As revolucións.

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
As revolucións. por Mind Map: As revolucións.

1. Revolución americana.(Revolución das Trece Colonias)

1.1. colonos deciden enfrentarse a inglaterra para defender os seus dereitos

1.2. deseaban igualar as tasas e os impostos .

1.3. 1774 primer indicio da revolución

1.3.1. tiran o té pola borda dos barcos en protesta

1.4. 4 xullo 1774

1.4.1. redactan a declaracion de indepenencia

1.4.1.1. recoñece o dereito a libertade e a felicidade.

1.5. guerra

1.5.1. 1776-1783

2. Cambios de mentalidade:

2.1. Cambios económicos.

2.2. Cambios políticos.

2.3. Nova sociedade

3. revolucion francesa

3.1. 1789-1799

3.1.1. causas

3.1.1.1. causas economicas

3.1.1.1.1. crise

3.1.1.1.2. deficit estatal

3.1.1.1.3. subida de prezos

3.1.1.2. causas sociais

3.1.1.2.1. desexo da burguesia de acceder ao poder

3.1.1.3. causas politico-ideoloxicas

3.1.1.3.1. exemplo da independencia dos EE.UU

3.1.2. xuño 1789

3.1.2.1. asamblea nacional

3.1.2.1.1. abolicion xuridica do antiguo rexime

3.1.2.1.2. separacion estado-igresa

3.1.2.1.3. constitucion do 1791

3.1.2.1.4. declaracion dos dereitos do home

3.1.3. convencion girondina 1792

3.1.3.1. luis XVI intenta fuxir a austria, é xuzgado e executado

3.1.3.2. declaraxe a guerra a austria e vencen

3.1.3.3. revelions de campesiños promonarquicos

3.1.4. convencion jacobina 1793

3.1.4.1. a favor dun goberno mais radical liderados por robespierre

3.1.4.2. constitucion republicana do 1793

3.1.5. covencion termidoriana 1794

3.1.6. directorio 1795

3.1.6.1. constitucion de 1795

3.1.7. golpe de estado de Napoleon 1799

3.1.7.1. constitucion de 1799

3.1.7.2. codigo civil

3.1.7.3. politica expanionista. Imperio napoleonico

4. revolucion industrial

4.1. gran bretaña XVIII

4.1.1. aumento da productividade agraria

4.1.1.1. aumento do numero de consumidores e o comercio

4.1.2. aumento da poboacion

4.1.2.1. aumento do numero de consumidores e o comercio

4.1.3. desarollo dunha mentalidade mais practica e emprendedora

4.1.4. utilizacion de novas fontes de enerxia (vapor e carbon)

4.1.4.1. introduccion das maquinas nas fabricas

4.1.5. emigracion as cidades

4.1.5.1. mais man de obra

4.1.6. sectores principais

4.1.6.1. siderurxia e mineria

4.1.6.1.1. iintroduccion das maquinas nas fabricas