Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
11_Henry_A_Murray Door Mind Map: 11_Henry_A_Murray

1. icons by icon8

2. biografie

2.1. 1893 geboren te New York

2.2. Door lectuur van Jung gefascineerd door de psychologie

2.3. autoriteit op het gebied van de persoonlijkheidsleer, zonder ooit zelf psychologie te hebben gestudeerd

2.4. “personoloog” en geen persoonlijkheidstheoreticus

2.4.1. heel het terrein van de persoonlijkheidsleer

2.5. vooral bekend door de Thematische Apperceptie Test

2.5.1. TAT: welke behoeften en pressies een rol spelen in de persoonlijkheid én hoe intensief deze behoeften zijn

2.5.2. TAT is een projectietest en bestaat uit een aantal afbeeldingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn

2.5.3. wat elke afbeelding volgens hem of haar voorstelt

2.6. denkbeeld van “behoeften en pressies”

2.6.1. Pressies zijn krachten uit de omgeving die de behoeftebevrediging van de mens bevorderen of verhinderen

2.7. niet direct naar de motieven gevraagd

2.7.1. die motieven niet direct weet, noch kan geven

2.7.2. motieven onbewust zijn

2.8. Psychoanalytic Institute oprichtte te Boston

2.9. bekend door meettesten tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het Office of Strategic Services

3. levensgeschiedenisthema's

3.1. motivatietheorie

3.1.1. lijst van behoeften en pressies

3.1.2. onze agressieve impulsen (prestatiedrang) worden bekrachtigd of geremd door omgevingsfactoren

3.2. personologie

3.2.1. gedachte dat je persoonlijkheid

3.2.2. alle thema's uit/in je levensgeschiedenis

3.2.3. studie van een levensverhaal dominante thema's eruit zocht

3.2.4. bestudeerde o.a. uitvoerig de persoon van kapitein Ahab uit het verhaal Moby Dick

3.2.4.1. archetypische tragische held

3.2.5. Murray dan ook persoonlijkheden bestudeerde aan de hand van verhalen van proefpersonen

3.3. ontwikkelde hij de TAT (Thematische Apperceptie Test)

3.3.1. twintig afbeeldingen een verhaal te vertellen dat zich volgens hen afspeelde op de plaat die ze zagen

3.3.2. terugkerende thema's

3.4. niet het optekenen van behoeften en pressies

3.4.1. maar wel van de weerkerende (levens-)thema's om zo een persoons persoonlijkheid in kaart te brengen

3.4.2. elementen van persoonlijkheid “gebeurtenissen” zijn

3.4.3. De geschiedenis van de persoon “is” de persoonlijkheid

4. behoeften en pressies

4.1. interactioneel

4.1.1. product van innerlijke behoeften in wisselwerking met pressies van buitenaf

4.2. viscerogene en psychogene behoeften

4.2.1. lucht, water, enz.

4.2.2. agressie, eerbied, dominantie, koestering, enz.

4.3. men kan nooit een volledige lijst van pressies samenstellen doordat de situaties in de omgeving erg kunnen verschillen