Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання создатель Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Асистент вчителя

1.1. систематичне вивчення можливостей і потреб дитини, оцінювання динаміки її розвитку

1.2. педагогічно-корекційний супровід дитини

1.3. співпрація з вчителем, обговорення навчальних занять, їх адаптацію/модифікацію

1.4. співпраця з батьками

2. Психолог та логопед

2.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

2.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

2.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

2.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

2.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

3. Психолог з вчителем та асистентом вчителя

3.1. участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

3.2. консультування педагогів, щодо врахування індивід. особливостей психічного розвитку дитини

3.3. формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ОПП

4. Корекційний педагог з вчителем та асистентом вчителя

4.1. участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

4.2. консультування педагогів, щодо необхідних адаптацій та модифікацій змісту навчання, навчальних підходів та дидактичних матеріалів

5. Соціальний педагог з вчителем та асистеном вчителя

5.1. участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

5.2. консультування педагогів щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини; особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації; подолання труднощів соціальної адаптації, використання резервів, які можна використовувати у корекційно-розвивальній роботі

5.3. інформування вчителя та асистента вчителя про соціально-психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі; про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соц.-пед. супроводу дитини

6. Фахівці ПМПК

6.1. підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

6.2. участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини (інд. навч. плану)

6.3. проведення обстеження дітей

6.4. участь в роботі консультаційно-педагогічної групи

6.5. надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівниками навч. закл., педагогам, практ. психол., соц. педагогам, медичним, соціальним ппрацівникам, громадськості з питань виховання, навчання та соц.-трудової реабілітації дітей з вадами психофізич. розв.,запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей дошк. та шкільного віку.

6.6. консультативний супровід функціонування спеціальних класів ЗНЗ