Etapy produkcji na maszynie papierniczej oraz czym się charakteryzują.

Project Control, Project Closing, Timeline template

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Etapy produkcji na maszynie papierniczej oraz czym się charakteryzują. создатель Mind Map: Etapy produkcji na maszynie papierniczej oraz czym się charakteryzują.

1. Z czego się składa maszyna papiernicza?

1.1. 1.1 Część siłowa

1.1.1. Recruit Project Sponsor

1.1.2. Recruit Project Manager

1.1.3. Review Related Projects and Lessons Learned

1.1.4. Prepare Project Initiation Plan

1.1.5. Brief the Initial Project Team

1.1.6. Review Project Kick-off Plans and Presentation Map

1.1.7. Hold Project Kick-off Meeting

1.2. 1.2 Część prasowa

1.2.1. Establish Project Objective

1.2.2. Establish Project Scope

1.2.3. Map Requirements

1.2.4. Map Solution

1.2.5. Map Training Requirement

1.2.6. Review Project Scope

1.3. 1.3 Część susząca

1.3.1. Determine Project Approach, Stages and Steps

1.3.2. Estimate Project Duration

1.3.3. Establish Resource Requirements

1.3.4. Prepare Project Schedule and Budget

1.3.5. Prepare Work breakdown structure

1.3.6. Document Success Criteria

1.3.7. Review Project Schedule

1.4. 1.4 Część nawijająca papier

1.4.1. Identify Project Resources

1.4.2. Recruit Project Steering Committee

1.4.3. Recruit Project Coordinators

1.4.4. Identify / Recruit Key Stakeholders

1.4.5. Determine Training Requirements

1.4.6. Map the Project Organization Chart

1.4.7. Review Project Organization

1.5. 1.5 Część wykańczająca

1.5.1. Establish Project Administration Procedures

1.5.2. Establish Quality Control Procedures

1.5.3. Establish Progress Control Procedures

1.5.4. Establish Change Control Procedures

1.5.5. Establish Issue Resolution Procedure

1.5.6. Review Project Control Procedures

2. Co robi dana część?

2.1. 2.1 Część siłowa formuje papier.

2.1.1. Establish checkpoints

2.1.2. Acquire team resources for stage

2.1.3. Conduct stage kick-off meeting

2.2. 2.2 Część prasowa spłaszcza papier.

2.2.1. Determine Frequency of Meetings

2.2.2. Schedule Meetings

2.2.3. Brief Project Board

2.2.4. Prepare Meetings

2.2.5. Conduct Meetings

2.2.6. Follow-up Meeting

2.3. 2.3 Część susząca suszy papier.

2.3.1. Schedule Quality Review Meeting

2.3.2. Prepare for Quality Review Meeting

2.3.3. Conduct Quality Review Meeting

2.3.4. Follow-up Quality Review Meeting

2.4. 2.4 Część nawijająca służy do nawijania papieru.

2.4.1. Update Project Schedule

2.4.2. Update Budget / Costs

2.4.3. Conduct Team Status Review

2.4.4. Create Status Report

2.5. 2.5 Część wykańczająca służy do wykańczania, czyli: gładzenia, kalandrowania, krojenia wstęgi na arkusze, sortowania, pakowania.

2.5.1. Request Changes

2.5.2. Identify Alternative Solutions

2.5.3. Conduct Steering Committee Meeting

2.5.4. Document Change Responses

2.5.5. Implement Change(s)

3. Urządzenia oraz maszyny do produkcji papieru.

3.1. 3.1 Gilotyna

3.2. 3.2 Egutera

3.2.1. Prepare for Project Closure Meeting

3.2.2. Conduct Project Closure Meeting

3.2.3. Follow Up Project Closure Meeting

3.3. 3.2 Kalander itd..

3.3.1. Prepare Project Review

3.3.2. Conduct Project Review

3.3.3. Implement Process Improvement

4. Proces wytwarzania papieru

4.1. Proces mielenia masy papierniczej

4.2. 1) Zaklejanie papieru

4.3. 2) Wypełnianie papieru

4.4. 3) Barwienie

4.5. 4) Rozwodnienie

4.6. 5) Proces oczyszczania