Yuriy Shinbuev (VPoE)

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Yuriy Shinbuev (VPoE) создатель Mind Map: Yuriy Shinbuev (VPoE)

1. Yevhen Dovhaniuk (Technical Lead)

1.1. Alina Horbenko

1.2. Ilarion Podorvan

1.3. Denys Zhuk (UX)

2. Arthur Rudiuk (TL)

2.1. Liudmyla Kovalchuk

2.2. Valentyn Bondaruk

2.3. Andriy Rovenko

2.4. Valentyn Yalovyi (UX)

3. Iryna Krasii (TL QA)

3.1. Oleg Sytnuchenko (QA)

3.2. Alona Stepanenko (QA)

3.3. Liudmyla Lavronenko (QA)

3.4. Nataliia Chepiuk (QA)

3.5. Oleksandr Tovpeko

4. Oleksandr Andrushko (Technical Lead)

4.1. Yevhen Kramorenko

4.2. Maksym Moroz

4.3. Backend Engineer

4.4. Machine Learning Engineer

5. DevOps

5.1. Dmytro Tolkodubov

5.2. Oleksandr Chertkov

5.3. Sergii Kostenko

6. Igor Shumko (TL)

6.1. Andriy Salivonov

6.2. Ruslan Tsushko

7. Anton Kotov (TL Ops)

7.1. Artem Dianchuk

8. Tymofiy Mikrukov (SDET)

8.1. Sofia German (AQA)