Соціально-педагогічний супровод дошкільника в умовах інклюзивного виховання

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Соціально-педагогічний супровод дошкільника в умовах інклюзивного виховання создатель Mind Map: Соціально-педагогічний супровод дошкільника в умовах інклюзивного виховання

1. Завдання

1.1. • організація цілеспрямованої фахової допомоги сім'ї у вирішенні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

1.2. • формування соціально-педагогічної компетенції сім'ї;

1.3. • забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формуванні в неї моральних норм та створення умов для її соціалізації;

1.4. • надання комплексної психолого-педагогічної, корекційно-розвивальної допомоги дітям дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;

1.5. • здійснення допомоги у створенні доцільних психолого-педагогічних умов виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та потреб своєчасного і всебічного розвитку тощо.

2. Мета

2.1. Підвищення ступеня соціально-психологічної адаптації, що сприяє покращенню соціальної компетентності дитини.

3. Умови

3.1. Наступні умови соціально-педагогічного супроводу сприяють вдалому входженню дітей в інклюзивний заклад.

3.1.1. • створення корекційно-розвивального, предметно-просторового та соціального середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб;

3.1.2. • допомога батькам (особам, які їх замінюють) у вихованні дітей відповідно до їх запитів та особливостей виховання в конкретній сім'ї;

3.1.3. • створення оптимального навчального середовища, відповідно до можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається забезпеченням дошкільних навчальних закладів відповідними навчально-розвивальними виданнями, іграшками, іграми, комп'ютерною технікою, аудіо-відео апаратурою, індивідуальними засобами навчання, необхідними дидактичними засобами;

3.1.4. • організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин;

4. Напрями

4.1. Робота, що охоплює всіх учасників навчально-виховного процесу: дітей, батьків, педагогів, інших фахівців школи.

4.1.1. - організаційно-методична;

4.1.2. - аналітична;

4.1.3. - діагностична;

4.1.4. - корекційно-розвивальна:

4.1.5. - профілактична;

4.1.6. - консультаційна;

4.1.7. - просвітницька.