Художня культура світу

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Художня культура світу создатель Mind Map: Художня культура світу

1. Модуль 1. Художня культура архаїки, давніх цивілізацій і традиційних суспільств.

1.1. Тема 1.Предмет і завдання курсу. Місце і функції художньої культури в системі цілісної культури. Класифікація видів мистецтва

1.1.1. Лекція

1.1.2. Завдання для самостійної роботи.

1.2. Тема 2.Походження і причини виникнення мистецтва. Поліфункціональність і синкретизм первісної творчості.

1.2.1. Лекція

1.2.2. Завдання для самостійної роботи

1.3. Тема 3.Художня культура давніх цивілізацій і традиційних суспільств Азії та Латинської Америки.

1.3.1. Завдання для самостійної роботи

1.4. Модульна контрольна робота

2. Модуль 2. Художня культура Європи й Північної Америки

2.1. Тема 1. Художня культура античного світу.

2.1.1. Лекція

2.1.2. Семінарське заняття

2.1.3. Завдання для самостійної роботи

2.2. Тема 2. Мистецькі напрями і стилі Середньовіччя

2.2.1. Лекція

2.2.2. Семінарське заняття

2.2.3. Завдання для самостійної роботи

2.3. Тема 3. Мистецтво європейського Відродження

2.3.1. Лекція

2.3.2. Семінарське заняття

2.3.3. Завдання для самостійної роботи

2.4. Тема 4. Художня культура Нового часу. Естетика бароко

2.4.1. Лекція

2.4.2. Семінарське заняття

2.4.3. Завдання для самостійної роботи

2.5. Тема 5. Мистецькі напрями XVII – XVIII ст.

2.5.1. Лекція

2.5.2. Семінарське заняття

2.5.3. Завдання для самостійної роботи

2.6. Тема 6. Естетика художньої творчості ХІХ ст.

2.6.1. Лекція

2.6.2. Семінарське заняття

2.6.3. Завдання для самостійної роботи

2.7. Тема 7. Естетичні принципи модерну і їх втілення в мистецькій практиці.

2.7.1. Лекція

2.7.2. Завдання для самостійної роботи

2.8. Тема 8. Художня культура ХХ ст.

2.8.1. Лекція

2.8.2. Семінарське заняття

2.8.3. Завдання для самостійної роботи

2.9. Модульна контрольна робота

3. Індивідуальне науково-дослідне завдання