Метки Конвертера

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Метки Конвертера создатель Mind Map: Метки Конвертера

1. ЗАПИСИ / СТРАНИЦЫ

1.1. wp_query

1.2. wp = posts

1.3. wp = post

1.4. wp = post_title

1.5. wp = post_content

1.6. wp = post_excerpt

1.7. wp = post_image

1.8. wp = post_bg_image

1.9. wp = post_link

1.10. wp = post_author

1.11. wp = post_categories

1.12. wp = tags

1.13. wp = post_date

1.14. wp_post_time

1.15. wp = post_comments

2. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

2.1. wp_theme

2.2. wp_update

2.3. wp_upload

2.4. wp_template

2.5. wp = site_name

2.6. wp = site_desc

2.7. wp = home_link

3. НАВИГАЦИЯ

3.1. wp_menu

3.2. wp = search

3.3. wp = breadcrumbs

3.4. wp = pagination

3.5. wp = sidebar

3.6. wp_sidebar

3.7. wp = categories

4. ПЛАГИН "CUSTOM FIELD SUITE"

4.1. КОНТЕНТ

4.1.1. cf_loop

4.1.2. cf_text

4.1.3. cf_list

4.1.4. cf_image

4.1.5. cf_link

4.1.6. cf_url

4.1.7. cf_date

4.1.8. cf_excerpt

4.2. СТИЛЬ

4.2.1. cf_style

4.2.2. cf_class

4.2.3. cf_color

4.2.4. cf_bg_color

4.2.5. cf_bg_image

4.2.6. cf_show

4.2.7. cf_hide

4.2.8. cf_inter

4.3. ВИДЖЕТЫ

4.3.1. cf_tabs

4.3.2. cf_lbox_image

4.3.3. cf_lbox_video

4.3.4. cf_shortcode