соціально-економічна географія світу

Структура навчального курсу. Вивчається протягом І та ІІ семестрів.

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
соціально-економічна географія світу создатель Mind Map: соціально-економічна географія світу

1. Австралія та Океанія

2. Регіони та країни світу

2.1. Європа

2.1.1. Західна Європа

2.1.1.1. ФРН

2.1.1.2. Велика Британія

2.1.1.2.1. Практична робота №3

2.1.1.3. Франція

2.1.1.4. Італія

2.1.2. Середня Європа

2.1.2.1. Держави -сусіди України

2.2. Азія

2.2.1. Японія

2.2.2. Китай

2.2.3. Індія

2.3. Північна Америка

2.3.1. Канада

2.3.2. США

2.3.2.1. Практична робота №4

2.4. Латинська Америка

2.5. Африка

3. Загальна економ-географічна характеристика світу

3.1. Політична карта світу

3.1.1. Періоди формування сучасної політ. карти

3.1.2. Типологія країн

3.1.3. Державний лад

3.1.4. Міжнародні організації

3.2. Населення світу

3.2.1. Чисельність та природний рух

3.2.2. Вікова та статева структура.Трудові ресурси

3.2.2.1. Практична робота №1

3.2.3. Національний та етнічний склад

3.2.4. Релігії народів світу

3.2.5. Розміщення населення. Міграції

3.2.6. Міське та сільське населення

3.3. Світові природні ресурси

3.3.1. Взаємодія природи та суспільства

3.3.2. Мінеральні,земельні,лісові,водні,Світового океану,рекреаційні ресурси.Природокористування.

3.3.2.1. Практична робота №2

3.4. Світове господарство

3.4.1. Міжнародний географічний поділ праці. НТР

3.4.2. Промисловість свту

3.4.2.1. Паливно- енергетична

3.4.2.2. Металургія

3.4.2.3. Машинобудування

3.4.2.4. Хімічна та лісова

3.4.2.5. Легка та харчова

3.4.3. Сільське господарство

3.4.3.1. Загальна характеристика

3.4.3.2. Рослинництво

3.4.3.3. Тваринництво

3.4.4. Транспорт. Зовнішні економічні зв'язки

3.5. Глобальні проблеми людства

3.5.1. Війни та миру

3.5.2. Екологічні

3.5.3. Сировинна та енергетична

3.5.4. Демографічні

3.5.5. Соціальні

3.5.6. Освоєння Космосу та Світового океану

4. dsd

5. wede