6.0 ISU-ISU SEMASA & MASA DEPAN DIALOG PERADABAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6.0 ISU-ISU SEMASA & MASA DEPAN DIALOG PERADABAN by Mind Map: 6.0 ISU-ISU SEMASA & MASA DEPAN DIALOG PERADABAN

1. -Berpunca daripada kejahilan pihak-pihak berkenaan memahami sesebuah tamadun yang lain sehingga tidak mampu membezakan antara tindakan bersifat individu daripada ajaran atau nilai teras sesebuah tamadun.

2. 6.1) CABARAN PERADABAN ABAD KE -21

2.1. NILAI-NILAI NEGATIF BARAT

2.1.1. Budaya hedonistik

2.1.2. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan

2.1.3. Mementingkan material dan hiburan

2.2. HAKIKAT GLOBALISASI

2.2.1. Tidak adik dan tidak seimbang

2.2.1.1. -kerana dasar globalisasi didominasikan oleh pihak lain

2.3. GLOBALISASI & BLOK BARAT

2.3.1. Jurang miskin-kaya

2.3.2. Bagi Negara Blok Barat

2.3.2.1. Berlakunya perpindahan secara maya

2.3.2.1.1. -cara berfikir,cara bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain

2.3.2.2. peluang keemasan untuk syarikat korporat internasional milik mereka bergerak bebas

2.3.3. Globalisasi

2.3.3.1. adalah satu alat yang berkesan untuk negara kaya menguasai negara lemah dan miskin

2.3.3.1.1. CONTOH: A.S menglobalisasikan nilai dan amalan

2.3.3.2. Negara-negara besar Berkuasa menguasai negara yag lemah dan miskin dengan murah

2.3.3.2.1. Contoh:A.S mengeksport nilai budaya mereka ke negara Islam yang miskin

2.3.3.3. A.S menguasasi ekonomi,politik ,budaya dan pemikiran masyarakat dunia supaya selari dengan mereka

2.3.4. Proses Amerikanisasi

2.3.5. Suasana tidak stabil di Arab diambil peluang oleh Kuasa Barat

2.4. KESAN GLOBALISASI

2.4.1. BUDAYA MAKAN

2.4.1.1. 1)Restoran Makanan Segera PIZZA HUT,KFC,McDonald's 2)Minuman Berkarbonat COCA COLA ,PEPSI 3)Makanan tidak berkahsiat PRINGLES,MISTER POTATO

2.4.2. BUDAYA FESYEN

2.4.3. -Barat menguarkan cara & produk pakaian yang berkualiti & paling baik di dunia YSL,PIERRE CARDIN -Bertujuan menguasasi pemikiran dan gaya hidup masyarakat

2.4.4. BUDAYA MUZIK DAN HIBURAN

2.4.4.1. 1)Memperkenalkan gere muzik & hiburan baru berkonsepkan hedonistik -ROCKPUNK,JAZZ,SDISKO 2)tEMPAT HIBURAN BERKONSEPKAN TAMAN TEMA-disneyland 3)Bidang pembuatan filem & penyebaran PORNO,JENAYAH,FIKSYEN,FANTASI

2.4.5. HEGEMONI BAHASA INGGERIS

2.4.5.1. 1)Golongan elit Barat mengagungkan B.I 2)Media cetak buku-buku,novel,majalah,jurnal yang berbentuk negatif serta menyelitkan dan menyebarkan fahaman Barat 3)Perang Psikologi-mempercayai dengan kemahiran-kemahiran bahasa inggeris barulah dapat maju & menguasai pelbagai bidang ilmu 4)Media elektronik adalah senjata untuk menjatuhkan Tamadun Islam-IMPERIALISME

2.5. AGENDA KUASA BARAT

2.5.1. MOTIF UTAMA: Motif utama: Mengukuhkan kedudukan masyarakat Yahudi di serata dunia.

2.5.1.1. Dominasi Media -Hampir keseluruhan media cetak dan elektronik dikuasai oleh masyarakat yahudi dan barat. -Hal ini bertujuan untuk memperluas hegemoni mereka.

2.5.1.2. Dominasi Ekonomi -Globalisasi ekonomi menyebabkan banyak ekonomi negara-negara kecil bergantung kepada negara kuas besar. -Memaksa negara-negara miskin dan membangun mengamalkan dasar ekonomi yang liberal.

2.5.1.2.1. Dominasi Budaya -Beraya mempromosi serta menerapkan corak dan gaya hidup Barat. -Mewajahkan cara hidup bukan Barat sudah ketinggalan zaman serta bercanggah dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketamadunan. -Prinsip hidup masyarakat Barat yang liberal dan tidak mengamalkan diskriminasi antara agama, jantina dan bangsa dianggap sebagai suatu kemajuan baharu. -Pengaruh Barat menjadi ikutan ramai disebabkan oleh pengaruh media massa (majalah, filem, televisyen).

2.5.1.3. Dominasi Politik -Amerika syarikat dan sekutu-sekutu Barat menjajah semula negara-negara yang mundur serta menguasai agensi-agensi penting antarabangsa (PBB,IMF) -Mengancam negara-negara yang tidak sehaluan dengannya. -Memaksa masyarakat dunia mengamalkan sistem politik liberal. -Sistem hubungan antarabangsa dicipta dan dikawal sepenuhnya oleh negara Barat. -Undang-undang antarabangsa berperanan sebagai satu asas perundangan bagi segala bentuk penjajahan. -Sehingga kini, hanya wujud dua kuasa politik utama dunia iaitu Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah.

2.5.2. bahasa Yunani:HEGEMONIA bermaksud pemimpin. -Penguasaan menyeluruh; -kepimpinan satu-satu negara atau kumpulan ke atas negara/kumpulan lain

2.6. Dominasi Intelektual -Golongan anak didik Barat memandang rendah terhadap nilai-nilai budaya mereka sendiri serta memakai piawaian Barat dalam menilai semua bentuk ketamadunan. -Dominasi intelektual juga berlaku kepada golongan intelektual yang berada di menara-menara gading. -Pemikiran mereka telah diracuni dan dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat.

2.7. HEGEMONI BARAT

2.7.1. Berlaku penguasaan ekonomi,politik,sosiobudaya

2.7.2. Barat muncul sebagai sebuah kuasa dunia yang hegemonik apabila keruntuhan empayar Turki Uthmaniyah(1942M)

2.8. IMPERIALISME BAHARU

2.8.1. Barat melaksanakan dasar pre-emptive war II serta penggubalan undang-undang yang bercanggah dengan prinsip keadian sejagat

2.8.1.1. Bertopengkan demokrasi kebebasan,nilai tamadun yang lebih tinggi

2.8.2. Merujuk fenomena kebangkitan semula rasa tamak serta keinginan kuasa Barat -Meluaskan pengaruh

2.8.3. Menggunakan pellbagai cara untuk memaksa terima pengaruh Contoh: PBB,Bank Dunia

2.9. GLOBALISASI

2.9.1. Maksud: satu fenomena yang menjadikan dunia seakan mengecil -dari segi perhubungan manusia -Sebab perkembangan ICT

2.9.2. Pandangan Barat: -lihat proses kehidupan yang serba luas termasuk politik,sosial,ekonomi

2.9.3. Perkembangan memudahkan perhubungan antara sesebuah negara dengan negara lain serta manusia dengan lebih berkesan

3. 6.4 ISU-ISU SEMASA DIALOG PERADABAN

3.1. Persepsi Yang Salah

3.2. Interaksi Yang Terhad

3.2.1. 1.Merupakan langkah yang penting kearah menghilangkan salah faham. 2.Interaksi akan meningkatkan pemahaman antara budaya sekaligus mengurangkan salah faham yang berlaku.

3.2.2. Jalan Mengurangkan Berlaku Prasangka

3.2.2.1. 1.Boleh dilaksanakan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.

3.2.2.2. 2.Dialog boleh meningkatkan tahap penerimaan perbezaan budaya dan menghormati hak-hak orang lain yang berbeza pandangan.

3.2.2.3. 3.Melalui dialog, masing-masing akan lebih menyedari kesalingbergantungan sesuatu tamadun dan tamadun yang lain.

3.2.2.4. 4.Rasa kebencian boleh ditukar kepada rasa hormat dan menghargai sumbangan tamadun lain.

4. 6.6 KESAN PERKEMBANGAN KOTEMPORARI KEPADA MASYARAKAT & NEGARA

4.1. POLITIK

4.1.1. +ve

4.1.1.1. -memberi rakyat hak kebebasan bersuara -rakyat boleh mengambil bahagian -pemerintah lebih berhati-hati kerana rakyat sentiasa memerhati

4.1.2. -ve

4.1.2.1. Sistem politik feudal tradisional ditukar ganti dengan Sistem politik Demokrasi ala-Barat

4.1.2.1.1. -nilai kemasyarakatan kian luntur (muafakatan,saling menghormati)

4.1.2.2. Campur tangan Barat

4.1.2.2.1. -Kuasa-kuasa Barat dengan mudahnya menyebarkan pengaruh & nilai-nilai mereka melalui media cetak,tv,filem

4.2. SOSIAL

4.2.1. -ve

4.2.1.1. -masyarakat mementingkan kebendaan sehingga mengabaikan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia

4.2.1.2. -pegangan agama (golongan muda) kian luntur

4.2.1.2.1. -ziarah-menziarahi -bergotong-royong

4.2.1.3. -pengaruh budaya liar -kesan:melemahkan jati diri bangsa

4.2.1.3.1. -skinhead -punk -pemujaan syaitan

4.2.2. +ve

4.2.2.1. -masyarakat lebih terbuka -mampu memanfaatkan perkembgan semasa ke arah memantapkan jati diri bangsa -masyarakat berpeluang menonjolkan nilai-nilai murni budaya kepada masyarakat luar

4.2.2.1.1. KONSEP LANGIT TERUKA YANG DIAMALKAN

4.3. EKONOMI

4.3.1. -ve

4.3.1.1. -Kebergantungan ekonomi kepada negara lain -Boleh mencdedahkan status ekonomi negara kepada manipulasi kuasa asing -Kedaulatan negara terancam

4.3.1.1.1. DASAR DUNIA TANPA SEMPADAN

4.3.2. +ve

4.3.2.1. -membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk melabur & mengembangksn perniagaan ke luar negara

4.3.2.1.1. KESAN: -Menguntungkan negara (ekonomi) -Menaikkan imej negara di mata dunia

4.3.2.2. -memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia di dalam & luar negara

5. hak adalah sesuatu yang benar & bersesuaian dengan fitrah kejadian sertaa matlamat penciptaan manusia

6. PBB-menjaga kebebasan & melindungi hak asasi seluruh warga dunia

7. 6.2 HAK ASASI MANUSIA

7.1. BARAT

7.1.1. Kebebasan yang dipelihara & dihormati

7.1.2. mengiktiraf kebebasan individu yang melampaui batas ,mencabuli hak masyarakat

7.1.2.1. perkahwinan sejenis

7.1.2.2. menghalalkan pergaulan bebas & seks diluar ikatan perkahwinan

7.1.2.3. meletakkan taraf haiwan sama seperti manusia -boleh mewarisi pusaka

7.2. ISLAM

7.2.1. tujuan:melindungi 5 perkara utama dalam kehidupan manusia -akidah -nyawa -akal -maruah -harta

7.2.2. hak tidak boleh bercanggah dengan nilai-nilai keadilan & keinginan akal fikiran yang waras

7.2.3. tanpa diskrimisasi

7.2.3.1. agama warna kulit bangsa budaya

7.2.4. hak terangkum dalam Maqasid al-syariah

7.2.5. manusia tidak memiliki hak mutlak ke atas dirinya

8. 6.3 DIALOG PERADABAN DI MALAYSIA

8.1. Kepentingan Dialog Peradaban

8.1.1. -untuk menjamin hubungan manusia antara kaum di Malaysia terus terpelihara

8.1.2. -elakkan cetusnya kejadian yang tidak diinginii

8.1.2.1. -Peristiwa 13 Mei -Kg Medan 4 MAC 2001

8.2. Kepentingan Dialog

8.2.1. - saling menghargai & memahami antara kaum

8.2.2. -mewujudkan perpaduan

8.2.3. -kenalpasti kekuatan & kelemahan maisng-masing

8.3. Kekangan dalam Merealisasikan Dialog

8.3.1. -beranggapan sebagai satu ancaman

8.4. Cara memperkembangan Dialog Peradaban

8.4.1. PIHAK KERAJAAN

8.4.1.1. -tubuh Akedemi Pengajian Peradaban di IPT

8.4.1.2. -kenalpasti anasir-anasi negatif budaya asing

8.4.2. PERTUBUHAN AGAMA & SOSIAL

8.4.2.1. -anjur program yang melibatkan banyak kaum

8.4.3. dengan membuka dialog beranggapan membuka ruang kepada pihak lain mempengaruhi mereka

8.4.3.1. KESAN: boleh meleburkan jati diri & budaya mereka

8.4.4. SEKOLAH & UNIVERSITI

8.4.4.1. kursus TITAS & HE (Hubungan Entik )

8.4.5. MEDIA & ELEKTRONIK

8.4.5.1. -program berbentuk dialog peradaban -disiarkan pada waktu puncak

9. 6.5 PERSEPSI JIHAD

9.1. KONSEP JIHAD

9.1.1. perjuangan mendaulatkan Islam & umatnya

9.1.2. menentang sebarang bentuk kemungkaran & menegakkan kebenaran

9.1.3. BESAR ( AL-NAFS) -melawan hawa nafsu (mujahadah)

9.1.4. 2 jenis

9.1.4.1. KECIL ( FI SABILILLAH) -berperang ke jalan Allah bagi mempertahankan kesucian Islam drpd dinodai & negara Islam dicerobohi

9.2. KEPENTINGAN JIHAD

9.2.1. memelihara maruah ummah

9.2.2. memartabatkan umat & negara Islam

9.2.3. menjamin kesejahteraan & kedaulatan negara

9.2.4. mebela & mempertahankan hak semua orang

9.3. HALANGAN PELAKSANAAN

9.3.1. mempunyai iman yang lemah

9.3.2. mementingkan diri sendiri,cintakan dunia & takut akan mati

9.3.3. ikatan persaudaraan yang rapuh

9.4. TANGGAPAN SALAH TERHADAP KONSEP JIHAD

9.4.1. melihat jihad dalam konteks sempit & salah

9.4.2. pemahaman jihad terlalu fokus kepada perjuangan bersenjata

9.5. KENAPA BARAT MENENTANG JIHAD

9.5.1. O.Islam meletakkan kepentingan Islam mengatasi kepentingan peribadi

9.5.2. Konsep Islam meletakkan persamaan taraf manusia

9.5.3. bimbang salah laku mereka yang terdahulu akan terhukum