Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Pedagogika создатель Mind Map: Pedagogika

1. Psixologiya

1.1. Psixologiya inson ruhiyatining rivojlanish qonuniyatlari

2. Matematika

2.1. Pedagogika metodologiyaga matematikani o'qitish metodik tizimining barcha elementlarini rivojlantirishda asos bo'lgan didaktika tamoyillarini beradi.

3. Meditsina

3.1. Nogiron o'quvchilar uchun sog'lig'i va jismoniy rivojlanishida maxsus shart-sharoitlarni yaratish faqat pedagogika va tibbiyot o'rtasidagi aloqani yaratish bilan amalga oshirish mumkin.

4. Ekonomika

4.1. Ta'limni rivojlantirishni loyihalashda iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlar va resurslarni aniqlash

5. Tarix

5.1. Tarixiylik tamoyili har qanday fanni rivojlantirishning eng muhim tamoyilidir: Ilgari bo'lgan narsalarni o'rganish, uni hozirgi bilan taqqoslash.

6. Falsafa

6.1. Falsafaning maxsus tarbiya muammolari bilan shug'ullanadigan qismi