Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Інформатика создатель Mind Map: Інформатика

1. Інформація

1.1. Властивості

1.1.1. Корисність

1.1.2. Зрозумілість

1.1.3. Достовірність

1.1.4. Повнота

1.1.5. Актуальність

1.2. Види

1.2.1. За способом сприйняття

1.2.1.1. Візуальна

1.2.1.2. Аудіальна

1.2.1.3. Тактильна

1.2.1.4. Нюхова

1.2.1.5. Смакова

1.2.2. За формою подання

1.2.2.1. Текстова

1.2.2.2. Числова

1.2.2.3. Графічна

1.2.2.4. Звукова

1.2.3. За призначенням

1.2.3.1. Масова

1.2.3.2. Спеціальна

1.2.3.3. Особиста

2. Інформаційні технології

2.1. Етапи розвитку

2.1.1. Ручна

2.1.2. Механічна

2.1.3. Електрична

2.1.4. Комп`ютерна

2.2. ТОП 3 світових лідерів

2.2.1. Данія

2.2.2. Швеція

2.2.3. Сінгапур

2.3. Види

2.3.1. ІТ опрацювання даних

2.3.2. ІТ керування

2.3.3. ІТ підтримки прийняття рішень

2.3.4. ІТ експертних систем

2.4. Класифікація

2.4.1. За способом реалізації

2.4.2. За ступенем охоплення охоплення завдань

2.4.3. За класом реалізованих технологічних операцій

3. Інформаційні системи

3.1. Етапи

3.1.1. Зародження

3.1.2. Накопичення і систематизація даних

3.1.3. Обробка даних

3.1.4. Відображення даних

3.2. Структура

3.2.1. Технічні засоби обробки даних

3.2.2. Програмне забезпечення

3.2.3. Відповідний персонал

3.3. Класифікація

3.3.1. За ступенем автоматизації

3.3.2. За сферою призначення

3.3.3. За місцем діяльності

3.3.4. За функціональним призначенням

3.3.4.1. Керувальні

3.3.4.1.1. АСКВ

3.3.4.1.2. АСК ТП

3.3.4.2. Проектувальні

3.3.4.2.1. САП

3.3.4.3. Наукового пошуку

3.3.4.3.1. АСНД

3.3.4.3.2. АІПС

3.3.4.3.3. Експертні системи

3.3.4.4. Діагностичні

3.3.4.5. Систем підготовки прийняття рішення