Київський університет імені Бориса Грінченка

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Київський університет імені Бориса Грінченка создатель Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка

1. Інститут післядипломної педагогічної освіти

1.1. кафедра

1.1.1. методики мов та літератури

1.1.2. методики природничо-математичної освіти і технологій

1.1.3. методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

1.1.4. методики та психології дошкільної і початкової освіти

1.2. науково-дослідна лабораторія

1.3. навчальний відділ

2. Гуманітарний інститут

2.1. кафедра

2.1.1. реклами та зв'язків з громадськістю

2.1.2. української філології

2.1.3. української літератури і компаративістики

2.1.4. світової літератури

2.1.5. англійської філології

2.1.6. германської філології

2.1.7. романської філології та порівняльно-типологічого мовознавства

2.1.8. перекладу

2.1.9. фізичної культури та спортивної майстерності

2.1.10. журналістики та нових медіа

2.1.11. сходознавства

2.2. науково-дослідна лабораторія літратурознавства

2.3. навчальний відділ

3. Інститут суспільства

3.1. кафедра

3.1.1. правознавства

3.1.2. історії України

3.1.3. всесвітньої історії

3.1.4. філософії

3.1.5. управління

3.1.6. фінансів та економіки

3.1.7. інформаційних технологій і математичних дисциплін

3.2. навчальний відділ

4. Університетський коледж

5. Інститут людини

5.1. кафедра

5.1.1. анатомії і фізіології людини

5.1.2. загальної, вікової та педагогічної психології

5.1.3. соціальної педагогіки та соціальної роботи

5.1.4. спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

5.1.5. практичної психології

5.2. навчальний відділ

6. Педагогічний інститут

6.1. кафедри

6.1.1. дошкільної освіти

6.1.2. іноземних мов і методик їх навчання

6.1.3. педагогіки та психології

6.1.4. початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

6.1.5. початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

6.2. навчальний відділ

7. Інститут мистецтв

7.1. кафедра

7.1.1. теорії і методики музичного мистецтва

7.1.2. інструментально-виконавської майстерності

7.1.3. образотворчого мистецтва

7.1.4. дизайну

7.1.5. академічного та естрадного вокалу

7.1.6. хореографії

7.2. навчальний відділ

8. Загальноуніверситетські кафедри

8.1. теорії та історії педагогіки

8.2. української мови

8.3. фізичного виховання

8.4. англійської мови

9. проректор з інформатизаці навчально-наукової та управлінської діяльності

10. проректор з науково-методичної та навчальної роботи

11. проректор з організаційних питань та адміністративно-громадської роботи

12. проректор з науково-дослідної роботи

13. проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи