Складне речення

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Складне речення создатель Mind Map: Складне речення

1. Сполучникове

1.1. Складносурядне

1.2. Складнопідрядне

1.2.1. з підрядними

1.2.1.1. означальними (який?, чий?, котрий?)

1.2.1.2. займенниково-означальним (хто саме?, що саме?)

1.2.1.3. з'ясувальними (питання непрямих відмінків іменника)

1.2.1.4. обставинними

1.2.1.4.1. місця (де?, куди?, звідки?)

1.2.1.4.2. часу (коли?, відколи?, доки?, як довго?)

1.2.1.4.3. способу дії, міри у ступеня (як?, яким способом?, у якій мірі?, наскільки?)

1.2.1.4.4. порівняльними (як?, подібно до чого?, як саме?)

1.2.1.4.5. мети (з якою метою?, навіщо?, для чого? )

1.2.1.4.6. причини (чому?, через що?, з якої причини?)

1.2.1.4.7. умови (за якої умови?, при якій умові? )

1.2.1.4.8. допусту (незважаючи на що?)

1.2.1.4.9. наслідку

1.2.1.4.10. супроводу

2. Безсполучникове

2.1. З однорідними

2.1.1. За частинами (співвідносне з складносурядним)

2.2. З неоднорідними

2.2.1. За частинами (співвідносне з складнопідрядним)