Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
ELMALI por Mind Map: ELMALI

1. DOĞAL YAPI

1.1. SEVİLEN İKLİMİ

1.2. ÜZÜM BAĞCILIĞI

1.3. SU SORUNU

1.4. TARIM

1.5. UZUN GÜNEŞLENME SÜRESİ

1.6. DOĞAL SİT ALANI

1.7. MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.8. EĞİMLİ ARAZİ

2. KÜLTÜREL YAPI

2.1. KIRSAL YAŞAM TARZI

2.2. SPOR GELENEĞİ

2.3. OSMANLI MİMARİSİ

2.4. KENTSEL SİT ALANI

2.5. AHŞAP EVLER

2.6. TARİHİ ADALET MERKEZİ

3. DEMOGRAFİK YAPI

3.1. GENÇ NÜFUS

3.2. YAŞLI NÜFUS

3.3. DÜŞÜK NÜFUS ARTIŞI