Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби педагогикалық мәдениеті

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби педагогикалық мәдениеті создатель Mind Map: Жоғары мектеп  оқытушысының кәсіби  педагогикалық мәдениеті

1. Кәсіби-педагогикалық мәдениет- бұл

1.1. Кәсіби-педагогикалық мәдениет – ол құрылымдық-функционалдық компонеттері бар, өзіндік ұйымы бар, қоршаған ортамен өзара әрекет ететін жүйелі білім беру;

1.2. Кәсіби-педагогикалық мәдениет – әр түрлі формада көрінетін педагогикалық шындықтың сипаттамасы;

1.3. Кәсіби-педагогикалық мәдениетті жүзеге асыру және қалыптастыру ерекшеліктері дара шығармашылық, психофизиологиялық және жас ерекшелік, жеке тұлғаның әлеуметтік-педагогикалық тәжірибесімен шарттасып жатады.

1.4. Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің талдау бірлігі шығармашылық педагогикалық әрекет;

2. Педагогикалық шеберлік компоненттері

2.1. Психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімдарлығы, өз пәнін еркін, терең игеруі

2.2. - Кәсіптік көрегендігі

2.3. Мамандығына бейімділігі, педагогикалық қабілеттілігі

2.4. Педагогикалық сүйіспеншілік пен балаларға деген сенімділігі;

2.5. Оқу-тәрбие үрдісінде кездесетін қиындықтарды жеңе білу, шешімді дұрыс әpi уақытылы қабылдай алу

3. критерийлері

3.1. кәсіби педагогикалық шеберлік

3.2. технологиялық әрекеттер

3.3. педагогикалық ойлау

3.4. шығармашылық белсенділік

4. деңгейлері

4.1. бейімделгіш

4.2. репродуктивті

4.3. эвристикалық

4.4. креативті

5. Т.И. Иванова педагогикалық мәдениетті тұлғаның жалпы мәдениетінің құрамдас бөлігі ретінде келесідей қарастырды:

5.1. Бағыттылығы

5.2. Мәдени тәжірибесі

5.3. Жаңа педагогикалық ойлауы

6. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби маңызды қасиеттері

6.1. Білім деңгейі

6.2. Конструктивті қабілеттер

6.3. Танымдық және зерттеу қабілеттері

6.4. Мінез және құзіреттілік

6.5. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

6.5.1. Мақсатқа сәйкестілік

6.5.2. Өнімділік

6.5.3. Оңтайлылық

6.5.4. Шығармашылық

7. құрылымдық компоненттері

7.1. тұлғалық шығармашылық

7.2. технологиялық

7.3. аксиологиялық

8. функционалды компоненттері

8.1. гуманистік

8.2. гнесологиялық

8.3. коммуникативтік