Публікація наукової статті у науково-метричній базі "Особливості взаємозв'язку здібностей та проф...

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Публікація наукової статті у науково-метричній базі "Особливості взаємозв'язку здібностей та професійних нахилів підлітків" создатель Mind Map: Публікація наукової статті у науково-метричній базі "Особливості взаємозв'язку здібностей та професійних нахилів підлітків"

1. . Створена значна кількість різноманітних методів, методик та інструментів надання профорієнтаційної допомоги людям, які її потребують. Але з іншого боку, існує і ряд практичних проблем, пов’язаних з недоліками як організаційного, так і змістовного характеру щодо створення системи профорієнтації, характеру самої послуги, яка б відповідала запитам сучасності..

2. Action Point 1

3. Plan

3.1. Goals

3.1.1. Goal 1

3.1.2. Goal 2

3.2. Rules

3.2.1. Session Rule 1

3.2.2. Session Rule 2

3.3. Define Problems

3.4. Capture Ideas

3.5. Prioritize Ideas

3.6. Define Action Points

4. Problem

4.1. Актуальним з практичної точки зору завданням є забезпечення адекватних та дієвих заходів щодо психологічного супроводу старшокласників, які стоять на порозі здійснення професійного вибору.

4.2. В психологічній науці та практиці проблематика професійного самовизначення людини або профорієнтації вважається достатньо вивченою і дослідженою багатьма науковцями з теоретичної точки зору

5. Ideas

5.1. Різноманітність професій, спеціальностей та спеціалізацій, безліч можливостей для отримання освіти, нові економічні способи життя – ось тільки невелика частина тих причин, що ускладнюють проблему професійного самовизначення сучасної молодої людини.

5.1.1. Відомо, що серед факторів професійного самовизначення провідне місце посідають інтереси, схильності, а також здібності до певної діяльності

5.1.2. Sub Idea 1

5.2. Idea 2

6. Prioritize Ideas

6.1. Ми поставили за мету з’ясувати наявність взаємозв’язку між названими категоріями

6.2. . Вибірку експериментального дослідження склали учні ліцейних класів фізико-математичного спрямування. Як відомо, відбір до цих класів здійснюється на підставі діагностики рівня досягнень у відповідних дисциплінах, який забезпечується домінуванням абстрактно-символічного типу мислення. Результати діагностики типу мислення в даній групі засвідчили, що саме цей тип мислення найбільше представлений серед учнів.

6.3. З метою вивчення професійної спрямованості учнів фізико-математичного класу ліцею нами були застосовані опитувальник професійних інтересів Йовайши та «Карта інтересів» Голомштока. Одержані результати показали, що переважна кількість учнів мають гуманітарне спрямування ( 61%), тобто виявляють інтерес та нахили до літератури, мистецтва, спілкування з людьми, а фізика та математика не посідають пріоритетних місць в структурі їх інтересів. Значно менша кількість ліцеїстів надали перевагу інтелектуально-дослідницькій та планово-економічній діяльності ( 23%). В деяких учнів виявлено схильності до військової справи, спорту та подорожі ( 10%).

7. Action Points

7.1. Action Point 2