Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Veeam Door Mind Map: Veeam

1. Proxy server

1.1. Aandachtspunten

1.1.1. snapshot discovery san intergratie elk uur

1.1.2. Virtueel max 8 cores daarna scale-out extra proxy

1.1.3. Overweeg overboeken max concurrent tasks

1.2. Compute

1.2.1. per 30 VMs 1 core / 2GB change rate 2-3% backup window 8 uur

1.2.2. CPU min, 2 cores voor OS

1.2.3. CPU aanbevolen, 1 core per gelijktijdige taak

1.2.4. Mem min, 2GB + 500MB gelijktijdige taak

2. Repository server

2.1. Compute

2.1.1. 1 concurrent task 1 core / 4GB

2.1.2. Minimaal 2 cores voor OS

2.2. Capaciteit bepalen

2.2.1. Totaal VM data

2.2.2. Hoeveel restore points

2.2.3. Forward/Reverse incremental

2.2.4. Compressie dedup, standaard 2:1 conservatief vaak 3:1

2.2.5. Change rate op dagbasis, 2-5%

2.2.6. Capacitiet beschikbaar voor eenmalige full backup

2.2.7. Chain transformation Forward Full 1.25x

2.2.8. Deduplicatie storage, leverancier

2.2.9. Veeam One, Capacity Planning for Backup Repositories en VM Change Rate Estimation

3. Backup & Replication console

3.1. Veeam Explorer

3.1.1. Aandachtspunten

3.1.1.1. Onderdeel van B&R console

3.1.2. Explorer for Storage Snapshots

3.1.2.1. 1. Maakt clone van snapshot om schrijfbaar te maken

3.1.2.2. 2. iSCSI/FC/FCoE, koppel nieuw LUN aan proxy ESXi

3.1.2.3. NFS, toegang NFS datastore en kijkt naar de clone vm

3.1.2.4. 3. Registreer VM in vCenter

3.1.2.5. 4. Toegang VM via VMware API

3.1.2.6. 5. Laat inhoud restore point zien in Explorer

4. WAN accelerator

4.1. Bandbreedte

4.2. Source

4.2.1. 4 cores / 8GB

4.2.2. disk, digest size (<Source data size in GB> * 2%) + 10 GB

4.2.3. CPU zwaartepunt

4.2.4. Data wordt gelezen op repo, geen cache

4.2.5. ratio, 4:1 WAN accelerators per target WAN accelerator

4.2.6. robo 10:1

4.3. Target

4.3.1. 2 cores / 8GB

4.3.2. disk, global cache size (Number of operating systems * <10> GB) + 20 GB

4.3.3. disk, digest (Number of sources * [digest size source])

4.3.4. IO zwaartepunt

4.3.5. cache size wordt per WAN accelerator paar uitgedeeld (one to many)

4.3.6. disk, 10GB per OS Windows verschillend Linux hetzelfde

4.3.7. disk, 20GB working space

4.3.8. seeding, mogelijk minimaal data voor initiatie sync

4.4. Backup mode

4.4.1. Reverse, random IO

4.4.2. Forward, sequentieel

4.5. Aandachtspunten

4.5.1. Standaard 5 TCP streams kan tot max 100, voor betere belasting

4.5.2. Link <3Mb/s - WAN likely saturated; processing rate dependent on data reduction ratio (estimated 10x)

4.5.3. Link >3Mb/s and <50Mb/s - WAN will not be fully utilized; expect ~5MB/s processing rate but less bandwidth

4.5.4. Link >50Mb/s - WAN will not be fully utilized, using direct mode copy will use more bandwidth but likely be faste

5. Backup server

5.1. Compute

5.1.1. Minimaal 2 cores / 8GB

5.1.2. per 10 concurrent jobs 1 core / 4GB

5.2. Storage

5.2.1. Installation folder, 40GB VM thin provisioned

5.2.2. Log files, 3GB per 100 vm's met backup per dag

5.2.3. Boven de 500 vm's aparte disk ivm write IO load

5.2.4. Catalog folder, wordt gebruikt als guest indexing ingeschakeld staat

5.2.5. vPower NFS, vm config files en redo log minimaal 10GB hou rekening mee met 10% capaciteit per VM IR per dag

5.2.6. VBRCatalog (Windows): 100 MB per 1 miljoen bestanden en mappen

5.2.7. VBRCatalog (Linux): 50 MB per 1 miljoen bestanden en mappen

5.3. Aandachtspunten

5.3.1. Opsplitsen per 30 VM's indien backup keten op job basis

5.3.2. Opsplitsen 300+ VM's indien backup keten op vm basis

5.3.3. host en storage discovery elke 4 uur

5.3.4. Plaats op DR site met replica VMs

6. Database

6.1. Compute

6.1.1. Concurrent running jobs

6.1.2. tot 25 2 cores / 4GB

6.1.3. tot 50 4 cores / 8GB

6.1.4. tot 100 8 cores / 16GB

6.2. Storage

6.3. SQL Express

6.3.1. Geschikt tot 500 VMs

6.3.2. Gebruikt alleen de eerste socket maximaal 4 cores

6.3.3. Maximaal 10GB database

6.3.4. Gebruikt maximaal 1GB geheugen

6.3.5. Kan niet gebruikt worden voor SQL Explorer groter dan 10GB databases

6.4. SQL Standard/Enterprise

6.4.1. Meer dan 500 VMs

6.4.2. Gebruik willen maken van SQL clustering

7. Enterprise Manager

7.1. Aandachtspunten

7.1.1. restore mogelijkheden VMs, Guest files, Exchange en SQL/Oracle

7.1.2. guest file indexing inschakelen om intieel 50-400MB data in te lezen te voorkomen, maakt gebruik van Catalog Veeam server

8. Veeam One

8.1. Deployment scenario

8.1.1. Typical, alle rollen op 1 server minder dan 100 hosts en 1500 VMs

8.1.2. Advanced, rollen splitsen op verschillende servers meer dan 100 hosts en 1500 VMs

8.1.3. Achteraf wijzigen is mogelijk met VeeamOneSettings.exe

8.1.4. Verschil in timeouts pagina 20-21

8.2. Rollen

8.2.1. Veeam One Server

8.2.2. Veeam One Web UI

8.2.3. Veeam One Client

8.2.4. Database server

8.3. Rapport

8.3.1. VM Change Rate Esxtimation

8.3.1.1. Change rate vm veel en weinig, week overzicht en totaal

8.3.2. VM Configuration Assessment

8.3.2.1. potentiele uitdagingen VMware laag tijdens backup, disk type storage capaciteit

8.3.3. Datastore Performance Assessment

8.3.3.1. Latency read/write treshold xms, datastore (connected hosts/aantal VMs/aantal vdisks/gemiddeld/treshold) met advies

8.3.4. Infrastructure Overview

8.3.4.1. Infra overview per cluster (hosts/VM/datastores/VMs per datastore), CPU en Memory en storage per vCenter

8.3.5. Active snapshot

8.3.5.1. snapshots ouder dan 1 week, details snapshot

8.3.6. Orphaned VM snapshots

8.3.6.1. Orphaned snapshot welke niet meer zichtbaar zijn in snapshot manager wel op datastore

8.3.7. Job Configuration Change Tracking

8.3.7.1. backup job wijziging

8.3.8. Protected VMs

8.3.8.1. overzicht welke VM's wel/niet protected zijn met backup of replica

8.3.9. VM Backup Compliance Overview

8.3.9.1. is de VM 3-2-1 regel protected

8.4. Business View

8.4.1. Categorie maken per VMs (klant/rol/afdeling etc)

8.4.2. Static group, handmatig objecten toevoegen

8.4.3. Dynamic group, automisch objechten toevoegen adhv expressies

9. SureBackup/Replica

9.1. standaard test, heartbeat VMware tools, ping netwerk, test script

9.2. basis testen adhv rol

9.3. Troubleshooting mode, select VM en start

10. Basis

10.1. DNS forward A and reverse PTR record voor alle componenten Veeam en VMware

10.2. Koppeling maken met FQDN naam

10.3. Koppeling maken vCenter ipv per host

10.4. OS minimaal 2008 R2

10.5. ReFS of Windows dedup meest recente OS

10.6. Geen andere software op Veeam servers

11. Transport mode

11.1. Direct SAN mode

11.1.1. Fysiek, SAS/FCoE/FC/Share SAS/iSCSI sinds v9 ook NFS (Veeam Direcht NFS)

11.1.2. Virtueel, iSCSI en NFS

11.1.3. Aandachtspunten

11.1.3.1. Snelste methode voor thick provisioned disks

11.2. Network mode NBD

11.2.1. Data via VMkernel host, maximaal 40% bandwidth verbruik

11.2.2. Data via NFS port 902 TCP

11.3. Virtual appliance mode Hot-Add

11.3.1. moet virtueel, deze koppelt virtual disk aan proxy

11.3.2. nadeel meer vCenter calls vergeleken met NBD

11.3.3. vSAN

11.3.4. Aandachtspunten

11.3.4.1. Vermijd NFS

11.3.4.2. Ondersteund geen IDE disks

12. Guest OS processing

12.1. stappen application aware

12.1.1. 1. First, Veeam Backup & Replication performs guest OS inventory to find out if there is a VSS- aware application running inside a VM.

12.1.2. 2. Veeam Backup & Replication runs a pre-freeze script (if any) for the Microsoft Windows/Linux guest OS with applications that utilize other means of VM quiescence.

12.1.3. 3. Then, VSS quiescence of the VM is performed, including restore awareness settings.

12.1.4. 4. VM snapshot is created.

12.1.5. 5. VSS unfreeze (“thaw”) is performed.

12.1.6. 6. Veeam Backup & Replication runs post-thaw script (if any) for the Microsoft Windows/Linux guest OS.

12.1.7. 7. Backup data transfer and snapshot commit is performed.

12.1.8. 8. Finally, log file truncation is performed with VSS (for Microsoft SQL Server and Exchange Server) or using native Oracle commands (for Oracle databases on Linux).

13. Interactie

13.1. vSphere

13.1.1. Aanbevolen connectie naar vCenter (vMotion aware)

13.1.2. vanaf 6.5,Active Active mode vCenter HA

13.1.3. voor 6.5, replicatie vCenter met lage RPO, DRS affinity rule start op aangewezen host

13.2. Hyper-V

14. Backup VM

14.1. Impact

14.1.1. Maken en verwijderen snapshot, stun tijden vm verlagen met Storage Snapshots

15. Repository gateway server

16. Netwerk

16.1. vCenter TCP 443

16.2. Installer Service TCP 6160

16.3. vPower TCP 6161

16.4. Datamover Service TCP 6162

16.5. Veeam Console TCP 9392

16.6. Data transmission TCP 2500-5000

17. Rechten

17.1. Hyper-v

17.1.1. Off-host proxy backup via SMB3

17.1.1.1. Local system account off-host proxy full access rechten op SMB3 share

17.1.1.2. off-host proxy moet in hetzelfde domein bevinden waar SMB3 server is, of een trust naar het domein van SMB3 naar off-host proxy

17.1.2. Installatie Local Administrator op doel virtual machine en Hyper-v hosts

17.1.3. Root of gelijkwaardig op Linux backup proxy

17.1.4. Schrijf rechten op doel folder of share

17.2. vSphere

17.2.1. Default Administrator, maar niet vereist

17.2.2. Kan met een beperkte set rechten

17.2.3. Kan met een beperkte view in vCenter

17.3. Application-aware processing

17.3.1. Lid van Local administrator binnen GuestOS

17.3.2. UAC DIsabled

17.3.2.1. of BuiltIn Administrator SID-500

17.3.2.2. of Domain Administrator SID-512

17.3.2.3. Uitschakelen 2008 GUI nieuwer regkey

17.4. Veeam Explorer for Microsoft Active Directory

17.4.1. Administrator rechten op doel Active Directory

17.4.2. Lid van Exchange Organization Management groep

17.5. Veeam Explorer for Microsoft Exchange

17.5.1. Item Level

17.5.1.1. Full access Exchange database en log files voor item level recovery

17.5.1.2. Lees en schrijf rechten op de map van de database/log

17.5.1.3. Access rechten (beperkt) om item level restore uit te mogen voeren, of account met full access tot de mailbox

17.5.2. Public folder

17.5.2.1. Restore public folder, eigenaar mailbox op doel Exchange server

17.5.2.2. account heeft Organization Management rol op doel Exchange server.

17.5.3. Mailbox

17.5.3.1. Account eigenaar mailbox full access rechten

17.5.3.2. Full access is mogelijk door impersonation of right assignment

17.5.3.3. Account zonder mailbox op doel Exchange server, access rechten moeten uitgegeven worden via Exchange impersonation

17.6. Veeam Explorer for Microsoft SQL

17.6.1. backup user heeft sysadmin rechten nodig, of voldoende rechten

17.6.2. restore user sysadmin rechten

17.6.3. Export log connetie windows server read en write rechten op administrative share

17.6.4. user voor restore export heeft voldoende lees en schrijf rechten nodig om data weg te kunnen schrijven op de map

17.7. Veeam Explorer for Microsoft SharePoint

17.7.1. User voor guest processing Farm Administrator en sysadmin op SQL server

17.7.2. User voor Explorer lid van sysadmin fixed op SQL server

17.7.3. ADFS huidig account of een specifiek

17.7.4. forms authenticatie, alleen huidige account

17.7.5. account voor connectie doel Sharepoint documenten items, Full Control (inherit)

17.7.6. zonder inhterit contribute en full control

17.7.7. account voor connectie doel Sharepoint site, full control

17.8. Veeam Explorer for Oracle

17.8.1. 1 account

17.8.1.1. Linux

17.8.1.1.1. root account of root rechten

17.8.1.1.2. lid van oinstall en asmadmin

17.8.1.2. Windows

17.8.1.2.1. user lid van Local Administrator Oracle file read/write best full control

17.8.1.2.2. lid van ora_dba local group

17.8.2. aparte accounts

17.8.2.1. Linux

17.8.2.1.1. guest processing, root rechten inclusief sudoers, oinstall, asmadmin

17.8.2.1.2. oracle, SYSDBA rechten via dba groep

17.8.2.2. Windows

17.8.2.2.1. guest processing, local administrator

17.8.2.2.2. oracle, SYSDBA rechten via ora_dba groep

17.9. Enterprise Manager

17.9.1. Administrator alle rechten

17.9.2. Restore operator, alleen restore binnen scope VMs

17.9.3. Portal user, scope VMs rapportage restore VMs

18. Optimalizatie

18.1. Bescherm B&R server

18.1.1. encrypt backup config data, en file copy naar derde locatie

18.1.2. configuratie jobs kan alleen naar tape, met copy file to tape

18.1.3. Repliceer backup server naar uitwijk locatie

18.2. Database

18.3. Repository

18.3.1. IO impact

18.3.1.1. Active full 1° write I/O

18.3.1.2. Forever forward incremental 3° I/O (1° I/O read + 2° I/O write)

18.3.1.3. Forward incremental 1° write I/O

18.3.1.4. Reverse incremental 3° I/O (1° I/O read + 2° I/O write)

18.3.1.5. Synthetic full 2° I/O (1° I/O read + 1° I/O write)

18.3.1.6. Synthetic full with transform to rollbacks 4° I/O (2° I/O read + 2° I/O write)

18.3.2. Linux snellere performance

18.3.3. Chache alleen 64bit OS

18.3.4. uitschakelen built-in dedup schakelt cache uit

18.3.5. block size dicht mogelijk stripe size

18.3.6. file block ReFS 64kb

18.3.7. Maximaal 10TB per job (16TB VM data)

19. Tape

19.1. LTO- 3 en hoger ondersteund

20. Autmomation

20.1. Unattend geen product upgrade mogelijk, eerst uninstall daarna install

20.2. update is wel mogelijk %patch% [/silent][/noreboot][/log ][VBR_AUTO_UPGRADE=1]

20.3. cmd output installatie %ERRORLEVEL

20.4. powershell output installatie $LastExitCode

20.5. VMs toevoegen adhv VMware tags

20.6. Tags automatisch toekennen oa mogelijk met VMware vRealize Orchestrator, VMware vRealize Automation and third-party software, zoals Puppet, Chef and Ansible

20.7. Tagging VMs ook mogelijk via VeeamOne

20.8. no backup tag, default alle VMs in backup tenzij deze tag

21. Troubleshooting

21.1. Backup server locatie, C:\ProgramData\Veeam\Backup

21.2. Backup/Replication, Task.* en Job*.log

21.3. Guest Processing, VSS logging of binnen de VM Windows Events

21.4. Microsoft Hyper-V Errors, Hyper-V host en source agent

21.5. VMware vSphere ESXi Errors, VDDK meldingen

21.6. Backup Repository Errors, *Target* log

21.7. Backup Copy Job, geen aparte job naamgeving hetzelfde als backup

21.8. Full VM/VM Files/HDD Restore, map naam hetzelfde als VM

21.9. Veeam Explorers, Windows FLR

21.10. Catalog- or Indexing- Related Errors, Svc.VeeamCatalog, Util.CatCleanup

21.11. Zoeken

21.11.1. > Error

21.11.2. > Warning

21.11.3. ERR |

21.11.4. WARN|