Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
EDT.Eines 2.0 создатель Mind Map: EDT.Eines 2.0

1. principis educatius

1.1. relacionats

1.1.1. ensenyament estràtegic

1.1.1.1. 1.Professorat Competetent

1.1.1.1.1. Han de formar-se en el nou món de les TIC

1.1.1.1.2. Diariament ha d'haver una renovació en les formes d'ensenyar

1.1.1.1.3. Buscar noves estràtegies d'ensenyament

1.1.1.2. 2. Definició d' Alumne competent

1.1.1.2.1. És aquell que te

1.1.1.2.2. Han de tenir clar

1.1.1.3. 3.Organització del centre educatiu

1.1.1.3.1. Les TIC han d'estar en el curriculum del centre

1.1.1.3.2. Han de formar-se els docents en les TIC

1.1.1.3.3. Que els centre tingui recursos e insfraestructures per portar a terme aquet projecte.

1.1.1.4. 4.Les pràctiques educatives

1.1.1.4.1. la metodologia utilitzada

2. Els canvis actuals

2.1. a nivell

2.1.1. social

2.1.1.1. els processadors actualment son màquines socials

2.1.1.2. En aquesta societat fa temps que tots estem imformatitzats i envoltats de les noves tecnologies

2.1.1.3. Noves formes de comunicacció

2.1.1.3.1. Messenger

2.1.1.3.2. Twitter

2.1.1.3.3. Facebook

3. Com a eina de treball

3.1. Ens permet treballar

3.1.1. Individualment

3.1.2. Amb grup

3.1.3. Compartir documents

3.1.4. Desde el centre educatiu

3.1.5. Desde qualsevol lloc

3.1.6. Accedin a molta imformació

3.1.7. Interactuar

3.1.8. Comunicar-nos