1

3.4.7. C2: Content creëren

3.4.7.1. Niveau 3

3.4.8. C3: Participeren in sociale netwerken

3.4.8.1. Niveau 1

3.4.9. S1: Reflecteren op het eigen mediagebruik

3.4.9.1. Niveau 2

3.4.10. S2: Doelen realiseren met media

3.4.10.1. Niveau 2

4. Stromingen in de mediapedagogiek

4.1. 1. Bewaarpedagogische stroming; pessisimistisch betreft opkomst van nieuw medium

4.2. 2. Sociologische stroming; manipuleren ontvanger van de boodschap

4.3. 3. Semiologische stroming; overdragen van beelden en betekenissen ; decoderen van audiovisuele vorming

4.4. 4. Gedragswetenschappelijke stromingen; critical viewing skills

5. Kerndoelen

5.1. 1. Informatie verwerven uit gesproken taal

5.2. 2. Uitdrukken naar vorm en inhoud

5.3. 3. Informatie beoordelen

5.4. 6. Informatie ordenen

5.5. 7. Informatie vergelijken en beoordelen

5.6. 12. Verwerving adequate woordenschat en strategieën

5.7. 34. Zorg voor lichamelijk en psychische gezondheid

5.8. 35. Redzaam

5.9. 44. Relaties tussen werking, vorm en materiaalgebruik

5.10. 51. Gebruik historische bronnen

6. Opdracht 'Activiteiten/Lesideeën 1 x OB, 1x MB, 1 x BB'

6.1. Lespakket media-educatie voor kinderen van groep 3-4: Het lespakket Ewout de Eekhoorn voor groep 3/4, begint bij het begin van media-educatie: het verhaal. Hoe kan je een verhaal op verschillende manieren vertellen, welke media zijn er? Leerlingen filosoferen samen over verschillende manieren om een verhaal te vertellen. Ze experimenteren met verschillende uitingsvormen, zowel analoog als digitaal. Een kunstenaar in de klas laat vervolgen zien hoe ook in kunst een verhaal wordt verteld en gekozen kan worden voor een vorm en medium. Dit project wordt afgesloten met een presentatie.

6.1.1. Cijfer (7,5)

6.1.1.1. Het lijkt mij een goede manier om de kinderen van groep 3-4 in aanraking te laten komen met de verschillende soorten media die er zijn. Het onderwerp (Ewout de Eekhoorn) sluit goed aan bij de context, namelijk de herfst. Daarnaast maakt de komst van de kunstenaar het project nog meer levensecht en uitdagender voor de kinderen om daadwerkelijk zo goed mogelijk hun best te doen. Echter bestaat dit lespakket wel uit 5 lessen waar je bij elkaar opgeteld aan tijd en organisatie 4 uur mee kwijt bent. Dit moet wel passen binnen de planning.