Педагогіка

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Педагогіка создатель Mind Map: Педагогіка

1. Змістовий модуль І. Основи сучасної педагогіки

1.1. Педагогіка у контексті викликів сьогодення

1.1.1. Тема 1. Педагогіка у контексті викликів сьогодення.

1.1.2. Семінарське заняття 1. Педагогіка у контексті викликів сьогодення.

1.1.3. Самостійна робота. Завдання 1.

1.2. Суб’єкти освітнього процесу в сучасному ЗСО

1.2.1. Тема 2. Суб’єкти освітнього процесу в сучасному ЗСО.

1.2.2. Семінарське заняття 2. Суб’єкти освітнього процесу в сучасному ЗСО.

1.2.3. Самостійна робота. Завдання 2.

1.3. Сутність та шляхи модернізації сучасної середньої освіти

1.3.1. Тема 3. Сутність та шляхи модернізації сучасної середньої освіти.

1.3.2. Семінарське заняття 3. Сутність та шляхи модернізації сучасної середньої освіти.

1.3.3. Самостійна робота. Завдання 3.

2. Змістовий модуль ІІ. Дидактика

2.1. Дидактика крізь призму Закону України "Про освіту"

2.1.1. Тема 1. Дидактика крізь призму Закону України "Про освіту".

2.1.2. Семінарське заняття 1. Основи сучасної дидактики.

2.1.3. Самостійна робота 1. Дидактика крізь призму Закону України "Про освіту".

2.2. Процес навчання: сутність, структура, суб’єкти. Закономірності і принципи навчання

2.2.1. Тема 2. Процес навчання: сутність, структура, суб’єкти. Закономірності і принципи навчання

2.2.2. Семінарське заняття 2. Навчальний процес: структура, закономірності і принципи.

2.3. Дидактичний інструментарій процесу навчання

2.3.1. Тема 3. Дидактичний інструментарій процесу навчання

2.3.2. Семінарське заняття 3. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.

2.3.3. Самостійна робота 3. Методи навчання в закладах середньої освіти.

2.4. Конструювання уроку.

2.4.1. Тема 4. Конструювання уроку.

2.4.2. Семінарське заняття 4. Якість освіти і технологічність навчання.

2.4.3. Самостійна робота 4. Конструювання уроку.

3. Змістовий модуль ІІІ. Партнерська педагогіка

3.1. Сутність та провідні механізми педагогіки партнерства.

3.1.1. Тема 1. Сутність та провідні механізми педагогіки партнерства.

3.1.2. Семінарське заняття 1. Партнерська взаємодія у системі «учитель – учні».

3.2. Партнерська взаємодія у системі «учитель-учні».

3.2.1. Практичне заняття 1. Партнерська взаємодія у системі "учитель-учні".

3.3. Партнерство в системі «сім’я-школа».

3.3.1. Тема 3. Партнерство в системі «сім’я-школа».

3.4. Виховання дітей у сім’ї.

3.4.1. Тема 4. Виховання дітей у сім'ї.

3.4.1.1. Тема 2. Партнерська взаємодія у системі "учитель-учні".

3.5. Особливості взаємодії вчителя з батьками.

3.5.1. Тема 5. Особливості взаємодії вчителя з батьками.

3.6. Діагностика родини та родинних взаємин.

3.6.1. Тема 6. Діагностика родини та родинних взаємин.

3.7. Психолого-педагогічні основи розв’язання конфліктних ситуацій у взаєминах «педагог-батьки».

3.7.1. Тема 7. Психолого-педагогічні основи розв’язання конфліктних ситуацій у взаєминах «педагог-батьки».

3.7.2. Практичне заняття 2. Психолого-педагогічні основи розв’язання конфліктних ситуацій у взаєминах «педагог – батьки».

3.8. Традиційні та нетрадиційні форми взаємодії класного керівника з батьками учнів.

3.8.1. Тема 8. Традиційні та нетрадиційні форми взаємодії взаємодії керівника з батьками учнів.

3.9. Партнерська взаємодія у системі «батьки-діти».

3.9.1. Тема 9. Партнерська взаємодія у системі «батьки-діти». Формування батьківської компетентності.

3.9.2. Практичне заняття 3. Партнерська взаємодія у системі «батьки – діти».

3.10. Формування батьківської компетентності.

3.10.1. Тема 10. Формування батьківської компетентності.