КЕЙНСІАНСТВО

SS
Sasha S

Plan your projects and define important tasks and actions

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
КЕЙНСІАНСТВО создатель Mind Map: КЕЙНСІАНСТВО

1. австрійці К.Менгер (1840-1921 pp.), Бем-Баверк (1851-1914 pp.), американець Джон Бейтс Кларк (1847-1938 pp.) і Альфред Маршалл (1842-1924 pp.)

2. вивчення проблем розширеного відтворення з позиції попиту

3. Ланцюжок: падіння загального купівельного попиту

3.1. Скорочення виробництва веде до розорення дрібних товаровиробників

3.2. до звільнень найманих працівників великими підприємствами

3.3. великомасштабне безробіття

3.4. Безробіття спричиняє зниження доходів населення, тобто покупців.

3.5. А це, в свою чергу, форсує подальше падіння купівельного попиту на товари і послуги

3.5.1. АЛЕ є вихід

3.5.1.1. якщо масовий споживач не здатний пожвавити сукупний попит в масштабах національної економіки, це повинно зробити держава.

3.5.1.2. Якщо держава пред'явить (і оплатить) підприємствам якийсь велике замовлення, це призведе до додаткового найму робочої сили з боку цих фірм.

3.5.1.3. Отримуючи заробітну плату, колишні безробітні збільшать свої витрати на споживчі товари, і, відповідно, підвищать сукупний економічний попит.

3.5.1.4. Це, в свою чергу, спричинить зростання сукупної пропозиції товарів і послуг, і загальне оздоровлення економіки.

3.5.1.5. При цьому початковий державне замовлення, пред'явлений підприємствам, може бути грандіозним і в тій чи іншій мірі навіть мало корисним.

4. КЕЙНС (основні методологічні підходи)

4.1. втручання держави неминуче

4.2. проблему рівноваги у макроекономіці слід вирішувати з позиції "ефективного попиту"

4.2.1. Included

4.2.2. Excluded

4.3. Основним інструментом регулювання економіки визнавалися бюджетна політика

5. Сутність теорії

5.1. Ринковій економіці не властиво рівновагу, що забезпечує повну зайнятість.

5.1.1. Materials

5.1.2. Personel

5.1.3. Services

5.1.4. Duration

5.2. Причина - схильність зберігати частину доходів, що призводить до того, що сукупний попит менше сукупної пропозиції.

5.3. Подолати схильність до заощадження неможливо

5.4. Обовязкове регулювання держави

5.4.1. збільшення грошової маси

5.4.2. зниження ставок відсотка (стимуляція інвестиційної діяльності)

6. Досягнення кейнсіанства

6.1. ввело в науковий обіг макроекономічні агрегатні (сукупні) величини ( макроекономічні індикатори), їх кількісні взаємозв'язки

6.2. дало імпульс розвитку нових розділів економічної науки, зокрема економетрики.

6.2.1. Schedule

6.2.2. Budget

7. НЕОКЛАСИЦИЗМ

7.1. исследует поведение т. н. экономического человека (потребителя, предпринимателя, наёмного работника), который стремится максимизировать доход и минимизировать затраты.

7.2. Основные категории анализа — предельные величины

7.3. Экономисты неоклассического направления разработали теорию предельной полезности и теорию предельной производительности, теорию общего экономического равновесия,