Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
A LÍRICA создатель Mind Map: A LÍRICA

1. Lírica como xénero literario

1.1. composicións poéticas

1.1.1. variedade de

1.1.1.1. temas

1.1.1.2. formas métricas

1.1.2. expresa emocións e sentimentos

1.1.3. enfoque persoal e subxectivo

1.2. nome deriva: lyros

1.2.1. instrumento musical de corda co que se acompañaban os poetas

1.3. reminiscencias musicais do inicio

1.3.1. balada, de bailare (“bailar”)

1.3.2. soneto, de sonitus (“son”, “nota musical”)

1.3.3. oda, de odé (“canción”)

1.3.4. salmo, de psalmus (“música de arpa”)

2. Subxéneros líricos

2.1. Égloga

2.1.1. provén

2.1.1.1. eclŏga

2.1.1.2. ἐκλογή

2.1.1.3. significa 'extracto, selección, peza escollida'

2.1.2. creada e perfeccionada

2.1.2.1. Grecia Antiga do século IV a. C

2.1.3. 1ª églogas

2.1.3.1. "Idilios"

2.1.3.1.1. "poemiñas" ou "pequenos cantos"

2.1.3.2. natureza idealizada

2.1.3.2.1. "locus amoenus"

2.1.3.3. temas amorosos

2.1.3.4. rivalidade por ser o mellor músico ou poeta

2.1.3.5. églogas clásicas

2.1.3.5.1. estrutura monódica, un monólogo pastoril ou canto a unha sóa voz.

2.1.3.5.2. estrutura dual, diálogo ás veces como nunha pequena peza teatral nun acto, cando interveñen varias voces poéticas

2.1.4. representadas

2.1.4.1. en época romana

2.1.4.1.1. "Bucólicas" de Virxilio

2.1.4.2. no Renacemento

2.1.4.2.1. églogas de Juan del Enzina

2.1.5. égloga na literatura castelá

2.1.5.1. Juan del Encina (1458 - 1529)

2.1.5.2. Lucas Fernández (1474 - 1542)

2.1.5.3. Garcilaso de la Vega (1498- 1536)

2.1.5.4. Juan Boscán (1490 - 1542)

2.1.5.5. Hernando de Acuña (1518 - 1580)

2.2. Epigrama

2.2.1. «ἐπί-γραφὼ»

2.2.1.1. «sobre-escribir», «escribir encima»

2.2.2. composición poética breve

2.2.2.1. expresa un único pensamento principal

2.2.2.1.1. satírico

2.2.2.1.2. festivo

2.2.3. creouse na Grecia Clásica (499 a. C.- 336 a. C.)

2.2.4. inscripción que se poñía sobre un obxecto

2.2.4.1. exvoto

2.2.4.2. agasallo

2.2.4.3. epitafio

2.2.5. os máis antigos

2.2.5.1. lápidas funerarias

2.2.5.1.1. suxería estilo directo entre defunto e lector

2.2.6. esencial nos temas

2.2.6.1. breviedade

2.2.6.2. expresión elegante

2.2.7. en Roma

2.2.7.1. poesía breve - poesía audaz

2.2.8. tratamento de moitos temas

2.2.8.1. repertorio de personaxes

2.2.8.2. situacións

2.2.8.2.1. vida, costumes, sociedade...

2.2.9. grazas a Marcial

2.2.9.1. oficio de enterrador

2.2.9.2. oficio de caza fortunas

2.2.9.3. costume de cear fóra da casa

2.2.9.4. regalar ungüentos

2.2.9.5. ademais - escribiu con ironía todo tipo de detalles sobre a vida romana

2.2.10. MARCIAL (40-104 d.C.)

2.2.10.1. Vida

2.2.10.1.1. nace e morre en Bíbilis

2.2.10.1.2. estudou en Roma

2.2.10.1.3. pasa a vellez no rural ata o seu falecemento

2.2.10.2. Obra

2.2.10.2.1. 500 epigramas - 15 libros

2.2.10.2.2. 1º Liber de spectaculis

2.2.10.2.3. dous últimos

2.2.10.2.4. obras

2.2.11. outros autores

2.2.11.1. León de Arroyal

2.2.11.2. Juan de Iriarte

2.3. Oda

2.3.1. composición poética de ton

2.3.1.1. elevado

2.3.1.2. cantado

2.3.2. o tema pode ser

2.3.2.1. relixioso

2.3.2.2. heroico

2.3.2.3. filosófico

2.3.2.4. amoroso

2.3.3. tamén para facer loubanzas

2.3.4. principio na Antiga Grecia

2.3.5. dous tipos

2.3.5.1. corales

2.3.5.2. monodias

2.3.6. poetas máis destacados

2.3.6.1. Píndaro

2.3.6.2. Alceo de Mitilene

2.3.6.3. Safo

2.3.6.4. Anacreonte

2.3.7. poeta máis destacado de Roma

2.3.7.1. Horacio

2.3.8. influenza na lírica castelá

2.3.8.1. Garcilaso de la Vega

2.3.8.2. Frei Luis de León

2.4. Elexía

2.4.1. alquera poema composto no metro elexíaco

2.4.1.1. alterna un verso hexámetro e outro pentámetro

2.4.1.1.1. dístico elexíaco

2.4.2. tratar temas

2.4.2.1. sociais

2.4.2.2. políticos

2.4.2.3. autores latinos introduciron

2.4.2.3.1. amor

2.4.2.3.2. vida

2.4.2.3.3. morte

2.4.3. máximos representantes

2.4.3.1. Catulo

2.4.3.2. Tibulo

2.4.3.3. Propercio

2.4.3.4. Ovidio

2.4.4. xeral - temática amorosa

2.4.4.1. poetas elexíacos latinos

2.4.4.1.1. Tibulo

2.4.4.1.2. Propercio

3. As primeiras manifestacións

3.1. Precedentes

3.1.1. primeiras manifestacións líricas en latín

3.1.1.1. Himno dos Salios - Carmen Saliorum

3.1.1.2. Himno dos irmáns Arvales - Carmen fratum Arvalium

3.2. Carmen fratum Arvalium

3.2.1. "Frates Arvales" - 12 sacerdotes romanos

3.2.2. culto de Dea Dia

3.2.2.1. divindade romana da agricultura e das colleitas

3.2.3. colexio sacerdotal - 12 membros

3.2.3.1. se un membro morre, é sustituído por outro

3.2.3.2. decadencia a finais da República

3.2.3.2.1. reorganizada durante o Imperio

3.2.4. na lúa chea de maio

3.2.4.1. procesión cantando un poema (carmen arvale)

3.2.4.1.1. non pode ser entendido

3.2.4.1.2. alfabeto escrito- modelo antigo

3.3. Carmen Saliorum

3.3.1. sacerdotes de Marte na Antiga Roma

3.3.2. 12 aristócratas

3.3.3. 12 escudos

3.3.3.1. cargaban con eles nas procesións (figura dun 8)

3.3.3.2. lenda- un escudo caeu do ceo do reinado de Numa Pompilio

3.3.3.2.1. fixéronse 11 copias para que non se soupera cal era o verdadeiro

3.3.4. festividade dos saliares

3.3.4.1. cantaban o Carmen Saliare

3.3.4.1.1. función: manter a Roma a salvo da guerra

3.3.4.1.2. mentras danzaban

3.3.4.1.3. sentido inintelixible

3.4. Quinto Lutacio Catulo (150-87 a.C.)

3.4.1. poesía lírica - estilo helenístico

3.4.1.1. Roma- século II a.C

3.4.2. Grecia- s.IV a.C

3.4.2.1. vida privada

3.4.2.2. renuncia á grandeza

3.4.2.2.1. cantan ás cousas pequenas

3.4.3. composicións breves e delicadas

3.4.4. estética alexandrina

3.4.4.1. influencia grupo de Lutacio Catulo

4. A lírica no século I a.C

4.1. Status social dos poetas

4.1.1. importantes acontecementos e cambios

4.1.2. poetas e homes de letras- clases altas

4.1.2.1. autonomía

4.1.2.2. liberdade de expresión

4.1.2.3. sen preocupacións colectivas

4.1.3. obxecto da obra poética

4.1.3.1. valores persoais

4.1.3.2. sentimentos

4.1.3.3. preocupacións

4.1.3.4. vida

4.2. A función da poesía, o poeta e o seu público

4.2.1. nova concepción

4.2.1.1. funcións da poesía

4.2.1.2. da relación poeta-público

4.2.2. funcións tradicionais

4.2.2.1. entreter

4.2.2.2. educar

4.2.2.3. cantar as glorias da patria

4.2.3. obras para un público máis culto e esixente

4.2.4. movemento neotérico

4.2.4.1. neoteroi

4.2.4.1.1. chamounos Cicerón de forma irónica

4.2.4.1.2. desprecio da tradición latina

4.2.4.1.3. admiración ós poetas alexandrinos

4.2.4.1.4. e poetas líricos eolos

4.2.5. individualismo na literatura

4.2.6. epigramas e formas máis longas

4.2.6.1. demostrar o coñecemento

4.3. Os neotéricos

4.3.1. nova corrente da poesía latina

4.3.2. cuñado por Cicerón

4.3.3. conservamos escritos

4.3.3.1. Catulo (84-54 a.C.)

4.3.3.2. Calvo

4.3.3.3. Cinna

4.3.3.4. Bibáculo

4.3.3.5. Cornifivio

4.3.4. influencia de Calímaco (300-240 a.C.)

4.3.4.1. cultivar xéneros diferentes

4.3.4.2. preferencia por formas menores

4.3.4.3. desprezo dos grandes xéneros e temas

4.3.5. poetas

4.3.5.1. da 1º 1/2 do s. I a.C.

4.3.5.2. condición social elevada

4.3.5.3. móvense na esfera otium

4.3.5.4. literatura como diversión

4.3.5.5. composicións:

4.3.5.5.1. breves

4.3.5.5.2. con beleza formal

4.3.5.5.3. perfeción técnica

4.3.6. Catulo

4.3.6.1. descubridor do individualismo

4.3.6.2. poeta artesán-imitador / poeta-artista

4.3.6.3. condicións políticas e ideolóxicas

4.3.6.3.1. reflíctense

4.3.6.4. desprezo da épica

4.3.6.4.1. desprezo dos valores proclamados pola política

5. Catulo

5.1. Catulo na lírica

5.1.1. principal representante da escola de xoves poetas

5.1.2. adoptou dos poetas gregos

5.1.2.1. elexía

5.1.2.2. epigrama

5.1.3. Burla de Cicerón

5.1.3.1. chamoulles: poetae novi

5.1.4. Catulo

5.1.4.1. imita a lírica de

5.1.4.1.1. Safo

5.1.4.1.2. Anacreonte

5.1.4.2. ao mesmo tempo

5.1.4.2.1. Calímaco

5.1.4.2.2. Filodemo

5.2. Biografía

5.2.1. Gayo Valerio Catulo

5.2.1.1. naceu en Verona (87 a.C)

5.2.1.2. familia económicamente próspera

5.2.1.3. viviu

5.2.1.3.1. dictadura de Sila - inicio da campaña de César en Britania

5.2.1.4. Roma

5.2.1.4.1. 20 anos

5.2.1.5. nos seus carmina

5.2.1.5.1. sentimento amoroso cara Lesbia

5.3. Obra

5.3.1. 116 poemas

5.3.1.1. gran variedade

5.3.1.1.1. de temas

5.3.1.1.2. e de extesión

5.3.2. tres grupos

5.3.2.1. Poemas mitolóxicos eruditos

5.3.2.1.1. extensos, de inspiración Alexandrina

5.3.2.1.2. Epitalamio de Tetis e Peleo

5.3.2.1.3. A cabeleira de Berenice

5.3.2.1.4. poema Atis

5.3.2.2. Poemas satíricos e epigramas

5.3.2.2.1. invectiva contra os seus inimigos

5.3.2.2.2. crítica á sociedade

5.3.2.2.3. carmen 52

5.3.2.3. Poemas líricos puros

5.3.2.3.1. sentimentos

5.3.2.3.2. máis significativos

5.4. morreu no 54 a.C

5.4.1. despois da reconciliación con César

6. Poesía e sociedade augústeas

6.1. O espazo histórico

6.1.1. chegada de Augusto

6.1.1.1. poder políticamente complexo

6.1.2. sistema republicano - Imperio

6.1.3. a literatura

6.1.3.1. época dourada

6.1.3.2. os poetas

6.1.3.2.1. obxectivo: conseguir a inmortalidade

6.1.4. tres momentos

6.1.4.1. o período triunviral- 43 a.C.

6.1.4.1.1. Imperio Romano en mans de

6.1.4.2. o primeiro período augústeo- 27 a.C.

6.1.4.2.1. despois da derrota de Antonio en Accio

6.1.4.2.2. papel imperial de Octavio

6.1.4.3. un terceiro cambio

6.1.4.3.1. 20 a.C.

6.2. Os poetas e a sociedade

6.2.1. período augústeo

6.2.1.1. cambio final- poesía e poetas

6.2.2. poesía

6.2.2.1. non só unha preocupación

6.2.2.2. non única para romanos de clases respetables

6.2.3. poetas

6.2.3.1. renuncian ó esteticismo

6.2.3.2. comprométense coa sociedade

6.2.4. visión grega clásica da poesía

6.2.4.1. traballo das persoas con talento

6.2.4.1.1. serve como educación moral

6.3. Os poetas e os patróns

6.3.1. poetas

6.3.1.1. clases altas

6.3.1.2. non dependían de ningún padroeiro

6.3.1.3. axuda moral

6.3.1.4. publicidae

6.3.1.5. participación nas recitationes

6.3.1.5.1. privadas

6.3.1.5.2. públicas

6.3.1.5.3. semipúblicas

6.3.2. 1º peírodo augústeo

6.3.2.1. Mecenas (70-8 a.C)

6.3.2.1.1. patrón que mediaba entre

6.3.2.1.2. impulsor das artes

6.3.2.1.3. protector de novos talentos de poesía

6.3.2.1.4. amigo de

6.3.2.1.5. axudou a Augusto no 44 a.C

6.3.2.1.6. con Agripa

6.3.2.1.7. cando morreu Mecenas

6.3.2.1.8. quedou ligado á historia da literatura

6.3.2.2. Augusto quería que as súas fazañas heroicas quedasen recollidas nun poema épico

6.3.2.3. No 2º período augusteo

6.3.2.3.1. decae a influencia de Mecenas

7. Horacio (65 - 8 a.C.)

7.1. Introdución

7.1.1. viviu en Roma

7.1.2. naceu nunha familia de libertos

7.1.3. boa educación

7.1.3.1. Roma

7.1.3.2. Atenas

7.1.4. tomou parte na batalla de Filipos

7.1.4.1. asesinos de César

7.1.4.1.1. Bruto

7.1.4.1.2. Casio

7.1.5. fíxose amigo de Virxilio

7.1.5.1. introduciuno no círculo de Mecenas

7.1.6. estaba baixo padroado de Mecenas

7.1.7. obrigado a facer propaganda

7.2. Horacio a través do período imperial

7.2.1. no período triunviral

7.2.1.1. Horacio

7.2.1.1.1. Épodos

7.2.1.1.2. Sátiras

7.2.2. proxecto político de Octavio

7.2.2.1. Mecenas

7.2.3. renovación

7.2.3.1. expresión corporal

7.2.3.1.1. ambiente

7.2.3.1.2. propias emocións

7.2.4. obsesión de abrirse ao exterior

7.2.4.1. odas

7.3. A contribución horaciana á lírica

7.3.1. Horacio

7.3.1.1. primeiro en facer poesía lírica en latín

7.3.1.2. musicalidade da métrica eólica

7.3.1.2.1. permite expresión

7.3.1.3. primeiros libros de Odas

7.3.1.3.1. papael dun Alceo

7.3.1.4. Odas

7.3.1.4.1. pensamento de Horacio

7.4. A temática de Horacio

7.4.1. grandes temas

7.4.1.1. amor

7.4.1.2. amizade

7.4.1.3. himnos

7.4.1.4. banquetes

7.4.1.5. natureza

7.4.1.6. reflexións

7.4.1.6.1. filosóficas

7.4.1.6.2. vitais

7.4.1.6.3. políticas

7.4.2. cuarta parte das Odas

7.4.2.1. poesía amorosa

7.4.3. singularidade dos poemas

7.4.3.1. versatilidade

7.4.3.1.1. métrica

7.4.3.1.2. rítmica

7.4.4. Odas

7.4.4.1. poesía

7.4.4.1.1. subxectiva

7.4.4.1.2. obxectiva

7.4.4.1.3. de tono elevado

7.4.4.1.4. de tipo epigramatico

7.4.4.1.5. contido mitolóxico e cotiá

7.4.4.2. actitude integradora

7.4.4.2.1. supremacía da aurea mediocritas

7.4.5. sintetizou

7.4.5.1. Alceo

7.4.5.2. Safo

7.4.5.3. Alcman

7.4.5.4. Teognis

7.4.5.5. Tirteo

7.4.5.6. Calino

7.4.5.7. Anacreonte

7.4.5.8. Calímaco

7.5. Obra lírica de Horacio

7.5.1. Odas

7.5.1.1. Carmina

7.5.1.1.1. cumio da poesía lírica latina

7.5.1.2. 104 composicións

7.5.1.2.1. catro libros

7.5.1.3. Temas variados

7.5.1.3.1. sentimentos persoais

7.5.1.3.2. escenas da vida diaria

7.5.1.3.3. exaltacións patrióticas

7.5.1.3.4. ideais da vida epicúrea

7.5.1.3.5. escenas mitolóxicas

7.5.1.4. cada poema

7.5.1.4.1. estructura arquitectónica

7.5.1.4.2. versos ensamblados

7.5.2. poetas

7.5.2.1. fama futura

7.5.2.1.1. canon

7.5.2.2. predominio do formal sobre o subxectivo

7.5.2.3. situacións ou reflexións tópicas

7.5.2.3.1. Melancolía

7.5.2.3.2. Escepticismo

7.5.2.3.3. Carpe diem

7.5.2.3.4. Aurea mediocritas

7.5.2.3.5. Inmortalidade da obra

7.5.3. Épodos

7.5.3.1. inspirados na lírica grega

7.5.3.2. "Beatus ille"

7.5.3.2.1. Frei Luís de León

8. Tópicos literarios

8.1. Ab ovo usque ad mala

8.1.1. dende o ovo ás mazás

8.2. Aurea mediocritas

8.2.1. a dourada medianía

8.3. Beatus ille

8.3.1. ditoso aquel, eloxio, aínda que cínico en Horacio, da vida retirada

8.4. Carpe diem

8.4.1. aproveita o día

8.5. Dulce et decorum es pro patria mori

8.5.1. é doce e honroso morrer pola patria

8.6. Eheu fugaces labuntur anni

8.6.1. ai! que rápidos se pasan os anos

8.7. Exegi monumentum aere perennius

8.7.1. levanei un monumento máis duradeiro que o bronce

8.8. Graecia capta ferum victorem (captorem) cepit et artes intulit agresti Latio

8.8.1. Grecia capurada, capturou ó seu feroz capturador

8.9. In media res

8.9.1. ó miolo da cuestión

8.10. Non omnis moriar

8.10.1. non morrerei de todo

8.11. Nunc est bibendum

8.11.1. agora hai que beber

8.12. Odi profanum vulgus et arceo

8.12.1. odio ó vulgo profano e rexeitoo

8.13. Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres

8.13.1. a morte pálida golpea co mesmo pé as chozas dos pobres e as torres dos reis

8.14. Parturient montes, nascetur ridiculus mus

8.14.1. parirán os montes e nacerá un ridículo ratonciño

8.15. Rara avis

8.15.1. unha ave rarra

8.16. Ut pictura poesis

8.16.1. a poesía é coma unha pintura