Закономірності та рушійні сили розвитку особистості

приклад

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Закономірності та рушійні сили розвитку особистості создатель Mind Map: Закономірності та рушійні сили розвитку особистості

1. Вчені

1.1. Г. С Костюк

1.1.1. трактував вік у психології як конкретний відносно обмежений у часі ступінь психічного розвитку, що характеризується сукупністю закономірних фізіологічних и психічних змін, не пов'язаних з індивідуальними особливостями, однаковими для всіх людей

1.1.2. Новый узел

1.2. Л. С Виготський

1.3. О. М. Леонтьев

1.4. Д. Б. Ельконін

2. Психолого-педагогічні критерії

2.1. віковий розвиток як загальна зміну особистості, формування нового плану відображення дійсності, зміни в діяльності та життєвій позиції, встановлення особливих взаємин з оточенням, формуванням нових мотивів і ціннісних настанов;

2.2. внутрішня детермінованість розвитку та його цілеспрямований, розвивальний, стрибкоподібний характер;

2.3. конкретно-історичне розуміння природи дитини;

2.4. основа розвитку - якісні й суттєві ознаки в їх системному зв'язку.

3. Рушійні сили розвитку особистості

3.1. рівень розвитку особистості та її ідеали, життєві цінності й настанови

3.2. потреби, мотиви, мотивації особистості та моральний обов'язок;

3.3. життєві домагання особистості та її можливості;

3.4. спадкові дані та потреби виховання;

3.5. емоційно-почуттєва сфера особистості;

3.6. особливості протікання нервово-психічних процесів особистості тощо.

4. Вікова періодизація розвитку особистості:

4.1. Період немовляти

4.2. Період раннього дитинства

4.3. Дошкільний вік

4.4. Молодший шкільний вік

4.5. Середній шкільний, або підлітковий вік

4.6. Старший шкільний, або юнацький вік