Buổi 21

Nội Dung Bài Học Buổi 21

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Buổi 21 создатель Mind Map: Buổi 21

1. Trả lời các câu hỏi thuế

1.1. Câu 1: Hóa đơn đầu vào của DN mình kê kai sót thì xử lý như thế nào? Sót khi nào thì kê khai vào kỳ mình phát hiện ( Ví dụ bây giờ là tháng 4, hóa đơn tiếp khách tháng 12 chưa kê khai thì mình kê khai vào quý 1 năm 2021.) Note : hạch toán chi phí vẫn là năm cũ ( năm 2020) hạch toán phải đúng năm, đúng kỳ -> mới là cp hợp lý hợp lệ

1.2. Câu 5: Tài khoản 152, 153 công ty mình phải có kho, thủ kho hay không? Không có thủ kho chính thống, nhưng phải có ng quản lý chịu trách nhiệm về mặt hàng đấy

1.3. 3. DN vay tiền ngân hàng trong khi số dư tạm ứng rất là lớn, mà trong đó có lãi vay ngân hàng. Trường hợp này có rủi ro về thuế hay ko?-> Bị loại chi phí lãi vay

1.4. 5. TK hàng tồn kho 152, 153, 156 có thực sự là công ty mình phải có kho và thủ kho không ? - Không nhất thiết có kho và thủ kho - Không có thủ kho chính thống nhưng phải có người quản lý những vật tư đó. - Trong thực tế phiếu xuất kho của mình là phiếu xuất kho in ra từ PM còn việc xuất kho ntn thì nhiều cty phải dung PP kiểm kê để xd được lượng xuất kho ( xuất clo cho bể bơi, đồ ăn chế biến ở nhà bếp…..) số liệu xuất kho phải theo thực tế

1.5. Tk 242 CCDC có giá trị dưới 30tr thì thời gian phân bổ là từ 3 năm trở xuống ( 36 th, 24th nếu dài hạn , ngắn hạn thì 12th, 9th, 6th: kế toán tự phân bổ không cần nhờ kĩ thuật ước tính time sử dụng )

1.6. 7. TSCĐ dùng cho công ty SX nếu như mình không có thành phẩm SX trong kỳ thì có rủi ro gì? - Rủi ro chi phí khấu hao – TS này ko phục vụ cho SXKD - Chỉ có một số trường hợp được tính : tạm ngừng do di dời, do thời vụ, do sửa chữa tài sản cố đinh. - Khung khấu hao theo thông tư 45. - Khái niệm khấu hao nhanh: tức là thay vì mình khấu hao theo tgian bình thường thì mình khấu hao nhanh hơn để hết giá trị còn lại nhanh hơn - Điều kiện để khấu hao nhanh là sau khi khấu hao nhanh thì kết quả HDKD không được lỗ và phải trình bày trong thuyết minh BCTC ( thuyết minh rõ rang sự thay đổi đó)

1.7. Câu 4: Tiền phụ cấp thuê nhà mà chi bằng tiền mặt qua lương, thì tiền thuê nhà có chịu thuế TNCN và có bị khống chế 15% hay không? => cộng vào toàn bộ để tính vào thuế tncn nếu trả bằng tiền, chỉ tính 15% là trường hợp cty trả thay.

2. Kê Khai Quyết toán ThuếTNDN

2.1. Bước 1: - Xác định lợi nhuận kế toán trước thuế - Hạch toán tất cả các bút toán vào phần mềm kế toán - Thực hiện kết chuyển lãi lỗ - Rà soát số liệu

2.2. Bước 2 Xác định chi phí không hợp lý, hợp lệ Làm hàng ngày và theo dõi các cp này vào 1 file excel

2.3. Bước 3: Xác định thu nhập miễn thuế TN miễn thuế thường là những khoản như: cổ tức, lợi nhuận được chia từ các hợp đồng hợp tác và lợi nhuận này là lợi nhuận sau thuế để tránh trùng

2.4. Bước 4: Xác định chuyển lỗ, chuyển tối đa 5 năm

2.5. Bước 5: Lên tờ khai HTKK,phụ lục KQHĐKD, phụ lục chuyển lỗ-> Nộp tờ khai

3. Thuế TNDN

3.1. Đối tượng nộp thuế TNDN

3.1.1. Là DN. Tương ứng với phần thu nhập của DN tại VN và thu nhập tại nước ngoài (xem thử họ đã nộp thuế ở nước ngoài chưa – nếu rồi thì trừ ra nhưng trừ ko quá phần thuế tương ứng nếu phải nộp ở VN).

3.2. Công thức tính thuế TNDN

3.2.1. Thuế TNDN=(Thu nhập tính thuế - trích quỹ khoa học và công nghệ)x thuế suất thuế TNDN

3.2.1.1. Thu nhập tính thuế= Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

3.2.1.1.1. Thu nhập chịu thuế =

3.3. có thể là thuế nhầu thầu ( có thể cả là thuế GTGT và TNDN ), là DN nước ngoài họ phát sinh thu nhập tại Vnam, nhưng nhà nước k thể trực tiếp thu thuế của họ nên thu qua DN ở VN gọi là thuế TNDN nhà thầu nước ngoài