Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
RUP создатель Mind Map: RUP

1. Определение

1.1. Това е методология на софтуерно то инженерство, за възлагане на задачи в рамките на една работна група

1.1.1. Неговата цел е да  гарантира производството на софтуер, според изискванията на потребителите

2. Свойства

2.1. Дисциплиниран вид

2.2. Изпълнителен

2.3. Итеративно развитие

2.4. Управление на изискванията

2.5. Контрол за управление

2.6. Визуално моделиране

2.7. Верификация на софтуера

3. Практики

3.1. Итеративно разработване на софтуер

3.2. Управление на изискванията

3.3. Използва се компонентно - базирани архитектури

3.4. Визуално моделиране

3.5. Проверка на качеството на софтуера

3.6. Контрол на промените

4. Първоначално развитие

4.1. Адаптиране на процеса

4.1.1. Изискванията на клиента

4.2. Балансиране на приоритетите

4.2.1. Намира се балансът, който да удовлетворява желанията на всички

4.3. Итеративно демонстриране на качеството

4.3.1. Представяне на проекта вътрешно, за усъвършенстване.

4.4. Сътрудничество между екипите

4.4.1. Използване на добра комуникация

4.5. Повишаване на нивото на абстракцията

4.5.1. Насърчава се многократното използване на концепциите

4.6. Фокусиране върху яснотата

4.6.1. Извършва се контрол на качеството на всички аспекти на производството

5. Фази

5.1. Начална фаза

5.1.1. Включва бизнес модела и изискванията

5.2. Фаза на Уточняване

5.2.1. Разработване изходното ниво на архитектурата

5.3. Фаза на Изграждане

5.3.1. Постигане на адекватно качество и завършен продукт

5.4. Преходна фаза

5.4.1. Валидира системата

6. Роли

6.1. Анализатори

6.2. Разработчици

6.3. Ръководители

6.4. Инженери

6.5. Тестери

7. Използване на  определена архитектура