COMBUSTIBLES FÒSSILS

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
COMBUSTIBLES FÒSSILS por Mind Map: COMBUSTIBLES FÒSSILS

1. PETROLI

1.1. Origen

1.1.1. El petroli, es va originar fa uns 600 anys a les conques marines poc profundes on proliferen grans quantitats de plàncton, . Quan moren, el plàncton s'acumula i queda recobert per successives capes de sorra, argila i juntament amb una gran quantitat de matèria orgànica que queda entre el fang del fons de la conca sedimentària.

1.1.1.1. L’exploració es fa en llocs on trobem roques sedimentàries. Aleshores els geòlegs estudien les estructures tectòniques i els estrats del terreny, però sense perforar és impossible afirmar si hi ha petroli.

1.2. Lloc

1.3. Obtenció

1.3.1. Després de travessar la roca i trobar petroli, s’obren més pous per determinar el petroli que conté la bossa i la qualitat d’aquest. Al avaluar-ho i afirmar-ho es procedeix a l’extracció. Extracció natural : Es fa quan el petroli es troba pressionat i puja espontàniament pel tub de sondeig. Extracció artificial : S’injecta aigua a través dels tubs de la sonda i fa que el petroli pugi a la superfície, o s’extrau també amb bombes aspirants. A la superfície es separa el gas i l’aigua i emmagatzema en grans dipòsits. Moltes bosses de petroli es troben sota el mar. S’obtenen gràcies a plataformes marines (de grans dimensions) les quals tenen equips necessaris per la perforació i l’extracció.

1.4. Usos

1.4.1. Hi han dos tipus d’usos del petroli:

1.4.1.1. Indústria petroquímica : Plàstics, Fibres sintètiques Detergents Cautxú sintètic Dissolvents i pintures

1.4.1.2. Indústria de comerç i habitatge: - Centrals tèrmiques mixtes - Instal·lacions de cogeneració - Indústria petroquímica

1.5. Problemes

1.6. Conseqüències

1.6.1. El petroli és una energia no renovable que es fa servir generalment com a combustible dels mitjans de transport i a les fàbriques, i també com a matèria primera. El seu ús és molt perjudicial per a l'atmosfera, tant en quantitats petites com en grans, com les de la imatge. La combustió del petroli genera diòxid de carboni, que és molt perjudicial per a l'atmosfera ja que hi obre forats i deixa entrar els raigs UVA, que provoquen l'escalfament de la Terra i són molt perjudicials per a la pell humana.

1.6.2. Totes les màquines que funcionen amb carbó, són les que més contaminen, per tant també arriba a afectar a la humanitat i animals, a part de la capa d'ozó, que junt amb el petroli no trigarà gaire a fer - se malbé.

1.7. PÀGINES PER VISITAR

1.7.1. https://ca.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3 http://www.slideshare.net/ccrespo62/carbo https://www.youtube.com/watch?v=xKyW8PXpR1o

2. CARBÓ

2.1. Origen

2.1.1. El carbó és format per carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen i sílex, òxids de ferro, sofre, etc. El carbó és el primer combustible fòssil que va utilitzar la humanitat. Amb la crisi energètica del petroli,dels anys setanta, es va revitalitzar el consum del carbó.

2.2. Lloc

2.2.1. El carbó té el seu origen en els extensos boscos que cobrien la major part de la Terra fa milions d’anys, en el període carbonífer. La descomposició lenta de la matèria orgànica, ha transformat la fusta d’aquells boscos en el carbó actual. La composició i el contingut de carboni és diferent en funció de les condicions de pressió i de temps, es poden distingir tres grups de carbons diferents: els lignits, les hulles i les antracites, juntament amb les torbes. La torba té una estructura fibrosa vegetal. Es forma en zones pantanoses anomenades torberes. S’utilitza majoritariament en el consum domèstic.

2.3. Obtenció

2.3.1. El carbó es troba en abundància a la Terra, en forma d’estrats o vetes minerals. Els lignits, es troben en terrenys comprimits i superficials que en permeten l’explotació a cel obert. Les hulles i les antracites, es troben a molta profunditat i compactats, només es poden extreure excavant pous i galeries subterrànies. Explotació a cel obert. Es comença retirant el material que cobreix el jaciment; el carbó queda al descobert i facilita el treball d’extracció. Explotació subterrània. Consisteix en l’excavació de pous fins a arribar a la veta i seguidament s’obren galeries en la seva direcció.

2.4. Usos

2.4.1. El carbó és un material molt útil. Les aplicacions més importants són les següents: Combustible d’ús general, s’utilitza directament sense cap transformació, a les centrals tèrmiques. Destil·lació seca. Se sotmet el carbó a una alta temperatura i s’obté:

2.4.1.1. Coc, utilitzat a la indústria siderúrgica.

2.4.1.2. Gas ciutat, d’utilització domèstica

2.4.2. Productes químics, utilitzats a la indústria química per a l’obtenció d’una variada gamma de productes: plàstics, fertilitzants, explosius, medicaments … Gasificació, s’obté el gas de síntesi, utilitzable directament com a combustible o per a l’obtenció de:

2.4.2.1. - Gas natural sintètic, el gas de síntesi és sotmès a un procés de metanització.

2.5. Conseqüències

2.5.1. Les conseqüències d'aquesta contaminació, és que pot arribar a matar més d'un animal per no parlar de la destrucció de la capa d'ozó que pot arribar a perjudicar la vida de les persones.

2.6. PÀGINES PER VISITAR

2.6.1. https://ca.wikipedia.org/wiki/Petroli https://www.youtube.com/watch?v=fLKy8aYHylU