Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Landbrug por Mind Map: Landbrug

1. Konventionelt landbrug. De bruger sprøjtemidler og behandler ikke dyrene særlig godt.

2. Økologisk landbrug. Man må ikke bruge sprøjtemidler, og man går mere op i dyrenes velfærd, dog er de stadig ikke helt gode ved dyrene, men bedre. Der er ca. 4000 økologiske landmænd i Danmark.

3. Svindeavl. I konventionelt landbrug kapper man halerne af grisene. Når en so skal fare (føde) kommer den over i en farestald, hvor der kun lige er plads til, at den kan vende sig lidt. I Danmark producerer man 25 millioner svin om året. De går ude på en mark om sommeren hvis det er økologisk.

4. Køer skal malkes op til 2-3 gange om det, som bliver gjort med malkerobotter. En ko har 4 maver. Når køer er økologiske går de på en mark om sommeren. De spiser græs, hø og halm.

5. Planteavl. De afgrøder man dyrker i Danmark er: Majs, byg, raps, kartofler, gulerødder, hvede, havre. For at afgrøderne kan vokse skal jorden være luftig, så afgrøderne kan få ilt. Afgrøder skal have vand, men ikke for meget.

6. Sædskifte. Sædskifte er hvor landmanden planter forskellige afgrøder i den samme jord i 4 år, så der kommer forskellige næringstoffer i jorden, og han undgår sygdomme i afgrøderne.

7. Uorganiske stoffer i jorden. Planterne skal bruge nogle uorganiske stoffer til at kunne gro bedre. De stoffer er nitrogen, fosfor og kalium. Den økologiske bruger også kunstgødning og husdyrgødning (gylle). I kunstgødningen er der nemlig de 3 stoffer, som planterne skal bruge til at vokse, og i husdyrgødning er der også nogle uorganiske stoffer i.

8. Overgødskning. Overgødskning er hvor landmændende har brugt for meget gødning, og det nu trækker ned i jorden, og ned til vores grundvand. Det sker fordi at det er billigt, og det er nemt at sprede ud over marken. Problemet startede i 1950