Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЕТАПИ: создатель Mind Map: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ЕТАПИ:

1. ТЕХНОЛОГІЯ БЛОЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ

1.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.1.1. 1. Мовні й комунікативні навички, критичне мислення, креативне мислення.

1.1.2. 2. Математична: системність мислення, цілісне сприйняття матеріалу, уміння аналізувати дані, вирішувати складні завдання.

1.1.3. 3. Природничі: спостереження, інтегрування.

1.1.4. 4. Інформаційно-цифрова: орієнтування в інформаційному просторі, самостійна пошукова діяльність, обробка інформації.

1.1.5. 5. Ініціативність і підприємливість: генерування нових ідей, навички колективної роботи, створення нових освітніх продуктів, уміння презентувати роботу.

1.1.6. 6. Громадянська.

2. 1. Лекція

2.1. Ознайомлення з навчальними блоками

2.1.1. Форма: Off-line навчання

2.1.1.1. Метод: пояснювально-ілюстративний

2.1.1.1.1. Прийом: пояснення основних понять

2.1.1.1.2. Прийом: спостереження

2.1.1.1.3. Прийом: створення схеми-опори теоретичного матеріалу

2.1.2. Форма: змішане навчання

2.1.2.1. Прийом: створення власної схеми-опори

2.2. Завдання для самостійної пізнавальної діяльності

2.2.1. Форма: індивідуальні консультації

3. ОСОБИСТА ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

4. 2. Семінарське заняття

4.1. Форма: Off-line навчання

4.1.1. Метод: проблемного викладу

4.1.1.1. Прийом: лексична (орфографічна) хвилинка

4.1.1.2. Прийом: коментування тексту-опори (інтегрування матеріалу)

4.1.1.3. Прийом: порівняння й розмежування

4.1.1.4. Прийом: конструювання

4.1.2. Метод: практичних вправ

4.1.3. Метод: Моделювання ситуації для вивчення мовних тем

4.2. Форма: змішане навчання

4.2.1. Метод: практичних вправ

5. 3. Практикум: самостійна пошукова діяльність

5.1. Форма: групова робота

5.1.1. Метод: частково-пошуковий

5.1.1.1. Прийом: робота зі словниками

5.1.1.2. Прийом: самостійна пошукова робота

5.1.1.3. Прийом: застосування знань

5.1.1.4. Прийом: порівняння, протиставлення

5.1.1.5. Прийом: аналізу даних, висновки

5.1.2. Метод: дослідження

5.2. Форма: групові й індивідуальні консультації

6. 4. Практикум: розширення програмового матеріалу, вирішення складних завдань

6.1. Форма: Off-line навчання

6.1.1. Метод: проблемного викладу

6.1.1.1. Прийом: спостереження

6.1.1.2. Прийом: "Трясовина"

6.2. Форма: пленер

7. 5. Залік

7.1. Форма: тестування, творча робота

8. 6. Урок презентування нових освітніх продуктів

8.1. Метод: дослідження

8.1.1. Прийом: творчі завдання

9. ПІДХОДИ

9.1. 1. Системний

9.2. 2. Текстоцентричний

9.3. 3. Компетентнісний

10. ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ

10.1. Classroom