Магістерська робота

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Магістерська робота создатель Mind Map: Магістерська робота

1. Послідовні етапи створення магістерської роботи

1.1. І

1.1.1. Вибір теми, обгрунтування її актуальності, визначення рівня її розробленості;

1.1.2. Визначення об'єкту, предмету, мети і завдань дослідження;

1.2. ІІ

1.2.1. Збір, вивчення й аналіз необхідної наукової та прикладної інформації з теми достідження;

1.3. ІІІ

1.3.1. Відпрацювання гіпотези й теоретичних передумов дослідження;

1.3.2. Визначення предметної області;

1.4. IV

1.4.1. Вибір методів та інструментів дослідження;

1.5. V

1.5.1. Обробка й аналіз результатів експерементального дослідження;

1.6. VI

1.6.1. Написання тексту роботи;

1.6.2. Оформлення її вступу та висновків;

1.6.3. Формування додатків та списку використаних джерел;

1.7. VII

1.7.1. Підготовка до публічного захисту та захист наукового дослідження.

2. ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

2.1. використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички;

2.2. аналізувати джерела інформації, у першу чергу наукові;

2.3. узагальнювати матеріали та застосовувати сучасні методики і методи наукових досліджень;

2.4. використовувати сучасні інформаційні технології;

2.5. обґрунтовано використовувати вітчизняний та міжнародний досвід при висвітленні питання, що досліджується;

2.6. знаходити аналоги розв’язання проблеми у вітчизняній та зарубіжній практиці, адаптувати їх до конкретного предмета (об’єкта) дослідження;

2.7. за результатами аналізу самостійно приймати оптимальні рішення.