Ψηφιακός Γραμματισμός

Introdução. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Ψηφιακός Γραμματισμός por Mind Map: Ψηφιακός Γραμματισμός

1. Θεωρίες μάθησης

1.1. Γνωστικισμός (Cognitivism)

1.2. Συμπεριφορισμός (Behaviorism)

1.3. Οικοδομισμός (Constructivism)

1.4. Θεωρίες κοινωνικής μάθησης (Social Learning Theories)

2. Χαρακτηριστικά τεχνολογικού γραμματισμού

2.1. Ποικιλία τεχνολογικών εργαλείων για διευκόλυνση...

2.1.1. ...στην εκπαίδευση

2.1.1.1. Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων

2.1.1.2. Αξιολόγηση

2.1.1.3. Ανατροφοδότηση

2.1.1.4. Αναζήτηση πληροφοριών

2.1.1.5. Επεξεργασία πληροφοριών

2.1.1.6. Συνεργασία

2.1.1.7. Αυτόνομη μάθηση

2.1.2. ...στην αγορά

2.1.3. ...στο χώρο εργασίας

2.1.4. ...επικοινωνία

2.1.5. ...διασκέδαση

2.1.5.1. ...ακούγοντας μουσική

2.1.5.2. ...παίζοντας παιχνίδια

2.1.5.3. ...παρακολουθώντας video

2.2. Διαθέτει μέσα κοινωνικής δικτύωσης για..

2.2.1. ...αλληλεπίδραση

2.3. Περιλαμβάνει ψηφιακά μέσα δημοσίευσης & εγγραφής για..

2.3.1. ...συμμετοχή

2.3.2. ...γνωστοποίηση

2.3.3. ...ενημέρωση

2.4. Περιλαμβάνει εργαλεία που προωθούν..

2.4.1. ...τη συνεργασία

2.4.2. ...τη δραστηριοποίηση

2.5. Προσφέρει ένα διαφορετικό & ευχάριστο κόσμο μέσω..

2.5.1. ...της εικόνας

2.5.2. ...του ήχου

2.6. Διαθέτει εργαλεία που οξύνουν..

2.6.1. ...το πνεύμα

2.6.2. ...την κρίση

2.7. Διαθέτει εργαλεία που καλλιεργούν δεξιότητες..

2.7.1. ...τεχνικές

2.7.2. ...ερευνητικές

2.7.3. ...κοινωνικές

3. Έννοια

3.1. Ψηφιακός γραμματισμός σημαίνει..

3.1.1. Αναζήτηση

3.1.2. Διαχείριση

3.1.2.1. Η/Υ, Τablet, Mobile phones

3.1.3. Ανάλυση

3.1.3.1. Λογισμικών, Εφαρμογών & Προγραμμάτων

3.1.4. Αξιολόγηση

3.1.5. Γνώση

3.2. Πληροφορικός γραμματισμός

3.2.1. Βιβλιοθήκη

3.2.2. Πληροφορική παιδεία

4. Ηλεκτρονικά παιχνίδια

4.1. Skills Arena BBC Pocket Eijiro Educe Discourse

4.2. Cooties game Grepolis Gamesalad Environment Detectives Savannah

4.3. Geocaching Age of Empires

5. Τεχνολογικά εργαλεία

5.1. Εικόνας & Ήχου

5.1.1. Audacity Windows Movie Maker Kizoa Camptasia

5.2. Ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης

5.2.1. Moodle Wiki Edmodo ClassDojo

5.3. Αξιολόγησης μάθησης

5.3.1. Survey Monkey Typeform Quizdom ClassDojo Kahoot ClassTaik Classmaker

5.4. Παρουσίασης περιεχομένου

5.4.1. Power point Powtoon Prezentit SlideRocket Keynote Prezi Screen recording Screen Cast Omatic WebEx Centra Whiteboard

5.5. Διαχείρισης μάθησης

5.5.1. Moodle Planboard Classcraft ClassDojo Classpartoo Blog Edpuzzle

5.6. Αναζήτησης/Πλοήγησης

5.6.1. Portals Youtube Kiddle

5.7. Ψηφιακής αφήγησης

5.7.1. Pixton Storybird Plotagon Stotyboard Story Visualizer Scratch Word