Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Những vấn đề cơ bản về tỷ giá por Mind Map: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

1. Các khái niệm

1.1. Ngoại hối

1.1.1. Là đồng tiền do nước ngoài phát hành nhưng lại lưu thông trên thị trường một số quốc gia khác

1.2. Thị trường ngoại hối

1.2.1. Nơi thực hiện mua bán tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng tính bằng tiền của nước khác

1.2.2. Đặc điểm

1.2.2.1. Thị trường không gian

1.2.2.2. Thì trường toàn cầu

1.2.2.3. Trung tâm FOREX là Interbank

1.2.2.4. Phương tiện giao dịch hiện đại

1.2.2.5. Đồng tiền sử dụng nhiều nhất là USD

1.2.2.6. Doanh số giao dịch cực lớn

1.2.2.7. Hoạt động hiệu quả

1.3. Tỷ giá hối đoái

1.3.1. Là giá của 1 đồng tiền dưới dạng 1 đồng tiền khác

1.4. Ngoại tệ

1.4.1. Là đồng tiền do quốc gia nước ngoài phát hành nhưng lại được lưu hành trên thị trường ở 1 quốc gia khác

2. Phương pháp hiển thị tỷ giá hối đoái

2.1. Trực tiếp

2.1.1. biểu thị 1 đơn vị ngoại tệ bằng bao nhiêu đơn vị tiền tệ trong nước

2.1.2. ngoại tệ là đồng yết giá nội tệ là đồng định giá

2.1.3. Được hầu hết các quốc gia sử dụng

2.2. Gián tiếp

2.2.1. biểu thị 1 đơn vị tiền tệ trong nước bằng bao nhiêu đơn vị ngoại tệ

2.2.2. Nội tệ là đồng yết giá, ngoại tệ là đồng định giá

2.2.3. Áp dụng ở Anh, Úc, EU...

2.3. Biến động tỷ giá

2.3.1. Là sự tăng hay giảm của đồng tiền 1 nước

2.4. Vai trò của tỷ giá ngoại hối

2.4.1. Khi đồng tiền của 1 quốc gia tăng giá, hàng hóa dịch vụ của quốc gia này sẽ trở nên đắt hơn, hàng hóa nước ngoài sẽ trở nên rẻ hơn => tăng tính cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ

3. Cơ sở hình thành tỷ giá

3.1. Quy luật 1 giá

3.1.1. Nếu 2 nước cùng sx 1 loại hàng thì giá phải giống nhau trên toàn thế giới

3.2. Thuyết ngang bằng sức mua

3.2.1. Tỷ giá được điều chỉnh để thể hiện mức giá của 2 nước

3.2.1.1. Nếu mức giá của 1 quốc gia tăng lên so với nước khác thì đồng tiền của quốc gia sẽ giảm giá

3.2.2. Áp dụng quy luật 1 giá cho mức giá chung

3.3. Các yếu tố tác động lên tỷ giá trong dài hạn

3.3.1. Mức giá tương đối

3.3.1.1. Tăng mức giá của 1 quốc gia sẽ làm đồng tiền củ quốc gia đó giảm giá

3.3.1.2. Do: giá tăng=> lượng cầu giảm => sự giảm đồng nội tệ

3.3.2. Thuế quan và quy định hạn ngạch

3.3.2.1. Thuế tăng và hạn ngạch giảm đối với hàng ngoại làm đồng nội tệ tăng giá

3.3.2.2. Do:rào cản đối với hàng ngoại => tăng cầu đối với hàng nội => đồng nội tệ tăng giá

3.3.3. Xu hướng chuộng hàng nội/ngoại

3.3.3.1. Tăng lượng cầu xuất khẩu làm cho đồng tiền của quốc gia đó tăng giá

3.3.4. Hiệu quả sản xuất

3.3.4.1. Sản xuất hiệu quả hơn các nước khác thì đồng tiền của quốc gia đó tăng giá

3.3.4.2. Do: Sx hiệu quả => giảm giá hàng nội => cầu đối với hàng nội tăng => đồng tiền nội địa tăng

3.4. Các yếu tố tác động lên tỷ giá ngoại hối trong ngắn hạn

3.4.1. Chênh lệch về mức độ lạm phát

3.4.1.1. Nếu tỷ lệ lạm phát cao hơn nước khác => giá cả hàng hóa nước đó tăng => Cầu về hàng nội địa giảm => Đồng tiền nội địa giảm giá

3.4.2. Lãi suất giữa các quốc gia

3.4.2.1. Khi lãi suất của 1 nước tăng lên => Thu hút đầu tư từ nước ngoài => cung ngoại hối tăng lên => Cầu ngoại hối giảm

3.4.3. Những dự đoán về tỷ giá ngoại hối

3.4.3.1. Những kì vọng của người tham gia vào thị trường ngoại hối về sự tăng giảm của 1 đồng tiền nào đó sẽ tác động lên tỷ giá

4. Chế độ và chính sách tỷ giá

4.1. Chế độ tỷ giá

4.1.1. Tỷ giá hối đoái cố định

4.1.1.1. Tỷ giá được giữ cố định hoặc dao động với biên độ hẹp

4.1.2. Tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn

4.1.2.1. Tỷ giá được quyết định bởi các tác nhân thị trường

4.1.3. Tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý

4.1.3.1. Tỷ giá được phép dao động trên cơ sở hàng ngày và có biên độ chính thức. Tuy nhiên chính phủ có thể can thiệp

4.1.4. Tỷ giá hối đoái neo cố định

4.1.4.1. Giá của đồng nội tệ được gieo vào đồng ngoại tệ, biến động cùng chiều với đồng ngoại tệ

4.2. Chính sách tỷ giá

4.2.1. Chú trọng vào 2 vấn đề: lựa chọn vấn đề tỷ giá Và điều chỉnh tỷ giá

4.2.2. Là hệ thống các công cụ dùng để tác động tới cung cầu ngoại tệ trên thị trường => điều chỉnh tỷ giá hối đoái nhằm những mục tiêu cần thiết