Globalisering

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Globalisering Door Mind Map: Globalisering

1. Economische..

1.1. Handelsbalans

1.1.1. Onderdeel van de betalingsbalans van een land

1.2. Opkomende economie

1.2.1. Goed gaan met de economie

1.2.1.1. Veel geld

1.3. Koopkracht

1.3.1. Afhankelijk van inkomen

2. Tijd- ruimtecompressie

2.1. Ontw. Transporttechnologie

2.1.1. Vervoersmiddelen

2.1.1.1. Fiets/auto/vliegtuig/trein/vrachtwagen

2.2. Ontw. Communicatietechnologie

2.2.1. ICT en communicatie

2.2.1.1. Telefoon/internet/4G

3. Politieke..

3.1. Kolonialisme

3.1.1. Uitbreiding van het grondgebied

3.2. Werkgelegenheid

3.2.1. Gemiddeld inkomen

3.3. Internationale arbeidsverdeling

3.3.1. Samenhang met internationale specialisatie

4. Culturele..

4.1. Cultuur

4.1.1. Godsdienst

4.2. Cultuurelementen

4.2.1. Gewoonten en gebruiken

4.2.2. Tradities

5. Centrum

5.1. Periferie

5.1.1. Achtergebleven gebied

5.2. Semi-periferie

5.2.1. Landen tussen centrumlanden en periferielanden in

6. Communicatietechnologie

6.1. Sneller

6.1.1. Handiger

6.2. Telefoon

6.2.1. SMS

6.2.1.1. Whatsapp

6.2.2. Instagram

6.2.2.1. Snapchat

6.2.2.1.1. Twitter

7. Vrijhandel

7.1. Vrijhandelszones

7.1.1. Goedkoop

8. Regionale ongelijkheid

8.1. Etnische spanningen

8.1.1. tussen 2 of meer bevolkingsgroepen met een andere etniciteit

8.2. Ruilvoetverslechtering

8.2.1. Slecht voor de economie

9. Assemblagebedrijven

9.1. Gunstige plekken

9.1.1. Gunstig produceren

9.1.1.1. Veel geld

9.2. Goedkoper produceren

9.2.1. Voordelig

10. Amerikanisering

10.1. Producten hetzelfde

10.1.1. Culturen beïnvloeden elkaar

10.1.1.1. Mondiale cultuur

11. Exportindustriezone

11.1. Verkoop

11.1.1. Dingen die aantrekkelijk zijn voor buitenlandse bedrijven

12. WTO

12.1. 1955

12.1.1. Opgericht

12.2. 23 landen

12.2.1. Ondertekend

12.3. Genève

12.3.1. Hoofdkantoor aanwezig

12.4. Bevordering internationale handel, beslechting van handelsconflicten, opheffing van handelsbarrières

13. Winst

13.1. Tertiaire sector

13.1.1. Goederen

14. Mno's

14.1. Wereldwijde verkoop

14.1.1. Winst

14.2. Voedingsmiddelen

14.2.1. Nestlé

14.2.1.1. Lipton

14.2.1.1.1. Coca cola

14.3. Telefoons/TV...

14.3.1. Samsung

14.3.1.1. Iphone

14.3.1.1.1. Sony

15. Liberalisering

15.1. Overheid staat concurrentie toe

15.1.1. Ongelijkheid

16. Ruilvoetverslechtering

16.1. Verslechtering van de verhouding van de producten die een land moet exporteren om een bepaalde hoeveelheid goederen te importeren

16.2. Slechter gaan met de economie

16.2.1. Minder geld