Voorbereiding Intake

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Voorbereiding Intake Door Mind Map: Voorbereiding Intake

1. Groep 1

1.1. Doelen intake gesprek

1.1.1. Verhelderen van de vraag

1.1.2. Relatie opbouwen

1.2. Benadering ouders

1.2.1. Open

1.2.2. Ouders/leerkracht als expert van het kind

1.2.3. Ouders op gemak stellen

1.2.4. Verwachtingen

1.3. Opvallende dingen/gebeurtenissen

1.3.1. Grote klas: hoe was het eerder/sinds wanneer

1.3.2. Leeftijd

1.3.3. Impact overlijden van Oma

1.3.4. Leesproblemen in de familie

1.3.5. Concentratie/medicatie achtergrond

1.3.6. Gedrag: bang, onzeker, meer ruzie

1.4. Welke vragen wil je het gesprek stellen

1.4.1. Wat is er anders dan voorheen

1.4.2. Wanneer zijn de problemen ontstaan

1.4.3. Zijn er ook uitzonderingen

1.4.4. Op welke manier ondersteun jullie Anouk

1.4.5. Wat gaat er goed

1.5. Verliep de ontwikkeling normaal?

1.5.1. Driftbuien 1-4 jaar passend bij leeftijd of afwijkend

1.6. Welke onderwerpen extra

1.6.1. Ondersteuning lezen/wanner ondersteuning gehad en het effect hiervan

1.6.2. Humeur/sociale emotionele ontwikkeling, contact met leeftijdsgenoten

1.6.3. Vragen of we in gesprek mogen met de docent om een compleet beeld te krijgen

2. Groep 2

2.1. Wat is een intakegesprek

2.1.1. Kennismakingsgesprek

2.1.2. begin van de hulpverlening

2.1.2.1. aangaan van hulpverleningsrelatie

2.1.2.1.1. vertrouwen

2.1.3. opheldering krijgen

2.1.3.1. de geboortedatum is niet ingevuld

2.1.3.2. dyslexie?

2.2. Hoe benader je de ouders

2.2.1. neutraal

2.2.2. als ervaringsdeskundige

2.2.3. open houding/transparant zijn

2.2.4. nieuwsgierige houding

2.2.5. De ouder zien als volwaardig

2.2.5.1. de ouder kent het kind als beste

2.2.5.2. welke ervaringen heeft de ouder

2.3. Meden ouders op het formulier opvallende gebeurtenissen

2.3.1. overlijden van oma

2.3.2. conflicten met brusjes

2.3.3. er vindt een verandering plaats in haar gedrag

2.3.3.1. bang

2.3.3.2. onveilig gevoel

2.3.3.3. Ze lijkt school minder leuk te vinden

2.3.3.4. Sinds wanneer?

2.3.4. Oom en opa hebben leesproblemen

2.4. Verliep de vroege ontwikkeling van Anouk normaal

2.4.1. 10 dagen te laat geboren

2.4.2. driftig in de eerste vier jaar

2.4.2.1. Peuterpuberteit of was er meer aan de hand?

2.5. Welke vragen wil je in het gesprek stellen? aan wie en waarom?

2.5.1. vragen aan de juf

2.5.1.1. hoe ervaart de juf Anouk

2.5.1.2. Wat is de relatie met Anouk

2.5.1.3. Hoe zien de klasgenootjes Anouk

2.5.2. Ouders

2.5.2.1. Hoe was de band met oma

2.5.2.2. Wat bedoelen ouders met de aanpak van de juf

2.5.2.3. Wat hebben ouders al gedaan?

2.5.2.4. Wat zien ouders aan het gedrag van Anouk

2.5.2.4.1. Driftbuien?

2.5.2.4.2. onzekerheden?

2.5.2.5. Welk van de volgende gedragingen vraag is niet ingevuld door moeder? Bewust of onbewust?

2.5.2.6. Hoe is de relatie tussen ouders?

2.5.2.6.1. verdere thuissituatie

3. Groep 3

3.1. Opvallende dingen

3.1.1. Leesproblemen (misschien dyslexie)

3.1.2. Snel driftig

3.1.2.1. ruzie maken

3.1.3. Geen vriendinnen mee naar huis

3.1.4. School

3.1.4.1. Strenge juf

3.1.4.2. Grote klas

3.1.4.3. Ze voelt zich onveilig

3.1.4.4. Ouders schuiven de problemen een beetje naar school

3.1.5. Zorgzaam maar wel vaak ruzie

3.2. Intakegesprek:

3.2.1. Kennismaken

3.2.2. Het probleem in beeld brengen, maar niet oplossen

3.2.3. Uitleggen van de procedure

3.2.4. Inventariseren van de problemen

3.3. Hoe benader je: open en professioneel

3.4. vroege ontwikkeling: verliep normaal

3.5. Extra info/vragen: wat verstaan de ouders onder ruzie maken? Hoe ziet de leerkracht het kind? Wat doen de ouders concreet thuis? Hoe is Anouk omgegaan met het overlijden van haar oma? Hoe is het gedrag van haar broer en zus? Zijn de ouders vaak thuis?