De VPK als communicator

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De VPK als communicator Door Mind Map: De VPK als communicator

1. Bewust communiceren

2. Symbolische informatie

2.1. Verbale communicatie

2.2. Non-verbale communicatie

3. Referentiekader van patiënt als vpk

3.1. Cultuurverschil

3.2. Onervarenheid van patient

3.3. Ervarenheid van patient

3.4. Andere werkelijkheidsbeleving

4. Interpreteren

5. Bewegingen

6. Zender en ontvanger

7. Signalen

8. Mimiek

9. Lichaamshouding

10. Boodschappen

11. Professionele communicatie

12. Vriendschappelijke communicatie

13. Valkuilen

13.1. Stereotiep gedrag

13.1.1. Oordelen op voorhand van opname indicatie

13.2. Eerste indruk

13.3. Ad-hoc-hypothese

13.3.1. Verhaal omtrent de patiënt verzinnen, op basis van een enkele waarneming.

13.4. Halo- en horneffect

13.4.1. positief beeld van iemand

14. Actief Luisteren

15. Aandachtgevend gedrag

15.1. Oogcontact

15.2. Lichaamshouding

15.3. Stiltes

15.4. Kleine verbale aanmoedigingen

16. Oogcontact

17. Waarden en normen

18. Stellen van vragen

18.1. Open vragen

18.2. Gesloten vragen

18.3. Doorvragen

18.4. Explorerende vragen

18.5. Waarom vragen

18.6. Suggestieve vragen

19. Parafraseren van inhoud (samenvatten) inhoudsniveau

20. Reflecteren gevoelsniveau

21. Samenvatten

21.1. VPK kan nagaan of ze goed heeft begrepen wat de patiënt verteld heeft.

21.2. Patient merkt dat de VPK hem heeft gehoord en begrepen.

22. Metacommunicatie

22.1. Vastellen van procedures

22.2. verduidelijken van situaties

22.3. Regelen van relationeel niveau

23. Hanteren van ongewenste intimiteiten

23.1. Verbale uitingen

23.2. Hanteren non-verbale uitingen

24. Subassertief gedrag

24.1. Niet voor jezelf durven opkomen

24.2. Wegkijken of naar de grond kijken

24.3. Zachtjes praten

24.4. Veel stopwoorden gebruiken

24.5. Vluchtgedrag

25. Agressief gedrag

26. Feedback

26.1. 4G-methode

26.1.1. 1. Benoem gedrag

26.1.2. 2. Omschrijf het gevoel

26.1.3. 3. Omschrijf het gevolg

26.1.4. 4. Omschrijf het gewenste gedrag

27. Ontvangen van feedback

28. Proactiviteit