วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา создатель Mind Map: วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

1. artificial intelligence

1.1. Machine Learning

1.1.1. เรียนรู้ผ่านการ Training โดยมนุษย์ด้วยข้อมูลต่างเช่น สถิติ รูปถาพ

1.1.2. เรียนแบบมนุษย์

1.2. ประโยชน์

1.2.1. ทำงานหรือช่วยงานบางอย่างแทนมนุษย์

1.2.2. ทำให้งานบางอย่างมีประสิธิภาพมากขึ้น

1.2.3. ไม่มีวันล้า

1.3. ตัวอย่าง

1.3.1. Google Photo

1.3.1.1. จัดเรียง แบ่งประเภทภาพ

1.3.2. The grid

1.3.2.1. ออกแบบเว็บไซต์

1.3.3. Arsenal

1.3.3.1. ปรับตั้งค่า กล้องก่อนถ่ายรูป

2. หุ่นยนต์ดินสอ

2.1. Video calling

2.2. Alarm

2.3. Activity

2.4. Music Player

3. UAVs

3.1. การใช้งาน

3.1.1. ทางการทหาร

3.1.1.1. รอบสังหาร สอดแนม

3.1.2. การเกษตร

3.1.2.1. รดน้ำ พ่นยา

3.1.3. การถ่ายภาพ

3.1.3.1. ถ่ายภาพหรือ วีดีโอ มุมสูง

4. ความสำคัญอย่างไรกับประเทศ

4.1. แสดงถึงศักยาภาพของนักเรียน นักศึกษา

4.2. การผลิตที่ล้าหลัง เน้นคุณภาพ และปริมาณ