Різун "Теорія масової комунікації"

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Різун "Теорія масової комунікації" создатель Mind Map: Різун "Теорія масової комунікації"

1. Частина 3. Дослідження масової комунікації

1.1. Розділ 7. Історія науки про масову комунікацію

1.2. Розділ 8. Теорії масової комунікації

1.3. Розділ 9. Напрями і методи досліджень масової комунікації

2. Частина 2. Поняття про масовокомунікаційний вплив

2.1. Розділ 4. Масовий вплив як комунікаційний процес

2.1.1. Основи масовокомунікаційного впливу

2.1.2. Види масовокомунікаційного впливу

2.2. Розділ 5. Технологія масовокомунікаційного впливу

2.2.1. Основи технології масовокомунікаційного впливу

2.2.2. Види масовокомунікаційних технологій

2.2.3. Засоби, методи, техніки масовокомунікаційного впливу

2.3. Розділ 6. Ефекти в масовій комунікації

2.3.1. Ефективність

2.3.2. Ефекти

3. Частина 1. Поняття про масову комунікацію

3.1. Розділ 1. Масова комунікація як явище

3.1.1. Розвиток масової комунікації

3.1.1.1. Дописемний етап доіндустріального

3.1.1.2. Писемний етап доіндустріального періоду

3.1.1.3. Друкарський етап індустріального періоду

3.1.1.4. Аудіовізуальний етап індустріального періоду

3.1.1.5. Новітній період розвитку масового спілкування

3.1.2. Природа масової комунікації

3.1.2.1. Характер масової комунікації

3.1.2.2. Система масової комунікації

3.1.2.3. Структура масової комунікації

3.1.3. Форми і формати масової комунікації

3.1.3.1. Форми масової комунікації

3.1.3.2. Формати масової комунікації

3.1.3.3. Використання масової комунікації в інших форматах

3.1.4. Види масової комунікації

3.1.4.1. Масмедійні комунікації

3.1.4.2. Рекламна комунікація

3.1.4.3. PR-комунікації

3.1.4.4. Пропагандистська комунікація

3.1.4.5. Агітаційна комунікація

3.1.5. Фактори масової комунікації

3.1.5.1. Людські (особистісні) фактори масової комунікації

3.1.5.2. Інструментально-технологічні фактори масової комунікації

3.1.5.3. Ситуаційні фактори масової комунікації

3.1.6. Визначення і модель масової комунікації

3.1.6.1. Визначення і модель масової комунікації

3.1.6.2. Визначення масової комунікації

3.1.6.3. Модель масової комунікації

3.2. Розділ 2. Маси

3.2.1. Поняття про маси

3.2.1.1. Визначення мас

3.2.1.2. Види мас

3.2.1.3. Стихійні і штучні маси

3.2.1.4. Ознаки масиФази існування маси

3.2.1.5. Масифікація Натовп і публіка

3.2.1.6. Масова аудиторія

3.2.2. Настрої, думки, свідомість і поведінка мас

3.2.2.1. Масові настрої

3.2.2.2. Суспільна думка

3.2.2.3. Масова свідомість

3.2.2.4. Масова поведінка

3.3. Розділ 3. Професіонали масового спілкування

3.3.1. Професійні комуніканти в системі масового спілкування

3.3.1.1. Поняття про професійного комуніканта

3.3.1.2. Професійний і соціальний аспекти діяльності професійних комунікантів

3.3.2. Типи комунікантів у масовій комунікації

3.3.2.1. Агітатор

3.3.2.2. Журналіст

3.3.2.3. Політик

3.3.2.4. Рекламіст

3.3.2.5. Іміджмейкек

3.3.2.6. Педагог

3.3.2.7. Пропагандист

3.3.2.8. Редактор

3.3.2.9. Публіцист

3.3.3. Творче й виробниче в діяльності професійних комунікантів

3.3.3.1. Професіоналізація комунікаторів як основа масовокомунікаційного виробництва

3.3.3.2. Єдність творчого й виробничого в масовій комунікації

3.3.4. Масовокомунікаційна індустрія як комунікант

3.3.4.1. Структура і функції ЗМК в системі управління масовою комунікацією

3.3.4.2. Трансформація систем масової комунікації

4. Додатки

4.1. Додаток 1. Повна бібліографія автора

4.2. Додаток 2. Література про автора

4.3. Додаток 3. Про автора

5. Вступ

6. Література, використана для написання підручника