Трудови ресурси на предприятието.Работна сила и производителност на труда.Мотивация и заплащане ...

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Трудови ресурси на предприятието.Работна сила и производителност на труда.Мотивация и заплащане на труда. создатель Mind Map: Трудови ресурси на предприятието.Работна сила и производителност на труда.Мотивация и заплащане  на труда.

1. Category 1

1.1. Priority

1.2. Tasks

1.2.1. Task 1

1.2.2. Task 2

1.3. Phone Calls

1.3.1. Call 1

1.3.2. Call 2

1.4. Meetings

1.4.1. Meeting 1

1.4.2. Meeting 2

2. Category 2

2.1. Priority

2.2. Tasks

2.2.1. Task 1

2.2.2. Task 2

2.3. Phone Calls

2.3.1. Call 1

2.3.2. Call 2

2.4. Meetings

2.4.1. Meeting 1

2.4.2. Meeting 2

3. Работна сила

3.1. Същност:съвкупност от физически,морално-волеви,духовни и други качества на персонала,които изпозлвани в трудовия процес,осигуряват производство на продукция,извършване на усуги и други.

3.2. Особенности:

4. Category 4

4.1. Priority

4.2. Tasks

4.2.1. Task 1

4.2.2. Task 2

4.3. Phone Calls

4.3.1. Call 1

4.3.2. Call 2

4.4. Meetings

4.4.1. Meeting 1

4.4.2. Meeting 2