15_specifieke_persoonlijkheidsstoornissen_2

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
15_specifieke_persoonlijkheidsstoornissen_2 Door Mind Map: 15_specifieke_persoonlijkheidsstoornissen_2

1. icons by icon8

2. borderline persoonlijkheidsstoornis

2.1. “instabiel in relaties, zelfbeeld en stemming

2.2. instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten

2.3. impulsiviteit

2.4. minst 5

2.4.1. 1. Krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of vermeend in de steek gelaten te worden

2.4.2. 2. instabiele en intense intermenselijke relaties - overmatig idealiseren en kleinere

2.4.3. 3. identiteitsstoornis: duidelijk en aanhoudend onstabiel zelfbeeld of zelfgevoel

2.4.4. 4. Impulsiviteit - betrokkene zelf kunnen schaden - seks, misbruik van middelen, roekeloos autorijden, vreetbuien

2.4.5. 5. Recidiverende suïcidale gedragingen, gestes of dreigingen of automutilatie

2.4.6. 6. Affectlabiliteit intense somberheid, prikkelbaarheid of angst meestal enkele uren durend

2.4.7. 7. Chronisch gevoel van leegte

2.4.8. 8. Inadequate, intense woede of moeite kwaadheid te beheersen - driftbuien, aanhoudende woede of herhaaldelijke vechtpartijen

2.4.9. 9. aan stress gebonden paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen

3. theatrale persoonlijkheidsstoornis

3.1. aandacht zoeken en overdreven emotioneel

3.2. buitensporige emotionaliteit en aandacht vragen

3.3. minst 4

3.3.1. 1. niet op zijn gemak - niet in het centrum van de belangstelling staat

3.3.2. 2. interactie met anderen - ongepast seksueel verleidelijk of uitdagend gedrag

3.3.3. 3. snel wisselende en oppervlakkige emotionele uitingen

3.3.4. 4. gebruik van het eigen uiterlijk om de aandacht op zichzelf te vestigen

3.3.5. 5. manier van spreken die uitermate impressionistisch - details ontbreken

3.3.6. 6. zelfdramatiserende, theatrale en overdreven uitingen van emoties

3.3.7. 7. suggestibel dwz: gemakkelijk beïnvloedbaar door anderen of de omstandigheden

3.3.8. 8. Beschouwt relaties als intiemer dan ze in werkelijkheid zijn

4. ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

4.1. “verlegen”

4.2. geremdheid in gezelschap

4.3. gevoelens van inadequaatheid en overgevoeligheid voor negatieve beoordelingen

4.4. minst 4

4.4.1. 1. Vermijdt sociale of beroepsmatige activiteiten - intermenselijke contacte - angst voor kritiek, afkeuring of verwerping

4.4.2. 2. Laat zich liever niet in met mensen

4.4.3. 3. terughoudend in intieme relaties uit angst om vernederd of uitgelachen te worden

4.4.4. 4. gepreoccupeerd met de gedachte - in sociale situaties bekritiseerd of afgewezen te worden

4.4.5. 5. nieuwe intermenselijke situaties geremd - gevoel tekort te schieten

4.4.6. 6. Ziet zichzelf - sociaal onbeholpen - onaantrekkelijk of miderwaardig

4.4.7. 7. onwillig om persoonlijke risicos te nemen

5. De narcistische persoonlijkheidsstoornis

5.1. “superieure”

5.2. grootheidsgevoelens (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie

5.3. minst 5

5.3.1. 1. opgeblaze gevoel van de eigen belangrijkheid

5.3.2. 2. gepreoccupeerd met fantasieën over onbeperkte successen, macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde

5.3.3. 3. Gelooft dat hij/zij heel speciaal en uniek is en alleen begrepen kan worden door anderen met een hoge status

5.3.4. 4. Verlangt buitensporige bewondering

5.3.5. 5. Heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben

5.3.6. 6. Exploiteert anderen, dwz maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doeleinden te bereiken

5.3.7. 7. gebrek aan empathie

5.3.8. 8. afgunstig op anderen

5.3.9. 9. arrogant of hooghartig in gedrag of houding