Менеджмент

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Менеджмент создатель Mind Map: Менеджмент

1. Тема 2. Розвиток науки управління

1.1. 2.1. Розвиток науки управління

1.2. 2.2. Ранні теорії менеджменту

1.3. 2.3. Інтегровані підходи до управління

2. Тема 4. Лідерство

2.1. 4.1. Поняття лідерства

2.2. 4.2. Поняття стилю керівництва

2.3. 4.4. Моделі керування

2.4. 4.5. Поняття групи в організації

2.5. 4.6. Формальні та неформальні групи в організаціях

3. Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень

3.1. 3.1. Розширене та вузьке поняття "прийняття рішень". Місце прийняття рішень у процесі управління

3.2. 3.2. Етапи раціонального вирішення проблем

3.3. 3.3. Людський та організаційний фактори у процесі прийняття рішень

3.4. 3.4. Моделювання у процесі прийняття рішень

4. Навчальний тренінг

4.1. І. Афоризми

4.2. II. Терміни і поняття

4.3. III. Тести

4.4. IV. Кросворд

5. Тема 1. Поняття та сутність менеджменту

5.1. 1.2. Ознаки діяльності менеджера

5.2. 1.1. Організації та їх загальні властивості

5.3. 1.3. Рівні управління

5.4. 1.4. Управління, спрямоване на успіх